Меню сайту

Нові користувачі
Corse
Користувачі
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуде


Магістерська
K-14390

Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ)

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7
1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7
1.2. Характеристика П(С)БО 30 17
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 32
2.1. Характеристика об’єкта дослідження 32
2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва 45
2.3. Відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку 61
2.4. Облік біологічних активів при комп’ютерних технологіях 88
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 98
3.1. Методи та методологічні прийоми контролю 98
3.2. Контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві 113

3.3. Удосконалення контролю поточних біологічних активів 127
ВИСНОВКИ 132
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 136
ДОДАТКИ 146

ВСТУП

Актуальність теми. Функціонування в аграрному секторі різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних перетворень в сільському господарстві. Щоб правильно і раціонально організувати облік необхідно мати: досконалу законодавчо-нормативну базу; галузеві стандарти і методичні рекомендації з обліку біологічних активів, витрат і доходів та визначення фінансових результатів; галузеву статистичну, фінансову та управлінську звітність; фахових бухгалтерів-фінансистів, які б досконало знали особливості діяльності агропромислових формувань і облікової політики.
Протягом останніх років в Україні прийнято низку нових нормативних документів (положень і методичних рекомендацій), уточнень до діючих та звернуто увагу на необхідність розробки і впровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Цьому є підтвердження розробки Проекту концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, схваленої Колегією Міністерства аграрної політики України 3 лютого 2009 року.
В аграрному секторі специфічними об’єктами обліку є земля, біологічні активи і біологічні перетворення, сільськогосподарська продукція тощо. Нові методологічні підходи до організації обліку передбачають: уточнення об’єктів обліку; застосування принципів оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції; удосконалення документування господарських операцій в сучасних організаційно-правових формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної інформації; формування доходів, витрат і визначення фінансових результатів; удосконалення статистичної та бухгалтерської звітності.
Вступ України до світового економічного співтовариства об'єктивно зумовив необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних з адаптацією вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності до положень міжнародних стандартів (МСБО, МСФЗ). Організація та реалізація теоретичних засад обліку біологічних активів повинна здійснюватися відповідно до МСБО 41 «Сільське господарство» та розробленого на його основі національного П(С)БО 30 «Біологічні активи».
Питання реформування бухгалтерського обліку та становлення нової системи обліку, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі наукових дискусій. Зокрема цьому присв’ячені праці Голова С.Ф, Дем’яненка М.Я., Жука В.М., Кірейцева Г.Г., Коцупатрого М.М., Моссаковського В.Б., Саблука П.Т., Сука Л.К та інших. В працях цих авторів висвітлюються питання особливостей обліку біологічних активів, формування доходів і витрат, визначення фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, формування інформації у статистичній і фінансовій звітності. Але питання щодо визначення поняття та складу біологічних активів на сьогодні залишається невирішеним. Вказується на невирішеність окремих питань обліку, необхідність удосконалення бухгалтерського обліку специфічних об’єктів аграрного сектору.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження методики та організації обліку і контролю поточних біологічних активів.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань, основними з яких є:
- розглянути та узагальнити різні підходи щодо визначення, змісту та складових біологічних активів;
- охарактеризувати П(С)БО 30;
- дослідити відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку;
- проаналізувати первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва;
- проаналізувати методи та методологічні прийоми контролю;
- оцінити контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві та визначити шляхи удосконалення контролю поточних біологічних активів.
Гіпотеза дослідження. Забезпечити ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємствах агропромислового виробництва можна, якщо удосконалити нормативно-правову базу; створити методологію галузевого обліку, впровадити спеціалізовані форми первинного обліку та удосконалити регістри синтетичного і аналітичного обліку; удосконалити методику обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт і послуг агропромислових підприємств.
Наукова цінність полягає в тому, що пропонується доповнити визначення біологічних активів; розроблений алгоритм для визнання поточних біологічних активів рослинництва за справедливою вартістю.
Практична значимість роботи проявляється в наявності науково обґрунтованих й апробованих у ході експериментальної роботи системи методів і засобів визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності
Об’єктом дослідження є методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні засади обліку і контролю поточних біологічних активів.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, бухгалтерського обліку та контролю, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з визначених проблем.
Для досягнення мети роботи та вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний; комплексно-системний підхід; статистико-економічні методи, зокрема кластерне групування; графічний; причинно-наслідкових зв’язків.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, матеріали науково-практичних конференцій, інформація Інтернет-видань та веб-сайтів, річні звіти сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.