Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит готової продукції


Дипломна
K-15907

Вступ
1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізація
1.1. Інформаційна та нормативна база обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізації
1.2. Методологія обліку готової продукції та її реалізації
1.3. Методика аналізу і аудит надходження й реалізації готової
продукції
2. Практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту готової продукції по Косарському спиртовому заводу
2.1. Організаційно-економічна характеристика Косарського спиртового заводу
2.2. Організація та стан обліку готової продукції на Косарському спиртовому заводі
2.3. Аналіз надходження і реалізації на Косарському спиртовому заводі
2.4. Аудит надходження і реалізації на Косарському спиртовому заводі
3. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту готової продукції на Косарському спиртовому заводі
3.1. Автоматизація обліку готової продукції, як один із шляхів підвищення облікової роботи в цілому по підприємству
3.2. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту готової продукції на Косарському спиртовому заводі
Висновки
Література

Як видно з результатів аналізу діяльності Косарського спиртового заводу за останні три роки, обсяг виробництва в 2000 році зменшився порівняно з 1999 роком на 86,8 %, на стільки ж знизилися і обсяги реалізації. Витрати обігу збільшилися на 16,9 %, збільшилась і собівартість продукції на 6,9 %. Та не дивлячись на це валовий дохід зріс порівняно з 1999 роком на 88,6 %. У зв’язку із збільшенням фонду оплати праці на 38,7 % збільшилася і продуктивність праці на 29,7 %. Дохід від реалізації в 2000 році став більшим, ніж в 1999 році на 55,1 %, та не дивлячись на це, балансовий прибуток зменшився в 2000 році на 4,9 %, відповідно і зменшилася рентабельність підприємства на 18,7 %. Податкові платежі збільшилися на 24,5 %, що не на користь підприємству, а тому і знизився чистий прибуток на 17 %.
Отже, фінансовий стан на Косарському спиртовому заводі порівняно з минулим роком погіршився, цьому сприяли негативні умови на ринку та нестабільність економічної ситуації.
Це повязано з багатьма причинами, основні з яких - це збільшення собівартості, збільшення акцизного збору а також малий ринок збуту готової продукції та неплатоспроможність покупців.
Результатом аналізу, проведеного в даній роботі, став ряд висновків ефективності діяльності підприємства вцілому. Як логічне продовження мають бути розглянуті практичні пропозиції щодо ліквідації або мінімізації виявлених недоліків.
Як вирішення проблеми недостатності питомої ваги оборотних коштів в складі майна підприємства можна запропонувати наступні кроки
- спрямування частини «чистого» прибутку безпосередньо на приріст статутного фонду для підвищення нормативу (або поповнення) власних оборотних коштів;
-продаж (реалізація) об’єктів основних засобів (зайвих, недовантажених, морально застарілих) і використання одержаних коштів на поповнення фонду власних оборотних коштів;
- вжиття заходів щодо розвитку партнерських відносин з комерційними банками і збільшення на цій основі обсягу короткотермінових кредитів у своєму господарському обороті;
-розширення практики розрахунків з покупцями за відвантажену (відпущену) продукцію на умовах попередньої оплати (перерахування авансів) тощо.
Другий пункт слід реалізовувати за наступними етапами:
-Проаналізувати в якій мірі використовуються основні фонди підприємства, з метою визначення майна, що не використовується в процесі господарської діяльності; розглянути можливість оптимізації використання приміщень;
-Визначити коло потенційних покупців/користувачів надлишкового майна шляхом вивчення конкурентів та можливостей альтернативного використання майна;
-Обрати найбільш ефективні канали доведення до учасників ринку пропозицій щодо продажу/здачі в оренду майна;
-здати в оренду/продати майно, що не використовується або використовується не досить ефективно.
Що стосується завдання зменшення дебіторської заборгованості та прискорення її оборотності можливими є кроки в таких напрямках:
-створення стимулів для клієнтів швидше розраховуватися за рахунками шляхом надання спеціальних скидок;
-Створення системи оцінки клієнтів, що підсумовувала б всі ризики, пов’язані з таким діловим партнером; встановлення формальних лімітів кожному з клієнтів, що визначатимуться відносинами з клієнтом, потребою підприємства в грошових засобах, та оцінкою фінансового стану клієнта;
-Розгляд можливості продажу дебіторської заборгованості банку.
Також важливим є факт зростання на підприємстві обсягу товарно-матеріальних запасів. З огляду на це треба звернути увагу на наступні пропозиції:
-Поділ запасів за категоріями за ступенем їх важливості. Аналіз обороту запасів за видами: зменшення обсягів тих видів запасів, що не є критичними для функціонування підприємства;
-Зменшення розмірів недоторканих запасів за рахунок досягнення домовленості про більш короткий строк виконання замовлення на поставку такої продукції, якщо це можливо;
-Розгляд можливості реалізації продукції, що залежалась за знижками.
Затрати суттєво впливають на кінцеві фінансові результати, ефективність господарської діяльності виробничого підприємства. Саме тому їх зменшення або оптимізція є чи не найважливішим завданням підприємства. Тут можливі наступні шляхи вирішення даної проблеми:
-Оптимізація чи скорочення затрат на оплату праці: застосування бонусних схем оплати праці, розподіл тягара скорочення заробітної плати, якщо таке матиме місце;
-Спрощення організаційної структури з метою ліквідації надлишкових рівнів управління та скорочення затрат на оплату праці;
- Можливе зменшення загальновиробничих та загальногосподарських затрат;
