Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз витрат на виробництво продукції


Дипломна
K-15901

Вступ
1. Організація ведення обліку витрат виробництва
1.1 Визнання та класифікація витрат
1.2 Організація обліку витрат виробництва
1.3 Організація та методика аудиту витрат виробництва
1.4 Міжнародний досвід обліку витрат виробництва
2. Діюча практика організаціїї обліку витрат виробництва на ВАТ „Канівський маслосирзавод”
2.1 Характеристика підприємства та його облікова політика
2.2 Організація фінансового обліку витрат виробництва
2.2.1 Облік прямих виробничих витрат
2.2.2 Облік матеріальних витрат
2.2.3 Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
2.2.4 Облік загальновиробничих витрат
2.3 Організація управлінського обліку витрат виробництва
2.4 Організація податкового обліку ВАТ „Канівський маслосирзавод”
3. Аналіз витрат виробництва на ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’
3.1 Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції
3.2 Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції
3.3 Аналіз собівартості окремих видів продукції
3.4 Аналіз витрат за економічними елементами
4 Оцінка впливу облікової політики щодо витрат виробництва на прийняття рішень користувачами (зовнішніми і внутрішніми)
4.1 Організація аудиту витрат виробництва ВАТ „Канівський маслосирзавод”
4.2 Оцінка впливу облікової політики на забезпечення беззбитковості виробництва ВАТ „Канівський маслосирзавод”
Висновок
Список використаної літератури

Витрати на виробництво продукції знаходять своє відображення у собівартості.
Собівартість продукції являється важливим показником, що характеризує роботу підприємства. Від її рівня залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, матеріальний та культурний рівень життя його працівників, виконання надходжень до бюджету країни.
Вивчення і дослідження теми „Організація обліку, аналіз і аудит витрат виробництва” було проведено на прикладі ВАТ „Канівський маслосирзавод”.
Відкрите акціонерне товариство,, Канівський маслосирзавод” створене в зв’язку з реорганізацією ВАТ ВКП,, Черкасимолоко” від 28. 04. 1999р. Юридична адреса: Черкаська область, Канівський район, м. Канів, вул. Леніна, 195.
Предметом діяльності товариства є заготівля, придбання, переробка та реалізація молочної сировини та продукції, оптова, роздрібна торгівля, виробництво продуктів харчування, зовнішньоекономічна діяльність.
ВАТ „Канівський маслосирзавод” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства.
Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслосирзавод” ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії.
В роботі здійснений аналіз витрат виробництва продукції ВАТ „Канівський маслосирзавод” за показниками:
* аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції;
* аналіз загальної суми собівартості товарної продукції;
* аналіз витрат за економічними елементами;
* аналіз собівартості окремих видів продукції.
Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції показав, що існує певне відхилення фактичних витрат на 1 грн. продукції від планових. Це відхилення зумовлене впливом зміни таких факторів: обсяг продукції і витрати на її виробництво. Зміна кожного з них зумовлює відповідну зміну результативного показника.
Відхилення фактичних витрат на 1 грн. продукції від планових за 2002 рік склали: в І-му кварталі збільшення на 1,89 коп., в ІІ-му кварталі зменшення на 1,01 коп., в ІІІ-му теж зменшення на 0,23 коп., в ІV-му знову збільшення на 2,67 коп.
Провівши факторний аналіз, було виявлено вплив зміни кожного фактора на результативний показник – витрати на 1 грн. продукції.
Отже, збільшення фактичної собівартості продукції порівняно з плановою в І-му кварталі на 64 тис.грн. зумовило збільшення витрат на 1 грн. продукції на 1,13 коп., а зменшення обсягу продукції на 48 тис.грн. зумовило збільшення витрат на 1 грн. продукції на 0,76 коп.; в ІІ-му кварталі фактична собівартість продукції теж збільшилася на 41 тис.грн. і це зумовило збільшення витрат на 1 грн. продукції на 0,97 коп., а от збільшення обсягу продукції на 98 тис.грн зумовило зменшення витрат на 1 грн. продукції на 1,98 коп.; в ІІІ-му кварталі собівартість продукції зменшилася на 90 тис.грн. і це призвело до зменшення витрат на 1 грн. продукції на 1,74 коп., але обсяг продукції в цьому кварталі зменшився на 85 тис.грн. і через це витрати на 1 грн. продукції збільшилися на 1,51 коп.; в ІV-му кварталі собівартість продукції знову зросла на 68 тис.грн., що призвело до збільшення витрат на 1 грн. продукції на 1,09 коп., і зменшився обсяг продукції на 100 тис грн., тому витрати на 1 грн. продукції збільшилися на 1,58 коп.
Таким чином, для зменшення витрат на 1 грн. продукції потрібно збільшувати обсяг виготовленої продукції і зменшувати її собівартість.
Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції показав: фактична величина собівартості в 2002 році склала 19483 тис.грн., що порівняно з 2001 роком менше на 3727 тис.грн., або на 16,1%, і більше від планової на 83 тис.грн., або на 0,43%. В цілому виробнича собівартість в 2002 році зменшилася порівняно з 2001 роком, і це зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення витрат на сировину і матеріали.
Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво був проведений аналіз витрат за економічними елементами. Результати цього аналізу показали, що виробництво продукції аналізуємого підприємства є матеріаломістким, тобто частка матеріальних витрат у загальній структурі витрат на виробництво склала 86,1% в 2001 році і 82,3% в 2002 році.
Зміни в структурі витрат на виробництво в 2002 році порівняно з 2001 роком були наступні: частка матеріальних витрат зменшилася з 86,1% до 82,3%, тобто на 3,8%; частка витрат на оплату праці збільшилася з 5,4% до 7,6%, тобто на 2,2% ; частка відрахувань на соціальні заходи теж збільшилася з 2% до 2,9%, тобто на 0,9% ; частка амортизації збільшилася з 1,3% до 2%, тобто на 0,7% ; частка інших витрат не змінилася.
Аналіз 1 тони масла селянського за січень і лютий 2003 року показав, що виробнича собівартість цієї продукції збільшилася з 9133,92 грн. в січні до 9258,5 грн. в лютому. Таке збільшення собівартості зумовлене зміною витрат за окремими статтями:
* витрати на сировину зменшилися на 2,06 грн., або на 0,03%;
* витрати на доставку збільшилися на 52,43 грн., або 13,1%;
* витрати на матеріали збільшилися на 22,2 грн., або на 16,5%;
* витрати на паливо зменшилися на 40,68 грн., або на 10,3%;
* витрати на холод зменшилися на 0,7 грн., або на 0,9%;
* витрати на електроенергію збільшилися на 2,5 грн., або на 12,8%;
* витрати на воду зменшилися на 5,31 грн., або на 16,1%;
* витрати на основну заробітну плату збільшилися на 19,85 грн., або на 24,8%;
* витрати на додаткову заробітну плату збільшилися на 25,53 грн., або на 131,1%;
* відрахування на соціальні заходи збільшилися на 17,45 грн., або на 45,7%;
* витрати на утримання обладнання зменшилися 7,26 грн., або на 6%;
* амортизація збільшилася на 0,26 грн., або на 0,3%;
* загальнозаводські витрати збільшилися на 40,37 грн., або на 22,6%;
Отже, найбільше зросли витрати на основну заробітну плату (на 24,8%), додаткову заробітну плату (на 131,1%),відповідно і відрахування на соціальні заходи (на 45,7%), а також загальнозаводські витрати (на 22,6%).
По результатам діяльності товариства за І-й квартал 2003 року був здійснений аудит витрат виробництва, в результаті якого було виявлено завищення валових витрат на 13 000 грн., що призвело до недоплати податку на прибуток на 3 900 грн.
Згідно п. 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетом і державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181- ІІІ, мігби бути стягнений штраф в розмірі 5 % суми недоплати:
3 900 * 0,05 = 195 грн.
та пеня за 90 днів просрочки 105,3 грн.
На керівника і головного бухгалтера накладається адміністративний штраф в розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних доходів громадян.
По результатам аудиду складено аудиторський висновок (див. додаток Ш).
Таким чином, зміна облікової політики, а саме: зміна системи оплати праці робітників лабораторії з тарифної на відрядну, зумовить зміну складу і величини постійних та змінних витрат, тобто витрати на оплату праці працівників лабораторії з постійних перейдуть в змінні. Це спричиняє зменшення дії операційного важеля на 2 % (12 % - 10 %), але разом з цим зменшується поріг рентабельності і запас фінансової стійкості товариства.
Поріг рентабельності в результаті зміни облікової політики становитиме 24073548 грн., тоді коли при діючій обліковій політиці він складає 24641840 грн., тобто товариству для повного покриття своїх витрат і початку отримання прибутку потрібно буде отримати виручки від реалізації на 568292 грн. менше (24641840 - 24073548).
Запас фінансової стійкості у цьому випадку складає 2696990 грн., що становить 10 % виручки від реалізації, це означає, що товариство у випадку погіршення ситуації на ринку зможе витримати 10-відсоткове зниження виручки від реалізації без значної загрози для свого фінансового стану, а це на 2 % більше, ніж при діючій обліковій політиці.
Отже, провівши операційний аналіз і вивчивши вплив зміни облікової політики на силу дії операційного важеля, поріг рентабельності і запас фінансової стійкості, можна зробити висновок, що зміна облікової політики значно впливає на забезпечення беззбитковості виробництва ВАТ „Канівський маслосирзавод”.
