Меню сайту

Нові користувачі
Corse
Користувачі
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Який курс найскладніший?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві на прикладі АТП 15890


Дипломна
K-14379

Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві на прикладі АТП 15890, 100 стор., додатки

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 6
Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально-трудових відносин 6
1.2. Законодавче регулювання питання оплати праці 18
1.3. Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 23
1.4. Організація та методика аудиту заробітної плати на підприємстві 28
Висновок до 1 розділу 35
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ АТП 15890 39
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 39
2.2. Організація первинного обліку праці та її оплати 53
2.3. Синтетичний облік праці та її оплати 60
2.4. Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві 64
Висновки до 2 розділу 67
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 70
3.1. Уніфікація обліків розрахунків з працівниками та розробка інтегрованої системи обліку заробітної плати на підприємстві 70
3.2. Проблеми організації ефективної оплати і стимулювання праці 74
3.3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків по оплаті праці 79
3.4. Автоматизація розрахунків по оплаті праці на підприємстві 88
ВИСНОВКИ 95
ЛІТЕРАТУРА 98
ДОДАТКИ 104

ВСТУП

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Різко погіршилася структура та зменшилася питома вага заробітної плати у валовому внутрішньому продукті. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання внутрішнього ринку. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.
На вирішення даної проблеми спрямовано низку Указів Президента України щодо реформування системи оплати праці, зокрема наступні: “Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р.” від 3 серпня 1999 р. Усі вони спрямовані на вдосконалення механізмів державного та колективно-договірного регулювання заробітної плати, визначення шляхів та механізмів ії реального зростання, посилення захисту прав працівників на її своєчасне одержання. В силу зазначеного, на державному рівні, у кожній галузі та на окремих підприємствах (в організаціях, фірмах) виникає необхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона повинна враховувати інтереси різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю, заходи до соціального захисту населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне життя.
Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї інформації з оплати праці. Раціональне розв’язання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність управління заробітною платою.
Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин здійснюють такі вітчизняні вчені-економісти: Ю.Б. Іванов, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Котенко, Н.О. Павловська, В.В. Сопко, Д.П. Богиня, А.М Колот, А.М. Кузьминський, В.Д. Лагутін, В.М. Тимофеєв та інші. Колишні соціалістичні країни в процесі ринкової трансформації економіки вирішують однотипні проблеми в галузі організації заробітної плати, її обліку та аналізу. Зокрема, дослідженню даних питань велику увагу приділяють російські вчені-економісти: Н.Н. Абакумова, Г.Э. Слезінгер, Н.А. Волгін, Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв та інші.
Разом із тим є дискусійними багато теоретичних положень. Низка питань, що стосуються обліку та аналізу оплати праці, її організації, потребує поглибленого дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на національні стандарти. Необхідність ефективного розв’язання зазначених проблем зумовлює актуальність вибраної теми.
Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком та аудиту розрахунків з персоналом підприємства та перевірка їх доцільності у практичному застосуванні на прикладі даних про заробітну плату ТОВ „Поділбудінвест”.
Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання:
- узагальнити й уточнити теоретичні положення, що розкривають соціально-економічну сутність заробітної плати;
- розглянути з позиції ринкових відносин функції заробітної плати й основні принципи її організації;
- розглянути систему бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства.
- внести пропозиції щодо удосконалення обліку;
- розробити методичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці в умовах АРМБ.
Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку заробітної плати в підприємствах.
Об'єктом дослідження є облік і аудит заробітної плати на підприємстві.
Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аудиту заробітної плати. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємства АТП 15890, матеріали періодичних видань.
У роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, графіків.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.