Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз витрат підприємства


Дипломна
K-15904

Вступ
1. Організація ведення обліку витрат
1.1. Визнання, класифікація та оцінка витрат
1.2. Методи обліку витрат на виробництво
1.3. Бухгалтерський облік витрат за калькуляційними статтями
1.4. Методика проведення аудиту витрат на підприємстві
2. Діюча практика організації обліку
Витрат підприємства
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Черкасигаз”,
його облікова політика
2.2. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві
2.3. Управлінський облік витрат на підприємстві
2.4. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва
3. Аналіз витрат на виробництво
3.1. Завдання матеріали та методика аналізу основного
виробництва
3.2. Аналіз прямих матеріальних витрат
3.3. Аналіз структури і динаміки витрат основного виробництва
3.4. Аналіз витрат на одну гривну товарної продукції
4. Оцінка впливу облікової політики щодо
Витрат на прийняття рішень користувачами
4.1. Організація внутрішнього аудиту витрат на підприємстві
ВАТ “Черкасигаз”
4.2. Аналіз впливу методів вибуття запасів на прибуток
підприємства
Висновок
Список літератури

Аналізуючи показники діяльності відкритого акціонерного товариства «Черкасигаз», спостерігається зниження обсягів виробництва, суми прибутку, рівня рентабельності, зменшення середньорічної вартості основних виробничих фондів, та збільшення середньорічної вартості нормативних оборотних коштів.
Зменшення обсягів виробництва, та збільшення загальної суми витрат основного виробництва на протязі трьох останніх років по ВАТ «Черкасигаз» пояснюється не тільки об’єктивними причинами які склалися на підприємстві, але й тими складними економічними обставинами, які спостерігаються в Україні в цілому.
По-перше, через різке зниження платіжеспроможності більшості підприємств в Україні, а також населення, ВАТ «Черкасигаз» зазнає все більше труднощів в реалізації газу і наданні послуг населенню.
Аналіз витрат основного виробництва підприємства, особливо в ринкових умовах, має практичну корисність тільки тоді, коли одержані показники порівнюються з даними планових показників, попередніх років чи аналогічними показниками інших підприємств тієї ж галузі.
Як показав проведений аналіз структурної собівартості витрат для природного газу за 2002 рік, найбільш питому вагу в загальному обсязі витрат займають витрати на сировину й матеріали, які складають 28,94% від собівартості товарної продукції. Це говорить про матеріаломісткість виробництва. Також аналіз показав, що значне місце займають витрати на оплату праці – 27%.
Проведений аналіз структурної собівартості витрат для зрідженого газу за 2002 рік, показав, що як і для природного газу, найбільш питому вагу складають витрати на сировину й матеріали – 46,81%, а також витрати на оплату праці – 22,52%. Таким чином, аналіз загальної собівартості витрат основного виробництва за економічними елементами, ще раз підтверджує матеріаломісткість основного виробництва, тому що матеріальні витрати складають 75,75% в загальному обсязі собівартості товарної продукції.
Великою статтею витрат на основне виробництво являються матеріальні витрати. На протязі 2002 року, в порівнянні з плановими показниками, вони значно збільшились.
На збільшення матеріальних витрат великий вплив зробили складні економічні обставини, що спостерігаються в Україні в цілому, в період її переходу до ринкових відносин. На початку 2001 року на Україні спостерігається спад виробництва в цілому, тому були відмінені державні поставки газу, і ВАТ «Черкасигаз » змушений був закупляти газ у приватних фірм по вищій закупівельній ціні, що призвело до різкого підвищення матеріальних витрат.
З вище наведених розрахунків, можна зробити висновок, що основною статтею збільшення витрат основного виробництва є технологічні втрати та комерційні.
Фактичні втрати в системах газопостачання ВАТ «Черкасигаз» склали:
2000 рік - 72,009 млн.куб.м.
2001 рік – 83,540 млн.куб.м.
2002 рік – 52,100 млн.куб.м.
з них:
комерційні - 36,5 млн. куб. м.
технологічні - 15,6 млн. куб. м.
Основними причинами цих втрат є:
-спрацювання запобіжно - регулюючого обладнання, скидання газу в атмосферу в процесі проведення профілактичних та ремонтних робіт на газопроводах і обладнанні заповнення (продувка) газом газопроводів, негерметичність газопроводів, обладнання, не точність виміру споживання газу в основному населенням, так як в житлових будинках не передбачене приведення обсягів прийнятого газу до нормальних умов, тобто корекція по температурі та тиску навколишнього середовища:
- втрати пов’язані з невідповідністю затверджених Кабінетом Міністрів Норм споживання природного газу і фактичних показників його споживання у зв’язку з тим, що споживання газу залежить від температури навколишнього повітря, використані індивідуального опалювання котла, недогріву житлових приміщень теплопостачаючими підприємствами при централізованому теплопостачанні і як результат, корекція температури житлових приміщень за допомогою газових плит.
Відсутність централізованого гарячого водопостачання спричиняє використання газу для підігріву населенням холодної води для побутових потреб.
