Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит витрат на виробництво


Дипломна
K-15903

Вступ
1. Методологічна основа й нормативна база
обліку витрат
1.1 Основні завдання та нормативна база
організації обліку витрат
1.2 Визнання та оцінка витрат
1.3 Організація і методика аудиту витрат
2. Діюча практика організації обліку витрат
сільськогосподарського підприємства ПП «Чкалова»
2.1 Організаційно-економічна характеристика
підприємства
2.2 Документування господарських операцій з обліку
витрат на виробництві
2.3 Організація фінансового обліку витрат
2.3.1 Аналітичний облік виробничих витрат
2.3.2 Синтетичний облік витрат виробництва
2.4 Організація податкового обліку витрат
2.5 Організація управлінського обліку витрат
3. Аналіз матеріальних витрат на виробництво с/г
продукції
3.1. Характеристика загальних витрат на виробництво
продукції
3.2 Аналіз виручки від реалізації та середньої ціни
продажу
3.3. Аналіз структури матеріальних витрат
3.4. Аналіз ефективності використанні матеріальних
витрат на виробництво основних видів продукції
4. Оцінку впливу облікової політики щодо витрат с/г на
прийняття рішень користувачами
4.1 Організація аудиту витрат
4.2 Шляхи і резерви зниження матеріальних витрат
4.3 Організація бухгалтерського обліку виробничих
витрат в умовах застосування комп’ютеної техніки
Висновок
Список використаної літератури
додатки

