Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит реалізації готової продукції, робіт та послуг на прикладі ТОВ Виробнича компанія МТК


Магістерська
K-14389

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1500 ГРН.

Зміст
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 7
1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 7
1.2. Огляд нормативної бази та літературних джерел щодо обліку та аудиту реалізації продукції, робіт та послуг 13
1.3. Загальна характеристика фінансового та податкового обліку реалізації продукції, робіт та послуг 21
1.4. Характеристика управлінського обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів 33
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МТК» 39
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 39
2.2. Документування операцій реалізації продукції, робіт та послуг в ТОВ "Виробнича компанія МТК" 59
2.3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції, робіт та послуг на підприємстві 66
2.4. Особливості податкового обліку реалізації продукції, робіт та послуг 71
2.5. Автоматизація обліку реалізації продукції, робіт та послуг в ТОВ "Виробнича компанія МТК" 71
РОЗДІЛ 3. АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ В ТОВ " ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МТК" 85
3.1. Завдання та методика аудиту реалізації готової продукції в ТОВ «Виробнича компанія МТК» 85
3.2. Аудиторська перевірка розрахунків з покупцями і замовниками 93
3.3. Оформлення результатів аудиту реалізації продукції, робіт, послуг на ТОВ " Виробнича компанія МТК" 98
РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ 103
4.1. Визначення проблем відображення доходів в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення 103
4.2. Вдосконалення організації та первинного обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 108
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115
ДОДАТКИ 122

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах ринкових відносин в Україні підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції, розраховуючи тільки на власні сили.
Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.
Питання, пов’язані з обліком реалізації готової продукції, робіт та послуг висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І., Жиглей І.В., Кужельного М.В., Линника В.Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка В.В. та інших, а також зарубіжних вчених Безруких П.С., Блейка Д., Нідлза Б., Палія В.Ф., Соколова Я.В., Хендерксена Е.С., Хонгрена Ч.Т. Дослідження методик аудиту знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С. та інших, а також у працях зарубіжних вчених Андрєєва В.Д., Аренса Е.А., Баришникова М.П., Богомолова О.М., Воронова В.В., Доджа Р., Кармайкла Д.Р., Щаділової О.Д.
Проте більшості з проведених досліджень притаманний традиційний підхід до проблем обліку реалізації. Автори приділяють увагу побудові обліку на великих підприємствах. Питання обліку процесу реалізації продукції на середніх та малих підприємствах залишаються недостатньо дослідженими. Водночас велике поширення середнього та малого бізнесу в Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг та визначенню фінансового результату від реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий облік процесу реалізації, привести облікову інформацію у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Метою дослідження є вдосконалення обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі завдання:
• уточнити критерії визначення реалізації продукції;
• проаналізувати нормативно - правові засади щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг;
• провести економіко-правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг;
• критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з реалізації продукції у системі бухгалтерського обліку та звітності підприємств;
• дослідити практичні аспекти обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг на прикладі ТОВ «Виробнича компанія МТК»;
• провести аудит реалізації готової продукції, робіт та послуг в ТОВ «Виробнича компанія МТК».
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТОВ «Виробнича компанія МТК» в частині реалізації продукції.
Предметом дослідження виступає сучасна система обліку та аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг на підприємствах України.
Методи дослідження. Методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку.
У роботі було використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи.
Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово-господарської діяльності підприємств.
У процесі дослідження було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.