Фактори зниження витрат основного виробництва:
-зміна витрат всього обсягу реалізації газу,
-зміна обсягу реалізації газу,
-зміна структури виробничої програми (зміна питомої ваги реалізації природного газу в загальному обсязі і змін питомої ваги реалізації газу окремим категоріям споживачів в загальному обсязі).
Резерви зниження витрат основного виробництва:
1)підвищення ефективності використання трудових ресурсів, застосування прогресивних методів контролю газопроводів і газового обладнання, використання оптимальної періодичності газового планового ремонту газового обладнання, підвищення якості робіт службами вуличної газової мережі і домового газового обладнання.
2)одним з основних резервів являється скорочення втрат газу і невиробничих витрат, що забезпечується строгим обліком і контролем за споживанням газу (виявлення не облікованих оптимальних площ, зміна кількості проживаючих і т.д.)
3)покращення використання основних виробничих фондів і зниження на цій основі питомої ваги амортизації, забезпечення максимально рівномірного споживання газу за рахунок приєднання до діючих газопроводів буферних споживачів, які б підвищили середньо годинну витрату газу, підвищення якості і скорочення часу ремонту основних фондів, збільшення пропускної можливості газопроводів при реалізації природного газу, максимальне і ефективне використання автотранспорту різного призначення зниження матеріальних витрат за рахунок дотримання і застосування прогресивних норм витрачання матеріалів, дослідження можливостей застосування менш дорогоцінних матеріалів, скорочення транспортно - заготівельних витрат пов’язаних з доставкою матеріалів.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис.1.1. Схема розподіл витрат.
Таблиця 1.1. Розподіл загальногосподарських витрат
Рис.1.2. Схема методологія обліку витрат.
Рис.1.3.Об'єкти бухгалтерського обліку процесу виробництва.
Рис. 1.4. Схема класифікації затрат за видами, галузями тощо.
Рис.1.5. Схема повної собівартості продажу продукції
Рис.1.6. Запис в бухгалтерському обліку, зроблений при визнанні витрат.
Рис.1.7. Класифікація витрат.
Рис.1.8. Схема планово-облікова класифікація витрат.
Рис.1.9. Методи обліку витрат.
Рис.1.10. Послідовність записів у регістрах журнально-ордерної форми.
Рис.1.11. Послідовність записів у облікових регістрах з нарахування заробітної плати.
Рис.1.12. Послідовність записів у облікових регістрах щодо обліку загально-виробничих витрат
Рис.1.13. Витрати на виправлення браку і щодо остаточного браку, послідовність їх записів.
Рис.1.14. Суми, що звертаються на зменшення втрат від браку, і визначення остаточного розміру цих втрат.
Таблиця 1.2 Анкета тестів перевірки стану внутрішнього контролю та системи обліку матеріальних запасів (МЗ).
Таблиця 1.3.Програма аудиторської перевірки операцій з матеріальними запасами
Рис 2.1. Організаційна структура ВАТ “Черкасигаз”
Таблиця 2.1. Виконання основних виробничих показників за 2002р. ВАТ "Черкасигаз"
Таблиця 2.2. Використання природного газу в 2002 році споживачами Черкаської області (тис.м3)
Таблиця 2.3. Структура використання прибутку в 2002 році. (тис. грн.)
Таблиця 2.4. Розрахунок основних техніко-економічних показників підприємства
Таблиця 2.5 Реєстри бухгалтерського обліку
Рис.2.2. Форма звіту про фінансові результати.
Рис.2.3. Схема попередільний метод.
Рис.2.4. Схема рахунку 23 “Виробництво”.
Рис.2.5. Схема рахунку 92 “Адміністративні витрати”.
Рис.2.6. Схема рахунку 94 “Інші операційні витрати”.
Рис.2.7. Процес калькулювання собівартості.
Таблиця 2.6. Кореспонденція рахунку 23 “Виробництво”
Рис. 2.8. Схема формування витрат по рахунку 91.
Таблиця 3.1. Динаміка матеріальних витрат за 2000-2002 роки
Таблиця 3.2. Втрати по ВАТ “Черкасигаз” за 2002 рік у (м.куб.)
Таблиця 3.3. Собівартість витрат основного виробництва в перерахунку на фактичний обсяг за статтями витрат ( для природного газу) за 2002 рік
Таблиця 3.4. Собівартість витрат основного виробництва в перерахунку на фактичний обсяг за статями витрат ( для зрідженого газу) за 2002 рік
Таблиця 3.5. Собівартість витрат основного виробництва за статтями затрат в перерахуванні на фактичний обсяг за 2002 рік
Таблиця 3.6. Аналіз відхилення фактичних витрат від планових виділяючи вплив змін цін і власне затрат
Таблиця 3.7. Аналіз відхилення фактичних витрат від планових виділяючи вплив змін цін і власне затрат ( по природному газу )
Таблиця 3.8. Аналіз відхилення фактичних витрат від планових виділяючи вплив змін цін і власне затрат ( по зрідженому газу)
Таблиця 3.9. Показники рівня затрат по природному та зрідженому газу за 2002 рік
Таблиця 4.1. Реєстр отриманих товарів в листопаді 2002р
Рис.4.1. Схема розрахунку середньозваженої одиниці.
Таблиця 4.2. Бухгалтерські проведення по реалізації та списанню товарів на прикладі накладної №2354 від 18.12.02р.
Таблиця 4.4. Формування торговельної націнки
Таблиця 4.5. Вихідні дані про руху матеріалів за місяць
Таблиця 4.6. Вплив на прибуток різних методів оцінки запасів (грн.)
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.