Глибока економічна криза, яка призвела до низького життевого рівня населення України зумовлено на самперед спадом виробництва в агропромисловому комплексі. Політика Уряду України та Президента булла спрямована на проведення реформи на селі. Але дані дії керівництва країни не дали бажаних результатіві 3 грудня 1999р. був зроблений ще одтин крок до приискорення аграрних реформ. Указ Президента України “Про Невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”. Взявши до уваги даний указ на основі коллективного с/г підприємства ”Чкалова” було стоворено приватне сільськогосподарське підприємство.
На ПСП “Чкалова” ведеться журнально-ордерна форма обліку. Витрати обліковуються на активному рахунку №23 “Виробництво”. На дебеті цього рахунка групуються всі витрати, що складають собівартість основної продукції, на кредеті рахунка 23 “Виробництво” відображають собівартість готової продукції (робіт, послуг), вартість поверненої на склади маеріальних цінностей, відходів і побічної продукції, одержаної у процесі виробництва. Схему рахунка №23 “Виробництво” наведено в рис. 2.2. Сальдо на початок звітноо періоду відображає залишки незавершеного виробництва, що перейшли з минулого звітного пекріоду.
Для обліку витрат допоміжних виробництв у ПСП “Чкалова” ведеться рахунок №231 “Допоміжні виробництва”, на дебеті якого відображають прямі витрати, пов’язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і надання послуг, а також непрямі витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням допоміжних виробництв і збитки від браку.
На кредиті рахунка №231 відображають суми фактичної собівартості завершеного виробництва продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ці суми списуються з кредиту субрахунку №231 в Дт відповідних рахунків.Облік витрат пов’язаний з утриманням і експлуатацією машин та обладнання в ПСП “Чкалова” ведеться на рахунку 91 “Загально виробничі витратипо окремих статтях передбачених у галузевій інструкції.
Витрати на управління підприємством поділяються на витрати управління виробничими структурними підрозділами – загальновиробничі та господарством у цілому – загальногосподарські. Для обліку першої групи витрат планом рахунків передбачено рахунок № 91 “Загальновиробничі витрати”, на якому для кожного структурного підрозділу відкривають окремий субрахунок. Для обліку другої групи використиовують рахунок №92 “Адміністративні витрати”.
За 2003рік господарювання ПСП “Чкалова” спрацювало прибутково. Вартість ВП в 2003р. відносно 2002р. зросла на 32,5тис.грн. Затрати на 1грн. ВП зростають, також зростає виручка від реалізації продукції (в основному рослинництва). Валовий доход у 2003р. порівняно з попередніми роками помітно зріс, в т.ч. в рослинництві майже в 2 рази. На збільшення валового доходу плинула виручка від реалізації продукції. Витрати на оплату праці взагалі по господарству знизились, однак в розрахунку на одного працівника зростають.
Щодо аналізу прибутку підприємства то, він помітно зріс і становив у 2003р. 528,5 тис.грн. тоді як у 2001р. і 2002р. підприємство було збитковим і збитки становили 319,8тис.грн. і 444тис.грн. відповідно. Рівень рентабельності зріс від збиткового -28,3% до 30,5%, в тому числі в рослинництві -28,0%. Отже приватна форма господарювання виправдовує себе. Позитивним моментом є зниження матеріальних витрат вцілому по господарству.
Матеріальні витрати на виробництво озимої пшениці у 2003р. відносно 2002р. вищі на 5343 грн., в т. ч. за рахунок зміни ціни витрати зросли на 34638 грн., а за рахунок зміни об’єму виробництва і матеріаломісткості відповідно зменшились на 5259 грн., і 24037грн.
Матеріальні затрати на виробництво кукурудзи зросли на 110942 грн. в т. ч. за рахунок зміни об’єму виробництва на 186671 грн., а за рахунок зміни ціни і матеріаломісткості знизились на 12346 грн., і 63383 грн.
По всіх інших досліджуваних видах продукції матеріальні затрати зменшились. На виробництво цукрових буряків матеріальні затрати знизились за рахунок зміни об‘єму виробництва – 38381,56 грн., вартості матеріальних ресурсів – 959958 грн. За рахунок зміни в матеріаломісткості витрати зросли на 120316,56 грн.
Витрати кормів на виробництво молока, приросту ВРХ і приросту свиней знизились на 117798 грн., 69284,08 грн., і 42749 грн., відповідно. Зменшення матеріальних витрат відбулось в основному за рахунок скорочення об’єму виробництва продукції.
Виходячи з вищесказаного, першочерговими заходами, що до зміни структури витрат повинні бути:
 збільшення витрат на оновлення насіннєвого та племінного фонду;
 оновлення технічного парку, що дозволить зменшити витрати на запасні частини та деякою мірою на паливо;
 адміністративне регулювання цін на паливо та надання фінансових пільг сільськогосподарським підприємствам;
 підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Склад і структура товарної продукції
Таблиця 2.2 Склад і структура земельних угідь
Таблиця 2.3 Ефективність використання землі
Таблиця 2.4 Склад і структура трудових ресурсів
Таблиця 2.5 Вихідні дані
Таблиця 2.6 Ефективність використання трудових ресурсів
у ПСП ім. Чкалова
Таблиця 2.7 Склад і структура основних засобів
Таблиця 2.8 Показники забезпечення та ефективності використання основних засобів
Рис. 2.1 Схема порядку записів в облікових регістрах
Таблиця 2.10 Відображення в обліку витрат на виробництво продукції
(фактичний рівень виробництва продукції нижче запланованого)
Таблиця 2.11 Відображення в обліку витрат на виробництво продукції (грудень)
(фактичний рівень виробництва продукції вище запланованого)
Таблиця 2.12 Підсумкові показники собівартості 1 тонни випущеної продукції
Таблиця 2.13 Відображення в обліку адміністративних витрат
в ПСП ім. “Чкалова”
Таблиця 2.14 Відображення в обліку витрат на збут по ПСП ім. “Чкалова”
Таблиця 2.15 Відображення в обліку інших операційних доходів та витрат
на підприємстві “Чкалова”
Таблиця 2.16 Відображення в обліку інших доходів та витрат в ПСП ім. “Чкалова”
Рис 2.2 Класифікація запасів: економічний аспект
Табиця 3.1 Витрати на основне виробництво продукції в ПСП ім. “Чкалова”
Таблиця 3.2. Оцінка матеріальних витрат у загальній собівартості
Таблиця 3.10. Аналіз рівня матеріаломісткості виробництва.
Таблиця 3.11. Економічна ефективність використання виробничих запасів.
Таблиця 3.12 Інтенсивність використання виробничих запасів.
Таблиця 4.1 Господарські операції з обліку виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в ПСП ше. шениц
Таблиця 4.2 Правильне відображення операції з обліку виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в ПСП ім. Чкалова
Таблиця 4.3. Резерви зниження матеріаломісткості
Таблиця 4.4 Витрати на виробництво продукції
Таблиця 4.5 Вихідні дані на матеріальні витрати, тис.грн
Таблиця 4.6 Вихідні дані валової продукції, тис.грн.
Таблиця 4.7 Розрахункова таблиця.
Рис 4.1 Форма залежності
Таблиця 4.8 Матеріальні витрати, тис. грн.
Таблиця 4.9. Динаміка матеріальних витрат за темпами росту, в % до попереднього року
Таблиця 4.10 Вирівняний ряд матеріальних витрат і прогноз на 2008р. в ПСП “Чкалова”
Рис.4.2 Фактичні і спрогнозовані матеріальні витрати по кукурудзі, озимій пшениці і цукрових буряках
Рис.4.3 Фактичні і спрогнозовані матеріальні витрати по молоку, приросту свиней і ВРХ
Перелік додатків
Лист-зобов'язання про згоду на проведення аудита
ДОГОВІР
на здійснення юридичних послуг
Акт приймання-здачі роботи
Аудиторський висновок
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.