Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління дохідністю кредитного портфеля банку (на прикладі АБ «АвтоЗАЗбанк», м. Київ


Дипломна
K-13806

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
1.1. Сутність та принципи формування кредитного портфеля банку
1.2. Склад та структура кредитного портфеля
1.3.Нормативно-правове регулювання дохідності кредитного
портфеля банку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ (на прикладі АБ «АвтоЗАЗбанк»)
2.1. Аналіз складу та структури кредитного портфеля банку
2.2. Аналіз ризиків та оцінка якості кредитного портфеля банку
2.3. Ефективність дохідності кредитного портфеля банку та її оцінка
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДОХІДНІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
3.1. Використання сучасних методів управління дохідності кредитного портфеля банку
3.2. Шляхи покращення якості кредитного портфеля банку
3.3. Іноземний досвід управління дохідності кредитним портфелем банку та його застосування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
У сучасних умовах посиленої конкуренції на ринку банківських послуг виникає необхідність створення ефективної системи управління прибутковістю та ризиками. З цією метою банки здійснюють посилений контроль як за кожною кредитною операцією зокрема, так і за їх сукупністю. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Портфель є не просто пасивно сформованим набором позичок, а результатом активних, цілеспрямованих дій банку, який динамічно розвивається, він є суто управлінським співвідношенням між різноманітними видами кредитів.
Кредитний портфель – це втілення кредитної політики банку, що у свою чергу є невід'ємною складовою стратегії розвитку. Оскільки кредитний портфель – основне джерело отримання прибутку банком, управління ним є одним з найважливіших завдань банківського менеджменту. Для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позик та підвищення дохідності кредитних операцій, банки повинні впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Таким чином, обрана тема є актуальною, особливо в умовах фінансової кризи
Кредитування є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Досягнути ж цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління кредитним портфелем комерційного банку.
Актуальність, новизна і перспективність обраної теми магістерської роботи полягає у відсутності досліджень традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем комерційного банку. Сукупність викладених аспектів і обумовила вибір теми дипломної роботи.
Багатоаспектні проблеми управління кредитним портфелем комерційного банку досліджувались як у зарубіжній, так і вітчизняній літературі.
Теоретичні, методологічні й методичні аспекти управління кредитним портфелем відображені в роботах провідних вітчизняних вчених у галузі банківської справи, теорії кредиту, банківського менеджменту, аналізу кредитного ризику та кредитного портфеля, теорії економічного ризику: А.М. Герасимовича, В.М. Голуба, О.В. Дзюблюка, Г.Т. Карчевої, І.М. Лазепка, О.М. Левченко, А.М. Мороза, С.В. Мочерного, І.М. Парасій-Вергуленко, А.А. Пересади, О.В. Пернарівського, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, Чуб П.М., та ін.
Серед відомих західних авторів, які займалися проблемами сучасної портфельної теорії, банківського менеджменту, економетрії необхідно відзначити Л. Гітмана, Б. Едварда, Г. Марковіца, Дж. Маршалла, П. Роуза, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та багато інших. Однак їх теоретичні досягнення і прикладні розробки не повною мірою відповідають специфічним умовам перехідного періоду української економіки. Досліджувані проблеми вивчалися у наукових працях таких російських учених, як: І.Т. Балабанова, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна, Н.Е. Соколінської та багатьох інших.
Метою магістерської роботи є узагальнення досвіду щодо оцінки та методів управління кредитним портфелем на прикладі АБ «АвтоЗАЗбанк».
Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розглянути сутність та принципи формування дохідності кредитного портфеля банку;
- дослідити склад та структуру кредитного портфеля;
- охарактеризувати нормативно-правове регулювання кредитного портфеля банку;
- здійснити аналіз ризиків та оцінити якість кредитного портфеля банку АБ «АвтоЗАЗбанк»;
- оцінити ефективність кредитного портфеля банку;
- розглянути сучасні методи управління кредитним портфелем та їх застосування АБ «АвтоЗАЗбанк»;
- запропонувати шляхи покращення якості кредитного портфеля.
Об’єктом дослідження є кредитний портфель банку.
Предметом дослідження – методи та підходи до управління дохідності кредитним портфелем.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі висвітлено актуальність мету та завдання теми дослідження.
В першому розділі здійснено теоретичне узагальнення інформації про сутність, склад та структуру кредитного портфеля та охарактеризовані нормативно-правові документи, які регулюють процес його формування.
В другому розділі проведено аналіз складу, структури та якості кредитного портфеля центрального відділення АБ «АвтоЗАЗбанк»в динаміці та здійснено оцінку його ризиків.
У третьому розділі охарактеризовано сучасні методи управління кредитним портфелем і наведено шляхи покращення якості кредитного портфеля в існуючих умовах.
У висновках сформульовані основні висновки та пропозиції до теми магістерської роботи.

ДО РОБОТИ ДОДАЄТЬСЯ АВТОРЕФЕРАТ, АНОТАЦІЯ
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.