Тому для забезпечення беззбитковості виробництва ВАТ „Канівський маслосирзавод”, а саме зменшення порогу рентабельності, що дозволить отримати прибуток раніше, збільшення запасу фінансової стійкості, що забезпечить більш стійкий фінансовий стан товариства, аналітикам товариства необхідно проаналізувати всі можливі зміни в обліковій політиці, зокрема, що стосується витрат, і оцінити їхній вплив на операційний важіль, поріг рентабельності та запас фінансової стійкості. Зміна системи оплати праці це лише один з можливих варіантів поліпшення цих показників.
Таким чином, для зменшення витрат на виробництво продукції ВАТ „Канівський маслосирзавод” необхідно впровадити слідуючі заходи:
* Впровадження автоматизації і механізації виробничих процесів.
* Здійснення контролю з використанням норм виходу конкретного виду продукції з відповідної одиниці молочної сировини та норм витрат часу на її виготовлення;
* Економія енергоносіїв шляхом почасового постачання їх, виходячи з режимного часу конкретних технологічно – виробничих циклів.
* Збільшення коефіцієнту загрузки транспорту по перевезенню молока, недопускаючи безпідставного збільшення транспортних засобів та кількості заготівельників молока, що забезпечить зменшення вартості ТЗВ.
* Збільшення ефективності використання холодильних установок.
* Удосконалення організації управління виробництвом за рахунок використання комп’ютерних технологій апарату управління.
* Забезпечення контролю за використанням робочого часу.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рисунок. 1.2.1 Організація бухгалтерського обліку витрат виробництва
Таблиця 1.2.1.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості
Таблиця 1.2.2Схема організації бухгалтерського обліку і оперативного економічного контролю витрат на виробництво в умовах діючої системи обліку
Рисунок 1.2.2 Порядок калькулювання собівартості
Рисунок 1.2.3 Загальна схема огранізації обліку витрат виробництва
Таблиця 1.3.1 Перелік типових форм первинного обліку загального використання
Таблиця 1.3.2 Документуваня операцій з обліку витрат виробництва
Таблиця 1.3.3 Відображення витрат виробництва в облікових регістрах та фінансовій звітності
Таблиця 4.1.1 Сутність нарахованих та відкладених витрат
Рисунок 4.1.1 Класифікація елементів витрат на виробництво, що застосовується в обліку різних країн
Таблиця 4.1.2 Можливі альтернативні варіанти визначення витрат у США
Рисунок 4.1.2 Перший варіант калькулювання повної і скороченої собівартості в Росії
Рисунок 4.1.3 Другий варіант калькулювання повної і скороченої собівартості в Росії
Таблиця 2.2.1.1 Бухгалтерські проводки з обліку виробництва ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ за лютий 2003 року
Таблиця 2.2.2.1 Бухгалтерські проводки з обліку матеріальних витрат ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ за лютий 2003року
Таблиця 2.2.3.1 Бухгалтерські проводки з обліку витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи ВАТ „Канівський маслосирозавод” за лютий 2003 року.
Таблиця 2.2.4.1 Бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ за лютий 2003 року
Рисунок 2.3.1 Схема аналітичного обліку витрат на рахунках управлінського обліку
Рисунок 2.3.2 Аналітичний облік витрат за статтями калькуляції
Таблиця 2.3.1 Норми витрат сировини і основних матеріалів для виробництва 1 тони сиру,, Російського’’
Таблиця 2.3.2 Розподіл витрат на утримання і експлуатацію машин та обладнання ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’на кожен вид продукції за лютий 2003 року
Таблиця 2.3.3 Розподіл загальновиробничих витрат ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ на кожен вид продукції за лютий 2003 року
Таблиця 2.4.1 Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ „Канівський маслосирзавод” за І квартал 2003 року
Таблиця 3.2.1. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції ВАТ,, Канівський маслосирзавод’
Таблиця 3.2.2. Рентабельність продукції ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ за 2001 р. та 2002 р.
Таблиця 3.3.1 Аналіз фактичної собівартості масла селянського за січень і лютий 2002 року
Таблиця 3.4.1 Аналіз витрат за економічними елементами
Таблиця 3.4.2 Аналіз витрат за економічними елементами за 2002 рік.
Таблиця 4.1.1 Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ „Канівський маслосирзавод” за І квартал 2003 року
Таблиця 4.1.2 Відомість про балансову вартість матеріальних ресурсів
і малоцінних предметів за І квартал 2003 року
Таблиця 4.1.3 Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ „Канівський маслосирзавод” за І квартал 2003 року
Таблиця 4.1.4 Відомість про балансову вартість матеріальних ресурсів
і малоцінних предметів за І квартал 2003 року
Таблиця 4.2.1 Вихідні дані для визначення сили дії операційного важеля для ВАТ “Канівський маслосирзавод”
Таблиця 4.2.2 Вихідні дані для визначення порогу рентабельності продукції ВАТ “Канівський маслосирзавод”
Таблиця 4.2.3 Вихідні дані для визначення порогової кількості масла селянського
Рисунок 4.2.2 Поріг рентабельності (пороова кількість) масла селянського
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.