Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Кредитно-розрахункові операції тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27409

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Реєстрація комерційного банку здійснюється:
a. Міською радою по місту розташування банку
b. Верховної Радою України
c. Міністерством фінансів України
d. Районною радою по місту розташування банку
e. Київською міською державною адміністрацією
f. Національним банком України
Question 2
Банківські операції ліцензуються :
a. за рішенням ради засновників
b. не обов’язково
c. обов’язково
Question 3
Документи на реєстрації комерційного банку подаються:
a. до територіального управління НБУ
b. на розгляд Правління НБУ
c. до департаменту банківського нагляду НБУ
Question 4
Хто може бути засновником комерційного банку в Україні?
a. профспілкова організація
b. юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності
c. політична партія
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Принципи банківського кредитування:
a. строковість, платність забезпеченість, цільовий характер
b. платність, забезпеченість, цільовий характер
c. платність, забезпеченість
Question 2
Форми банківського кредита
a. товарна
b. грошова і товарна
c. грошова
d. свій варіант відповіді
Question 3
Форми комерційного кредиту:
a. товарна і грошова
b. свій варіант відповіді
c. товарна
d. гроші і цінні папери
Question 4
Балів: 1
Резерви комерційних банків створюються за рахунок:
a. свій варіант відповіді
b. запозичених коштів
c. міжбанківських позик
d. власних коштів
Question 5
Норматив кредитного ризику по одному позичальнику банка становить
a. 15% регулятивного капіталу
b. 5% регулятивного капіталу
c. 25% регулятивного капіталу
d. 35% регулятивного капіталу
Question 6
Кредит може надаватися юридичній особі шляхом сплати платіжних документів з позичкового рахунку
a. сплати платіжних документів з позичкового рахунку
b. перерахування на поточний рахунок позичальника або у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції
c. сплати платіжних документів з позичкового рахунку, або перерахування на поточний рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції
ТЕСТ ДО ТЕМ 3, 4
Question 1
Кредит по овердрафту це :
a. надання позики на умовах відкритої кредитної лінії
b. дебетове сальдо на поточному рахунку клієнта банка
c. дебетове сальдо судного рахунку клієнта
d. кредитування позичальника у межах встановленого ліміту
e. кредитування з поточного рахунку клієнта у межах встановленого ліміту
Question 2
Іпотечний кредит це:
a. позики, що надаються у товарній формі постачальником споживачу
b. довгострокові позички, що надаються банками під заставу нерухомості
c. позики, які банк надає під заставу цінних паперів
Question 3
Рівень інфляції впливає на ціну банківської позички
a. ні
b. так
Question 4
Попит на позички прямо впливає на рівень процентної ставки:
a. ні
b. так
Question 5
Споживчий кредит надається :
a. фізичним особам
b. фізичним і юридичним особам
c. юридичним особа
Question 6
Кредитна лінія - це:
a. згода банку - кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу
b. продовження терміну користування кредитом із збільшенням процентної ставки
c. надання одному позичальнику кількох кредитів на підставі окремих кредитних договорів
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки
a. за дорученням інших банків
b. за вимогою торгових партнерів
c. за дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженнями стягувачів
Question 2
Платіжне доручення — це :
a. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування вказаної суми коштів з його рахунку на рахунок одержувача
b. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на списання вказаної суми коштів з рахунку торгового партнера
c. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на зарахування вказаної суми коштів на його рахунок
Question 3
Чек або чекова книжка можуть передаватися іншій особі
a. ні
b. так
Question 4
Видача розрахункових чеків проводиться на пред'явника
a. ні
b. так
Question 5
Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника на договірних умовах:
a. так
b. ні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Розрахунково - касові операції полягають:
a. у проведені розрахунків з використанням банківських рахунків
b. у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями
c. у надані готівкових коштів клієнтам банку
Question 2
Усі юридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в банках, можуть тримати в своїй касі на кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими банками лімітів каси:
a. так
b. ні
Question 3
Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками індивідуально:
a. так
b. ні
Question 4
Готівка, яку одержують підприємства (підприємці) із своїх поточних рахунків, має цільовий характер:
a. так
b. ні
Question 5
Банки відкривають рахунки у національній валюті для :
a. тільки для резидентів
b. для всіх груп клієнтів
c. тільки для юридичних осіб
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Акредитивна форма розрахунки вимагає від банка емітенту прийняти на себе платіжні забов”зання свого клієнта:
a. так
b. ні
Question 2
Відкличний акредитивів: - може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіциаром:
a. так
b. ні
Question 3
Подільний акредитив передбачається виплата експортерові відповідно до контракту певної суми після кожної часткової поставки:
a. так
b. ні
Question 4
Переказний акредитив — дає змогу бенефіціарові (експортерові) передати повністю чи частково свої права за акредитивом іншій стороні (індосатові), яка мусить дотримуватися термінів та умов акредитива для отримання платежу:
a. так
b. ні
Question 5
Компенсаційний акредитив — акредитив, який використовують як гарантію випуску другого акредитива для покриття тієї ж угоди.
