Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит готової продукції


Дипломна
K-15908

1. Методологічна основа й нормативна база
обліку готової продукції і її реалізації
1.1 Основні завдання та нормативна база
організації обліку готової продукції і її реалізації
1.2 Визнання та оцінка готової продукції і її реалізації
1.3 Організація і методика аудиту готової продукції і її
реалізації
2. Діюча практика організації обліку готової продукції і її реалізації на приватному підприємстві “Нива”
2.1 Організаційно-економічна характеристика
підприємства
2.2 Документування господарських операцій з обліку
готової продукції і її реалізації
2.3 Організація фінансового облікуготової продукції і її реалізації
2.3.1 Аналітичний облік готової продукції і її реалізації
2.3.2 Бухгалтерське відображення операцій з обліку готової продукції і її реалізації
2.4 Організація податкового обліку готової продукції та її реалізації
2.5 Організація управлінського обліку готової продукції та її реалізації
3. Аналіз готової продукції та її реалізації на ПП “Нива”
3.1 Аналіз реалізації продукції за ринками, обсягом,
строками і якістю
3.2 Аналіз виручки від реалізації та середньої ціни
продажу
3.3 Аналіз фінансових результатів від реалізації
продукції
4. Оцінка впливу облікової політики щодо готової продукції на прийняття рішень користувачами
4.1. Організація аудиту готової продукції
4.2. Резерви підвищення рівня рентабельності
виробництва
4.3. Організація бухгалтерського обліку готової
продукції і її реалізації в умовах застосування
комп’ютеної техніки
Висновки
Література
Глибока економічна криза, яка призвела до низького життевого рівня населення України зумовлено насамперед спадом виробництва в агропомисловому комплексі. Політика Уряду та Президента булла спрямована на проведення реформи на селі. Але дані дії керівництва країни не дали бажаних результатів і 3 грудня 1999р. був зроблений ще один крок до прискорення аграрних реформ: Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”. Взявши до уваги даний Указ на основі коллективного с/г підприємства агрофірми “Нива” було створено приватне підприємство “Нива”.
На підприємстві ПП “Нива” ведеться журнально-ордерна форма обліку. Готова продукція обліковується на активному рахунку №26 “Готова продукція”. На дебеті цього рахунку відображається надходження готової продукції власного виробництва на склади за фактичною виробничою собівартість; на кредеті відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду.
У системі бухгалтерського обліку готова продукція відображається за видами і сортами, а також за ознакою місцезнаходження, тобто: готова продукція на складах, товари відвантажені; товари що перебувають на відповідальному зберіганні. Узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, послуг, ведеться на активному рахунку №90 “Собівартість реалізації”. За дебетом рахунку відображають виробничу собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг фактичну собівартість реалізованих товарів, а за кредитом – списаня в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок №79 “Фінансові результати”.
Для обліку витрат на збут передбачено ведення рахунку №93 “Витрати на збут” на якому по Д-ту сільськогосподарські підприємства відображають витрати пов’язані з реалізацією продукції. Списання витрат на збут на підставі бухгалтерської довідки відображається по кредиту рахунку №93 і дебету рахунку №79 “Фінансові результати”.
За рік господарювання Дане підприємство спряцювало прибутково (отримало 79тис.грн. прибутку на відміну від збитку 360тис.грн. в 2002р.). Це свідчить про те, що приватна основа господарювання як елемент ринкової економіки на відміну від колективної виправдовує себе на перших кроках. ПП “Нива” має рослиницько-тваринницький напрямок і спеціалізується по виробництві зернових, молока та м’яса. Негативним явищем, що було виявлене під час дослідження фінансових результатів від реалізації є те, що занепадає галузь цукровиробництва, яка вже в 2002р. дала відємну рентабельність ( - 29,9%), а в в 2003р. посів цукрових буряків не проводили. Оскільки галузь цукровиробництва є основною поряд з виробництвом зернових і може приносити відповідні прибутки і пропоную ПП “Нива” проводити прогнозний аналіз, визначення безбиткового об’єму продаж по цукрових буряках.
Позитивним моментом в реалізації готової продукції є те, що зменшилась кількість бартерних операцій і на перше місце все-таки вийшов ринок.
