Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз у автотранспортних організаціях


Дипломна
K-15899

Вступ
1. Теоретичні аспекти обліку та аналізу в автотранспортних організаціях
1.1. Інформаційна база обліку в автотранспортних організаціях
1.2. Теоретичні аспекти обліку в автотранспортних
організаціях
1.3. Завдання, матеріали та особливості методики аналізу транспортних організацій в умовах ринку
2. Прктичні аспекти обліку та аналізу ВАТ “Черкаське САТП-2301”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Стан обліку на ВАТ “Черкаське САТП-2301”
2.3. Особливості аналізу показників
Ват “черкаське сатп-2301”
3. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу в автотранспорт-
них організаціях
3.1. Комп’ютерізація обліку-як шлях підвищення
ефективності роботи автотранспортних підприємств
3.2. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу
ВАТ “Черкаське САТП-2310” в умовах переходу до
ринкової економіки
Висновки
Список використаної літератури
Здійснивши на ВАТ "Черкаське САТП-2301" дослідження методологічних положень з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту можна зробити певні висновки.
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється за загальними принципами і методами бухгалтерського обліку на Україні. Специфіка бухгалтерського обліку визначається особливістю діяльності даного підприємства. Так, основний вид виробничої діяльності ВАТ "Черкаське САТП-2301" - перевезення вантажів і пасажирів, зумовлює встановлення різноманітних економічних зв'язків з іншими підприємствами і організаціями промисловості, будівництва та інших галузей. Облікова інформація при цьому характеризується значним обсягом. В цьому питанні значну позитивну роль відіграє створення АСУ на ВАТ "ЧеркаськеСАТП-2301". На даний час на підприємстві вже функціонує АСУ по обліку праці і заробітної плати, АСУ по обліку матеріальних цінностей, АСУ обліку витрат виробництва, АСУ розрахункових операцій і складання звітності. Аналізуючи доходи ми бачимо що вантажообіг, валові доходи і середня доходна ставка збільшилися. Тому план доходів по вантажних автомобілях перевиконаний.
Аналізуючи балансовий прибуток за планом і фактом можна зробити такі висновки. План по прибутках успішно виконаний понадплановий прибуток становить 58,8 тис.грн. Таке стало можливим завдяки значному перевиконання плану по прибутках від реалізації робіт та послуг.
Підприємство має позитивну динаміку зростання прибутків. Аналіз балансового прибутку поглиблюють аналізом динаміки прибутків і обсягом продажу підприємства. За цим аналізом ми знаходимо коефіцієнт прибутковості, який характеризує якість прибутків за 5 років. Протягом перших 3-х років коефіцієнт прибутковості не змінювався.
У 1998 році коефіцієнт прибутковості зменшився, а в 1999 році збільшився. Це свідчить про те, що 1999 році обсяг реалізації робіт та послуг збільшився. Це підприємство рентабельне. Рентабельність у звітному періоді становила 5,72% і була вища за планову на 1,29%. Проти минулого року рентабельність зросла 2,57%.
За наслідками проведеного аналізу за 1997-1999 роки ми бачимо, що загальний коефіцієнт покриття, що характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями, тобто достатність оборотних засобів для погашення боргів протягом року зменшився. Це означає недостатність оборотних засобів для погашення боргів. Проміжний коефіцієнт покриття зменшився. Цей коефіцієнт є також недостатнім. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість збільшився. Це означає, що підприємство може погасити свою заборгованість.
Коефіцієнт фінансової стійкості, що характеризує співвідношення між загальною сумою власних коштів та всіма поточними активами збільшився. Це означає, що фінансове становище підприємства стабільне.
Коефіцієнт фінансової незалежності, що обчислюється, як відношення загальної суми власних засобів до підсумку балансу збільшився. Це означає, що фінансування діяльності підприємства за рахунок залучення коштів здійснюється в допустимих межах.
За наслідком проведення аналізу фінансового стану підприємства можна зробити висновок, що в цілому фінансове становище товариства поліпшилось. Керівництво товариства спромоглося не допустити зниження обсягів автоперевезень. Товариство здійснює господарську діяльність в межах своїх фінансових можливостей, працює рентабельно та не допускає перевитрат власних коштів. Товариство збільшило обсяг експортних автоперевезень, у порівнянні з попередніми роками, що дало можливість досягти зростання балансового прибутку.
З одержаних висновків я пропоную ВАТ "Черкаське САТП-2301" для покращення ефективності роботи підприємства, в цілому поліпшити облікову систему у зв'язку з переходом до міжнародних стандартів, а саме: облікові реєстри руху основних засобів, матеріалів. Також придбати нові програми автоматизованої системи управління, яка допоможе якомога швидше і раціонально вирішити трудомісткий і складний процес бухгалтерського обліку. Отже, хотілося б побажати ВАТ "Черкаське САТП-2301" надалі проводити таку господарську діяльність і дотримуватися усіх норм законодавства.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Схема 2.1.1. АППАРАТ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 2.1.1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ЧЕРКАСЬКЕ САТП-2301” ЗА 1999 рік:
Рисунок 1. Класифікація показників фінансового стану
Таблиця 2.1.2. Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ “Черкаське САТП-2301” за 1997 – 1999 роки
Таблиця 2.1.3. Розрахунок показників платоспроможності ВАТ “Черкаське САТП-2301” за 1997 – 1999 роки
Таблиця 2.1.4. Розрахунок показників ділової активності ВАТ “Черкаське САТП-2301” за 1997 – 1999 роки
Таблиця 2.1.5. Розрахунок показників рентабельності ВАТ “Черкаське САТП-2301” за 1997 – 1999 роки
Таблиця 2.2.1. Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО)
Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків
Таблиця 2.2.2. Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО)
Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків
Таблиця 2.2.3. Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО)
Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків
Таблиця 2.2.4. Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО).
Таблиця 2.2.5. Схема кореспонденції рахунків у відповідності зі старим Планом рахунків (з врахуванням ПБО).
Таблиця 2.2.6. Схема кореспонденції рахунків:
Таблиця 2.3.1. Аналіз використання матеріальних ресурсів за 1999 рік.
Таблиця 2.3.2. Реалізація матеріальних фондів за рік (тис.грн.)
Таблиця 2.3.3. Матеріальний баланс по мастильних матеріалах.
Таблиця 2.3.4. Баланс відхилення.
Таблиця 2.3.5. Розрахунок вартості перевезень:
Таблиця 2.3.6. Виконання плану доходів по вантажних автомобілях.
Таблиця 2.3.7. Фінансові результати підприємства.
Таблиця 2.3.8. Динаміка прибутків і обсягу продажу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3.9. Виконання плану прибутків.
Таблиця 2.3.10. Використання прибутку за звітний і минулий роки.
Таблиця 2.3.11. Аналіз рентабельності підприємства.
Таблиця 2.3.12 Результати виконання плану автоперевезень
Таблиця 2.3.13. Виконання робочого плану перевезень
Схема 3.1.1. Модель системи автоматизації бухгалтерського обліку в автотранспортних підприємствах.
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.