Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Рейтингова оцінка фінансово - кредитної діяльності банку


Дипломна
K-18206

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
1.1.Економічна сутність фінансово – кредитної діяльності банку та її характеристика
1.2.Особливості банківського кредитування, його основні принципи та етапи
1.3.Методологія аналізу фінансово- кредитних операцій комерційного банку
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк»
2.2. Оцінка основних показників фінансового стану банку
2.3. Аналіз організації кредитування, кредитного портфелю та кредитних операцій банку
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
3.1. Застосування зарубіжного досвіду у фінансово – кредитній діяльності банку
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації банківського кредитування, направленого на зменшення кредитних ризиків ПАТ АБ «Укргазбанк»
3.3. Оцінка економічної доцільності та ефективності пропозицій щодо покращення фінансово – кредитної діяльності банку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Кредит - це економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процентах.
У розвинутому ринковому господарстві кредит виконує такі основні функції: 1) перерозподільчу; 2) заміщення грошей в обігу; 3) стимулювальну; 4) контрольну. Організація кредитного процесу включає декілька стадій: формування кредитної політики; здійснення кредитного обслуговування клієнтів; визначення рейтингу виданих позичок і аналіз кредитного портфеля банку; організацію контролю за умовами кредитної угоди; визначення процедури ухвалення рішення по позичці; розробку правил оформлення кредитної угоди; письмовий юридичний супровід позичок.
Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань: визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків; оцінювання адекватності кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку; визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику; визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів; зниження ризику неповернення позики.
Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності: аналізуються масштаби кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками; аналізується рух кредитів; розраховується оборотність кредитів; визначається рівень диверсифікації кредитних вкладень, який дає змогу максимально знизити ризик неповернення позики; оцінюється повернення позик; проводиться кількісне оцінювання структури кредитного портфеля залежно від різноманітних класифікаційних ознак; виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і ступеня забезпеченості кредитів; аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій.
Аналіз кредитних операцій було проведено на матеріалах ПАТ АБ «Укргазбанк». Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій на підставі ліцензій та дозволів, виданих Національним банком України та/або іншими уповноваженими органами державної влади України, та здійснення іншої діяльності.
Аналіз діяльності банку показав, що в 2009 році спостерігається погіршення діяльності банку, зокрема знижується вартість майна, власного і позиченого капіталу, чисельність, оплата праці і підприємство отримує збиток, оскільки внаслідок кризових явищ банк мав нестійкий фінансовий стан. Але в 2010 році ситуація виправилась, хоча показники і не досягли значень 2008 року.
Провівши аналіз структури кредитів показав тенденції зниження кредитного портфелю на кінець 2009 року і його збільшення в 2010 році, найбільшу питому вагу займають кредити, надані юридичним особам, короткострокові (до 1 року), безготівкові, в національній валюті. Чистий процентний дохід значно зростає в 2010 році порівняно з 2008 і 2009 роком, а сума отриманого комісійного доходу, показала зростання в 2009 році, але знизилась в 2010 році.
Аналіз кредитного портфелю за ризикованістю показав, що питома вага нестандартних кредитів зростає в 2009 році і знижується в 2010 році, також аналіз показав, що збільшується пролонгована і прострочена заборгованість. Аналіз кредитної діяльності в розрізі видів забезпечення показав, що в основному кредити забезпечені майном або порукою.
Аналіз якості управління кредитним портфелем показав, що кредитний портфель є якісним і управління кредитним портфелем здійснюється ефективно.
Для збільшення ефективності здійснення кредитних операцій пропонується звернути увагу на зарубіжний досвід кредитування.
Для збільшення прибутковості кредитної діяльності при мінімальному ризику пропонується:
1. У кредитному портфелі збільшити частку кредитів “овердрафт”. Це дасть можливість отримувати більший доход, так як по цьому виду кредитів більший відсоток, та погасити заборгованість по мірі надходження коштів на поточні рахунки клієнтів, а значить кошти знову зможуть приносити прибуток банку. Тенденції показані на Лисянському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк».
2. Звести до мінімуму кредитний ризик.
3. Залучати дешевші ресурси, за рахунок чого видавати більшу кількість кредитів з нижчою ставкою.
4. В зв’язку з обслуговуванням в ПАТ АБ “Укргазбанк” місцевих бюджетів м. Лисянка, банк може розвивати ще такий вид кредитування, як одноденні кредити, які видаються організаціям що мають заборгованість перед бюджетом по місцевих податках і в той же час – організації, які фінансуються з місцевого бюджету мають заборгованість по послугах даним організаціям. Одноденний кредит не потребує строкових ресурсів і банк отримує 1% від суми кредиту, так як сама позика гаситься в той же день.

Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Основні складові фінансової діяльності банку
Таблиця 1.1 Розгорнута класифікація кредитів
Рис. 1.2. Критерії оцінки фінансового стану позичальника — комерційного банку
Рис.1.3. Категорії кредитів за ступенем ризику
Таблиця 1.2 Оцінка кредитного портфеля банку
Таблиця 2.1 Оцінка основних показників діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності банківської діяльності
Таблиця 2.3 Основні показники фінансової стійкості банку
Таблиця 2.4 Коефіцієнти ділової активності банку за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.5 Показники ефективності управління банком
Таблиця 2.6 Обсяги кредитування за видами кредитів в 2008-2010 рр., млн.грн.
Таблиця 2.7 Структура та динаміка обсягів кредитування фізичних осіб
в 2008-2010 роках
Рис. 2.1 Середній розмір кредиту, наданого з розрахунку на одного позичальника – фізичну особу
Таблиця 2.8 Структура кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2008-2010 рр.
Рис.2.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і юридичних осіб
Рис.2.3 Динаміка кількості укладених угод з кредитування фізичних і юридичних осіб
Таблиця 2.9 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2008-2010 рр., в розрізі регіонів
Таблиця 2.10 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю
Таблиця 2.11 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку
Таблиця 2.12 Позики, надані фізичним і юридичним особам Укргазбанком в розрізі видів забезпечення
Таблиця 2.13 Показники оцінки якості кредитного портфеля банку
Таблиця 3.1 Первинні дані позичальника - фізичної особи
Таблиця 3.2 Доходи та витрати позичальника (сім’ї)
Таблиця 3.3 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 3.4 Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 3.5 Оцінка кредитоспроможності за російською методикою
Таблиця 3.6 Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням моделі Дюрана (бали)
Таблиця 3.7 Структура кредитного портфеля і отримані відсотки по видам заборгованості
Таблиця 3.8 Коефіцієнти резервування
Таблиця 3.9 Коефіцієнти покриття заборгованості майном та майновими правами
Таблиця 3.9 Кредитний портфель ПАТ АБ “Укргазбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд (вихідні дані для розрахунку відрахувань в страховий фонд)
Таблиця 3.10 Кредитний портфель ПАТ АБ “Укргазбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.11 Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %
Таблиця 3.12 Аналіз прибутку відділення банку від кредитної діяльності
До роботи додається звіт з практики, автореферат, звітність, доповідь
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.