Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз ефективності забезпечення кредитів на прикладі ЧГРУ КБ “Приватбанк”


Дипломна
K-25029

Зміст

Стор
Вступ
1 Теоретичні основи організації забезпечення кредитних зобов’язань
1.1 Форми та способи забезпечення кредитних зобов’язань. Їх класифікація та характеристика
1.2 Вимоги кількісних та якісних характеристик форм забезпечення кредитних зобов’язань
1.3 Особливості оцінки достатності забезпечення кредитних зобов’язань в Україні
1.4 Зарубіжний досвід забезпечення кредитних зобов’язань. Особливості його використання в Україні
2 Аналіз ефективності забезпечення кредитів на прикладі ЧГРУ КБ “Приватбанк”
2.1 Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України. Правові та фінансові недоліки такої діяльності
2.2 Загальний аналіз діяльності КБ «Приватбанк»
2.3 Аналіз структури та якості забезпечення кредитів ЧГРУ КБ «Приватбанк»
3 Шляхи вдосконалення методики забезпечення кредитних зобов’язань ЧГРУ КБ «Приватбанк»
Висновки та пропозиції
Список літератури
Додатки
Висновок

Зменшення кредитного ризику залежить від правильного визначення долі кредиту в сумі застави на стадії обстеження фінансового стану клієнта. Тобто, доскональне вивчення кредитоспроможності позичальника та правильна оцінка банком ступеня ризику по позичці, зведе до мінімуму причини непогашення кредиту, які залежать від самого банку:

- не професійно проведений аналіз кредитоспроможності;

- помилки в оцінці об’єктів забезпечення позик;

- неповне відображення в кредитному договорі умов видачі кредиту.

А також не допустити причини, які залежать від клієнта:

- послаблення керівництва підприємства;

- погіршення фінансового стану;

- слабкий контроль за фінансами.

Тому при видачі позичок банківським працівникам необхідно проводити поглиблене обстеження фінансового стану клієнта, досконало вивчати кредитоспроможність позичальника та оцінювати ступінь ризику по позичці. Велику увагу слід приділяти оцінці заставленого майна, оскільки неправильно проведена оцінка може призвести до великих проблем з погашенням заборгованості.

Серед факторів, які стримують розвиток кредитування вітчизняної економіки, домінують кредитні ризики, що мають як системний так і суб'єктивний індивідуальний характер. Системні кредитні ризики пов'язані перед усім із правовими проблемами (вони в основному стосуються захисту прав кредиторів), загальним станом економіки (недостатньою ринковою активністю суб'єктів господарювання, доволі значним позабанківським обігом грошей тощо). Суб'єктивний або індивідуальний характер мають, як правило, ризики, пов'язані з поведінкою конкретних позичальників.

Активізацію кредитування в Україні значною мірою стримують проблеми розвитку ринку застав, передусім – відсутність чіткого механізму застосування іпотеки.

Проте для подальшого розвитку інвестиційної та іпотечної діяльності цього замало. Назріла гостра потреба створити й увести в дію кілька нових законодавчих актів (ЗУ “Про іпотеку”), державну агенцію гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. На початковому етапі функціонування спеціалізованих банків, на нашу думку, варто було б надати їм деякі податкові пільги (наприклад, щодо оподаткування доходів, отриманих від інвестиційної та іпотечної діяльності), знизити норми формування обов’язкових резервів, запровадити практику часткової компенсації частки процентної ставки за кредитами, які надаються спеціалізованими банками або комерційними банками для іпотечного кредитування та інвестування пріоритетних галузей економіки. Такий досвід банківська система уже має в галузі кредитування АПК. А Міністерство економіки не виключає можливості розширення практики компенсації частками процентних ставок за кредитами, які надаватимуться підприємствам інших галузей економіки.

Крім того, ні новим ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, ні нормативними актами НБУ досі не врегульовано процес отримання комерційним банком дозволу на використання власних ЦП для забезпечення кредитів (не розроблено порядку подання чи розгляду заяв, не визначено фактори, які можуть впливати на прийняття НБУ відповідних рішень).

Необхідно доповнити Цивільний кодекс України положеннями, які б унормовували поняття кредитного договору, його істотні умови, заходи щодо забезпечення виконання зобов'язання позичальником, визначення моменту припинення зобов'язання щодо сплати кредиторові відсотків за користування кредитом тощо. Відповідні приписи могли б бути вміщені у новому Цивільному кодексі України, проект якого перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

Оскільки з чинного законодавства не можна зробити однозначного висновку про зміст терміну "майновий поручитель" (стаття 11 Закону України "Про заставу"), то для формування однакової і правильної судової практики необхідно здійснити його законодавче визначення.

Найбільш ефективним засобом комплексного врегулювання кредитних правовідносин було б прийняття Закону України "Про кредит". До прийняття такого Закону проблемні питання, пов'язані із застосуванням Положення, могли б вирішуватися шляхом внесення до нього відповідних змін і доповнень.

Щодо діяльності ЧГРУ КБ «Приватбанк», запропоновано банку вимагати від позичальників з коефіцієнтами поточної ліквідності менше 2 додати до наявної застави дебіторську заборгованість, яка може бути оформлена векселями. Це є можливим, оскільки підприємства – дебітори позичальників банку є достатньо платоспроможними та ліквідними. З підприємствами – дебіторами позичальників, які мають більш низьку платоспроможність, банк повинен вимагати проведення претензійно –позовної діяльності по вже існуючій заборгованості та не допускати її виникнення у майбутньому. Крім того, по дебіторській заборгованості слід нараховувати пеню у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла на період наявності такої заборгованості, передбачивши це у договорах купівлі-продажу. Така норма передбачена Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 року № 543/96. Згідно зі статтею 1 цього Закону, Платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочу платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Згідно зі статтею 3 цього ж Закону, Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

У разі потреби, банк може вказати у договорі застави обов’язкову передачу всіх боргових зобов’язань дебіторів позичальників у заставу банку на строк дії кредитного договору і вести претензійно-позовну діяльність за цією заборгованістю. Отримані кошти (пеню за прострочку платежів) банк може спрямовувати на погашення кредитів та відсотків за ними, але при цьому брати комісійні за ведення претензійно-позовної діяльності в розмірі 10 % від суми пені, що сплачена дебіторами позичальників.

Від запропонованих заходів банк мав би таку користь:

1. Додаткове забезпечення кредитних зобов’язань дебіторською заборгованістю позичальників, що збільшить надійність кредитних операцій;

2. Відсутні додаткові витрати з боку банку на ведення претензійно-позовної діяльності, оскільки таку роботу може виконувати юридичний відділ банку; Відсутні законодавчі та статутні обмеження на проведення банком такої діяльності;

3. Збільшиться кількість клієнтів – позичальників, оскільки додаткові послуги банку дуже вигідні клієнтам.

Підприємства - позичальники отримують таку користь:

1. Застава дебіторської заборгованості не вимагає додаткових витрат з боку підприємства;

2. Проведення претензійно-позовної роботи банком дозволить зробити більш швидким оборот грошей, оскільки буде стимулювати дебіторів додержуватися платіжної дисципліни;

3. Покращиться загальний фінансовий стан підприємств та стан розрахунків з бюджетом.

Держава отримає користь у вигляді додаткових надходжень податку на прибуток з суми штрафних санкцій за несвоєчасність виконання грошових зобов’язань.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.