Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «BIOSAF DF 20» В ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ


Магістерська
K-846

ВСТУП 3
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 7
1.1. Організація годівлі дійних корів 7
1.2. Шляхи забезпечення оптимального протеїнового живлення дійних корів 10
1.3. Вплив білкових кормів на жирномолочність та відтворні
функції корів 15
1.4. Використання кормових дріжджів для покращення молочної продуктивності корів 19
2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 21
3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 24
3.1. Кормова база господарства 24
3.2. Вплив добавки «BIOSAF DF 20» на молочну продуктивність корів 25
3.2.1. Надій молока під впливом досліджуваної добавки 26
3.2.2. Жирномолочність корів 27
3.2.3. Вихід молочного білку за використання у годівлі корів нової кормової добавки 30
3.3. Відтворна здатність корів за згодовування добавки «BIOSAF DF 20» 33
3.4. Аналіз і узагальнення результатів досліджень 35
4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 38
5. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАНІ КОРІВ 41
6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СКОТАРСТВІ 47
ВИСНОВКИ 51
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 54
ДОДАТКИ 62


ВСТУП

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в останні роки, особливо продукції тваринництва, не повною мірою забезпечує потреби населення країни і промисловості у сировині. Це не тільки важлива державно-економічна проблема, але й соціально-політичне завдання, вирішення якого спрямоване на надійне задоволення населення продуктами харчування.
Молоко і молочні продукти є надзвичайно цінними та незамінними продуктами харчування, особливо для дітей і людей похилого віку. Тому проблема виробництва молока і виготовлення молочних продуктів завжди є надзвичайно актуальною.
На превеликий жаль, в Україні ця проблема вирішується надзвичайно погано. Так, на початку 90-х років в Україні в усіх категоріях господарств вироблялось 24,5 млн. тонн молока, 75-80% якого перероблялося на вітчизняних молочних підприємствах. Майже вся ця продукція споживалась населенням України, і споживання молока та молочних продуктів на душу населення тоді складало 373 кг. Це, по суті, є науково обґрунтованою нормою споживання. Виробництво молока в Україні за минулий рік, за даними Держкомстату, скоротилося на 12,7%. Однак, подальший прогноз сільськогосподарського штабу країни досить оптимістичний: до 2015 року українська молочна ріка має досягти 20 мільйонів тонн (на 62% більше прогнозу на цей рік). Виробництво молока зменшилось на 12,2 т. тонн, а споживання на душу населення склало близько 200 кг. По суті, в Україні споживається молока і молочних продуктів тільки 55% від науково обґрунтованої норми.
У зв’язку з цим сьогодні головним питанням і проблемою усіх виробників і переробників молока є нарощування темпів виробництва молока і молочних продуктів, тобто збільшення об’єму виробництва з метою досягти хоча б наближення до науково обґрунтованої норми споживання.
Головною причиною спаду виробництва став той факт, що молочне скотарство виявилось збитковим в Україні. За даними матеріалів господарств усіх форм власності, воно і зараз є збитковим, і в ринкових умовах товаровиробник не вважає за необхідне ним займатися. У зв’язку з цим різко зменшилось поголів’я корів, яких було більше 9 млн., а залишилось тільки 3,74 млн., та продовжує знижуватись. Якщо тоді, у 90-х роках, надій від корови складав біля 3 тис., то за минулий рік він склав біля 2,5-2,8 тис. кг. До такого зменшення довела насамперед збитковість, і як наслідок незацікавленість товаровиробника.
Крім того, виробники молока і підприємства-переробники сьогодні не зв’язані між собою ніякими, особливо економічними важелями. Кожний працює на себе: виробник намагається виробити більше молока і якнайдорожче реалізувати його з тим, щоб мати якийсь зиск. Переробник навпаки – намагається закупити молоко для переробки по найдешевшій ціні, щоб теж мати відповідний зиск. Як наслідок – непорозуміння між виробником молока і переробником, у зв’язку з чим, по суті, виникла загрозлива ситуація відносно забезпечення населення цими цінними продуктами харчування.
Актуальність теми досліджень. Створення молочного балансу в країні перш за все залежить від збільшення виробництва молока в усіх видах господарств. У комплексі заходів щодо збільшення виробництва молока значну увагу приділяється підвищенню продуктивності корів шляхом поліпшення технологій розведення, годівлі і утримання.
Світова практика і вітчизняний досвід переконують у тому, що про-блему забезпечення продуктами харчування, зокрема молоком, практично неможливо розв’язати без інтенсивного розвитку всіх галузей тваринництва і особливо скотарства.
Таким чином, актуальність теми полягає у тому, що однією із головних передумов високої продуктивності, а як наслідок, рентабельності галузі скотарства є якомога більша молочна продуктивність корів. Досягнення високої молочної продуктивності можливе лише за організації повноцінної годівлі корів протягом усього виробничого циклу. Всебічного аналізу потребують і якісні показники молочної продуктивності, зокрема молочний жир, білок, та їх вихід. На сучасному ринку кормів та кормових добавок з’являються нові кормові добавки, однією із яких є кормова добавка мікробіологічного походження «BIOSAF DF 20» виробництва ТзОВ «Лесаффр Україна», ефективність використання якої в умовах господарств України вивчено недостатньо.
Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення та аналіз впливу кормової добавки мікробіологічного походження «BIOSAF DF 20» на молочну продуктивність та відтворні якості корів української чорно-рябої молочної породи і надання конкретних пропозицій щодо її використання в годівлі тварин. У зв’язку із цим, були поставлені такі завдання:
- дослідити стан кормової бази господарства,
- вивчити рівень продуктивності корів,
- дослідити вплив добавки «BIOSAF DF 20» на кількісні і якісні показники молочної продуктивності корів,
- встановити стан загального здоров’я тварин за використання у їх годівлі нової кормової добавки;
- провести оцінку економічної ефективність результатів дослідження.
Об’єкт досліджень – корови української чорно-рябої молочної породи в умовах ТОВ «Агросолюшнс» Сквирського району Київської області.
Предмет дослідження. В умовах господарства було вивчено ефективність використання у раціонах дійних корів різних даванок кормової добавки «BIOSAF DF 20» на показники молочної продуктивності (кількісні і якісні), а також проаналізовано вплив різних даванок препарату.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати досліджень є передумовою підвищення генетичного потенціалу корів господарства, і не тільки, з точки зору годівлі.
Проведено аналіз різних даванок та зроблено конкретні висновки, щодо застосування. У результаті досліджень виявлено, що згодовування кормової добавки «BIOSAF DF 20» дійним коровам у кількості 20 г/голову за добу сприяє підвищенню молочної продуктивності на 4%, зниженню витрат корму на виробництво 1 кг молока – на 4,13%.
Структура і об’єм роботи. Магістерська робота складається із вступу, огляду літератури, основної частини, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота викладена на 67 сторінках машинописного тексту і містить 9 таблиць та 1 рисунок. Список використаних джерел налічує 77 найменувань.

Ціна

500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.