При реалізації найбільш прибутковими культурами за 2003р. були: озима пшениця (407тис.грн прибутку, рентабельність 190%), ясмінь – 20 тис. грн (рентабельність 170%); в тваринництві - молоко – 143тис.грн. (рентабельність 84%). Така сільськогосподарська продукція як цукровий буряк, свинина, яловичина у 2003р. дали від’ємний фінансовий результат.
При виявленні резервів збільшення прибутку внаслідок реалізації молока, встановлено що поголів’я основного стада молочної худоби у 2003 становило 320 голів проти 319 у 2002р., що більше на 1 голову. Щодо продуктивності, то вона становила у звітному році 2332,5кг. проти минулого року 2982,7кг. Внаслідок цього підприємство має резерв збільшення виробництва і реалізації молока на 2080,64кг., що збільшить суму прибутку на 36,22 тис.грн. Аналогічно можна збільшити прибуток за рахунок зернових на 233тис.грн.
Я пропоную скористатися моїми розрахунками щодо пошуку резервів збільшення об’єму вироюництва і реалізації продукції і вишукати можливості щодо втілення цих резервів в життя. Таким чином підприємство може отримати загальний доход на суму 509тис.грн.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Динаміка і структура с/г угідь у ПП “Нива”
Таблиця 2.2 Ефективність використання землі у ПП “Нива”
Таблиця 2.3 Наявність трудових ресурсів та забезпеченість ними підприємства
Таблиця 2.4 Динаміка продуктивності праці в ПП “Нива”
Таблиця 2.5 Забезпеченість та ефективність використання основних фондів у ПП “Нива”
Таблиця 2.6 Структура товарної продукції
Таблиця 2.7 Основні виробничо-економічні показники діяльності у ПП “Нива”
Схема 2.1 Схема побудови рахунку “Готова продукція”
Таблиця 2.8 Кориспонденція рахунків з обліку готової продукції (рахунки 26, 27)
приватного підприємства “Нива” за жовтень 2003р.
Схема 2.2 Рух готової продукції і її реалізації
Таблиця 2.9 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції
(рах. №70, 79, 90) за листопад 2003р.
Таблиця 2.10 Визначення фінансових результатів від реалізації продукції озимої пшениці за грудень 2003р.
Рис. Класифікація запасів : економічний аспект
Таблиця 3.3 Повна собівартість зерна озимої пшениці і молока, грн.
Таблиця 3,4 Розрахунок впливу основних факторів на реалізацію зерна озимої пшениці
Таблиця 3.5 Факторний аналіз реалізації продукції
Таблиця 3,6 Характеристика сортів пшениці
Таблиця 3.7 Аналіз якості реалізованої продукції
Таблиця 3,9 Фінансові результати від реалізації продукції
по всіх каналах збуту
Таблиця 3.12 Віхідні для вирівнювання ряду динаміки питомої ваги
виручки цукрових буряків в загальній виручці підприємства за рівнянням прямої лінії
Рис. 3.1 Графік залежності між показниками співвідношення собівартості і ціни реалізації та рентабельністю
Таблиця 3.13 Віхідні і розрахункові дані для обчислення параметрів
рівняння зв’язку між показниками співвідношення
собівартості, ціни реалізації та рентабельності
Рис 3.2. Графік залежності між часткою витрат пального у загальній сумі статей витрат і рентабельністю
Таблиця 3.14 Віхідні і розрахункові дані для обчислення параметрів
рівняння зв’язку між часткою пального у загальній сумі статей витрат і рентабельністю озимої пшениці
Таблиця 3.15 Порівняльна таблиця комерційної і виробничої собівартості реалізованої с/г продукції
Таблиця 4.1 Журнал реєстрації господарських операцій ПП “Нива” за І квартал 2004 р.
Таблиця 4.2 Журнал реєстрації господарських операцій ПП “Нива” за І квартал 2004 р. (виправлено аудитором)
Рис. 4.1. Блок-схема пошуку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції
Таблиця 4.3 Середні ціни на с/г і промислову продукцію за результатами
торгів на товарних біржах України
Рис. 4.2 Трикатегорійний принцип АРМ бухгалтера з обліку готової продукції, відвантаження її і реалізація
Рис. 4.3 Склад головного меню
Рис. 4.4 Склад нормативно-довідкової інформації на ІІ рівні меню.
Рис. 4.5 Функція вхідної інформації
Рис. 4.6 Відна інформація на ІІ рівень меню.
Рис. 4.7 Перелік довідників використаних в системі.
Рис. 2.7 Вихідна інформація на АРМБ ІІ категорії
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.