a. так
b. ні
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Готівка, яку одержують підприємства (підприємці) із своїх поточних рахунків, має цільовий характер:
a. так
b. ні
Question 2
Споживчий кредит надається :
a. фізичним і юридичним особам
b. юридичним особа
c. фізичним особам
Question 3
Резерви комерційних банків створюються за рахунок:
a. запозичених коштів
b. власних коштів
c. свій варіант відповіді
d. міжбанківських позик
Question 4
Хто може бути засновником комерційного банку в Україні?
a. профспілкова організація
b. політична партія
c. юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності
Question 5
Іпотечний кредит це:
a. довгострокові позички, що надаються банками під заставу нерухомості
b. позики, що надаються у товарній формі постачальником споживачу
c. позики, які банк надає під заставу цінних паперів
Question 6
Чек або чекова книжка можуть передаватися іншій особі
a. ні
b. так
Question 7
Розрахунково - касові операції полягають:
a. у надані готівкових коштів клієнтам банку
b. у проведені розрахунків з використанням банківських рахунків
c. у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями
Question 8
Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки
a. за дорученням інших банків
b. за дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженнями стягувачів
c. за вимогою торгових партнерів
Question 9
Переказний акредитив — дає змогу бенефіціарові (експортерові) передати повністю чи частково свої права за акредитивом іншій стороні (індосатові), яка мусить дотримуватися термінів та умов акредитива для отримання платежу:
a. так
b. ні
Question 10
Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками індивідуально:
a. ні
b. так
Question 11
Усі юридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в банках, можуть тримати в своїй касі на кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими банками лімітів каси:
a. ні
b. так
Question 12
Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника на договірних умовах:
a. так
b. ні
Question 13
Документи на реєстрації комерційного банку подаються:
a. на розгляд Правління НБУ
b. до департаменту банківського нагляду НБУ
c. до територіального управління НБУ
Question 14
Кредитна лінія - це:
a. згода банку - кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу
b. надання одному позичальнику кількох кредитів на підставі окремих кредитних договорів
c. продовження терміну користування кредитом із збільшенням процентної ставки
Question 15
Балів: 1
Компенсаційний акредитив — акредитив, який використовують як гарантію випуску другого акредитива для покриття тієї ж угоди.
a. ні
b. так
Question 16
Норматив кредитного ризику по одному позичальнику банка становить:
a. 25% регулятивного капіталу
b. 15% регулятивного капіталу
c. 5% регулятивного капіталу
d. 35% регулятивного капіталу
Question 17
Банківські операції ліцензуються :
a. не обов’язково
b. обов’язково
c. за рішенням ради засновників
Question 18
Подільний акредитив передбачається виплата експортерові відповідно до контракту певної суми після кожної часткової поставки:
a. так
b. ні
Question 19
Кредит по овердрафту це :
a. кредитування позичальника у межах встановленого ліміту
b. дебетове сальдо на поточному рахунку клієнта банка
c. кредитування з поточного рахунку клієнта у межах встановленого ліміту
d. надання позики на умовах відкритої кредитної лінії
e. дебетове сальдо судного рахунку клієнта
Question 20
Акредитивна форма розрахунки вимагає від банка емітенту прийняти на себе платіжні забов”зання свого клієнта:
a. так
b. ні
Question 21
Форми комерційного кредиту:
a. товарна і грошова
b. свій варіант відповіді
c. гроші і цінні папери
d. товарна
Question 22
Попит на позички прямо впливає на рівень процентної ставки:
a. ні
b. так
Question 23
Банки відкривають рахунки у національній валюті для :
a. для всіх груп клієнтів
b. тільки для резидентів
c. тільки для юридичних осіб
Question 24
Реєстрація комерційного банку здійснюється:
a. Національним банком України
b. Міською радою по місту розташування банку
c. Київською міською державною адміністрацією
d. Районною радою по місту розташування банку
e. Верховної Радою України
f. Міністерством фінансів України
Question 25
Рівень інфляції впливає на ціну банківської позички
a. ні
b. так
Question 26
Форми банківського кредит
a. свій варіант відповіді
b. товарна
c. грошова
d. грошова і товарна
Question 27
Кредит може надаватися юридичній особі шляхом:
a. перерахування на поточний рахунок позичальника або у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції
b. сплати платіжних документів з позичкового рахунку, або перерахування на поточний рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції
c. сплати платіжних документів з позичкового рахунку
Question 28
Відкличний акредитивів: - може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіциаром:
a. так
b. ні
Question 29
Видача розрахункових чеків проводиться на пред'явника
a. ні
b. так
Question 30
Платіжне доручення — це :
a. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на списання вказаної суми коштів з рахунку торгового партнера
b. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування вказаної суми коштів з його рахунку на рахунок одержувача
c. письмовий документ, оформлений за стандартною формою, з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на зарахування вказаної суми коштів на його рахунок
Question 31
Принципи банківського кредитування:
a. строковість, платність забезпеченість, цільовий характер
b. платність, забезпеченість, цільовий характер
c. платність, забезпеченість
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.