-Можлива спроба домовитися про більш сприятливі умови з постачальниками та іншими партнерами або пошук нових партнерів, що могли б запропонувати більш вигідні умови;
-Спільні закупки з іншими покупцями у одного постачальника, що дасть змогу користуватися знижками за великий об’єм продукції;
-Розвиток тісних взаємовідносин з постачальниками для контролю і по можливості зниження вартості послуг та товарів, що отримуються;
-Перевірка вигідності оренди порівняно з купівлею (чи навпаки) приміщень, транспорту та інш.
-Пошук найбільш вигідних варіантів оплати продукції,товарів, послуг;
- жорсткий контроль затрат, запобігання халатності та зловживанням працівників;
-Можлива економія за рахунок впровадження нових технологій.
Іншим важливим фактором, що впливає на прибутки та рентабельність підприємства є обсяг продаж. У нашому випадку його позитивний вплив був незначним порівняно з впливом цін. Для підвищення обсягів продаж можна застосувати такі методи:
-Проведення маркетингових досліджень, наприклад, за роздрібними та оптовими цінами ; проведення пробних розпродаж за зниженими цінами; проведення регулярного аналізу галузевої статистичної інформації;
-Ретельна оцінка націнок по групам продукції, що реалізується з метою визначення груп продукції, що приносять найбільший прибуток, і на яких треба зосередити свою увагу;
-Переоцінка факторів споживацького попиту, таких як приорітети при придбанні, ціни, якість, сезонні фактори та інш.;
-Аналіз цін та об’ємів продаж, знаходження найбільш правильного рішення, що допоможе отримати додатковий прибуток шляхом підвищення цін та торгових націнок або збільшити долю на ринку та обсяги продажів шляхом зниження відпускних цін;
- Проведення рекламних заходів.
Важливим є фактор взаємовідносин з покупцями та постачальниками, який непрямо впливає на затрати підприємства, обсяги виробництва та продажів, оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості, а отже і на кінцеві результати діяльності підприємства – прибуток та рентабельність.
Важливою складовою впевненості в стійкості підприємства до будь-яких змін на ринку є надійність його ділових партнерів. Обираючи постачальника треба звернути увагу на наступні аспекти:
- Інформація про відносини з іншими компаніями;
- Чесність, порядність та довіра;
- Фінансова стійкість за даними балансу;
- Відповідність продукції стандартам якості;
- Репутація щодо виконання зобов’язань в строк;
- Транспорт, що використовується;
- Значущість замовлення підприємства для постачальника;
- Ціни та знижки;
- Умови розрахунків;
- Здатність адаптуватися до змін;
- Післяпродажний сервіс.
Гарні відносини з клієнтом є необхідними для успішного ведення бізнесу. Вони досягаються:
- Поінформованістю в потребах клієнтів до і після того, як товари вже продані;
- Високою якістю послуг, наданих клієнтам;
- Установкою такої різниці між собівартістю продукції і відпускною ціною, яка б відповідала цілям компанії і давала клієнту можливість заробити;
- Доречним розвитком нової продукції і використанням нововведень для того, щоб відповідати майбутнім вимогам клієнтів і нових ринків;
- Регулярними дзвінками з пропозицією продукції/послуг.
Занадто гарні відносини з клієнтами можуть привести до:
- Надмірної вартості обслуговування клієнта;
- Занадто маленької різниці між собівартістю продукції і відпускною ціною;
- Затримок з оплатою замовлень;
- Занадто великої кількісті дзвінків із пропозицією продукції;
- Великих витрат на проведення прийомів і інших розважальних заходів для клієнтів;
Погані відносини з клієнтом можуть складатися по причинам:
- Слабкого сервісу;
- Того, що продукція, на думку клієнта, не варта грошей, що їх вимагають;
- Відсутності інтересу до майбутніх нестатків клієнтів;
- Надмірної жорсткості застосовуваних процедур кредитного контролю;
- Рідких дзвінків із пропозицією продукції;
- Низьких витрат на проведення прийомів і інших розважальних заходів для клієнтів;
Якщо баланс відносин складається на користь однієї зі сторін - результатом буде втрата прибутку для вирівнювання відносин, а тому потрібно:
- Визначити найбільш важливих клієнтів;
- Постійно контактувати з клієнтом;
- Довідуватися як вплинула фінансова криза на положення клієнтів;
- Визначати можливість і вигідність майбутніх взаємин із клієнтом у майбутні місяці;
- Вирішувати, як краще допомогти клієнту з метою підтримки колишнього рівня продажів продукції і доходів;
- Визначати, чи можна допомогти клієнтам вижити в період кризи;
- Пропонувати різні варіанти допомоги:
- Вирішувати, що краще для бізнесу: понести невеликі збитки і допомогти клієнту вижити, для того щоб заробити на цьому чи в майбутньому втратити клієнта
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 1.2.1. Бухгалтерське відображення операцій з руху готової продукції
Рис.1.3.1.Схема факторної системи обєма продажу продукції.
Таблиця 1.3.1 Аналіз факторів зміни обєму реалізації продукції.
Таблиця 2.1.1. Економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.3.1. Виконання плану виробництва основних видів промислової продукції за 1998 рік
Таблиця 2.3.2. Рентабельність виробництва промислової продукції за 1998 рік
Таблиця 2.3.3. Структура собівартості спирту
Таблиця 2.3.4. Структура собівартості горілчаних виробів
Таблиця 2.3.5. Довідка по виробництву та відвантаженню спирту та горілки по Косарському спиртзаводу за 1998 рік.
Таблиця 2.3.6. Виконання плану виробництва основних видів промислової продукції за 1999 р.
Таблиця 2.3.7.Перерахування до бюджету
Таблиця 2.3.8. Виконання плану виробництва основних видів промислової продукції за 12 місяців 2000 року
Табдиця 2.3.9. Залишки готової продукції станом на 1.01. 2001 року
Таблиця 3.1.1. Класифікатори техніко-економічної інформації
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.