Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


O. Norbert.

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та контроль операцій з давальницькою сировиною на підприємстві


Дипломна
K-15912

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку давальницької сировини в сучасних умовах
1. Давальницька сировина, як економічна категорія
1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною
1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
1.4 Організаційно-економічна характеристика підприємства
Розділ 2 Облік операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
2.1 Документування господарських операцій
2.2 Фінансовий облік операцій з давальницькою сировиною
2.3 Управлінський облік операцій з давальницькою сировиною
2.4 Шляхи удосконалення обліку операцій з давальницькою сировиною
Розділ 3 аналіз та контроль операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
3.1 Мета та основні принципи аналізу запасів
3.2 Аналіз динаміки та структури запасів
3.3 Аналіз показників ефективності використання запасів
3.4 Факторний аналіз запасів
3.5 Основн концепції і методики контролю операцій з давальницькою сировиною
Розділ 4 Організація і методика обліку, аналізу і аудиту в комп’ютерному середовищі
4.1 Постановка та характеристиа завдання
4.2 Технологія обробки інформації
4.3 Характеристика вихідної інформації
Висновки
Література

В роботі викладено теоретичні та практичні питання обліку, давальницької сировини в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розглядаються питання сутності операцій з давальницькою сировиною, документообіг, організація аналітичного обліку, а також організація бухгалтерського обліку давальницької сировини в умовах застосування комп’ютерної техніки, а також проведено аналіз запасів, так як виробничі запаси являються найголовнішою складовою для діяльності підприємств. Вони є незамінними учасниками його господарської діяльності.
Вивчення й дослідження теми було проведено на прикладі Відкритого Акціонерного Товариства „Золотоніська парфумерно-косметична фабрика”.
Місце знаходження товариства: Україна, Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Комунарівська-14. Мета діяльності товариства – це отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності в харчовій промисловості, розвитку ринкових відносин, формування ринку товарів, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій. Предметом діяльності є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
ВАТ „Золотоніська ПКФ” веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства і наказу по підприємству про облікову політику.
Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що в значній мірі сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії.
В дипломній роботі прведений аналіз:
- динаміки обсягів виробництва;
- динаміки та структури виробничих запасів;
- ефективності використання виробничих запасів;
- факторний аналіз запасів.
Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що за2005рік на підприємстві мало місце значне зниження обсягів виробництва. Відбулося зростання власного капіталу, нерозподіленого прибутку та зменшення показників чистого доходу, собівартості реалізованої продукції, валового і чистого прибутку, що доводить про спад ефективності виробництва та його прибутковості у 2005р., в порівнянні з 2004р.
Аналіз показників структури та структурних відхилень свідчив про те, що в структурі виробничих запасів на початок 2005 року найбільшу питому вагу займають сировина та матеріали і на кінець 2005 року сировина та матеріали також мають найбільшу долю – 45,96%. Розрахунок свідчить про те, що росту залишків виробничих запасів не відбувалось. Загальна вартість виробничих запасів зменшилася на 182 гривні, або на 18.58 % порівняно до вартості запасів на початок 2005 року.
Проаналізувавши показники базисних і ланцюгових темпів зросту і приросту товарообігу, виявилось, що намітилась негативна тенденція спаду товарообігу із року в рік: в кінці 2005р. він склав 1842,6 тис.грн. проти 3172,58 тис.грн. на початку 2004року, або упав на 1329,98 тис. грн., чи на 42%.
Проведений аналіз показників ефективності використання виробничих запасів показав, що на підприємстві майже стабільна оборотність запасів. Починаючи з січня 2005року оборотність становила 0,14 днів і на протязі всього року мала незначні зміни в довжині обороту. В третьому кварталі ситуація змінилася в позитивну сторону, довжина одного обороту становила 0.13 днів. Аналіз дає підстави для оцінки роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства щодо раціонального використання матеріальних ресурсів.
Проведення факторного аналізу методом ланцюгових підстановок призвело до такого висновку:
- за рахунок збільшення кількості працюючих обсяг виконаних робіт збільшився на 319 тис.грн.
- через менш ефективне використання часу роботи загальний обсяг виконаних робіт зменшився на 1522,5 тис.грн.
- за рахунок зменшення інтенсивного фактора — обсягу виконаних робіт за одну годину — загальний обсяг виконаних робіт зменшився на 2327,5тис. грн.
Зміну обсягу виконаних робіт (319тис.грн. – 1522.5 тис.грн. - 2327,5 тис.грн. = - 3531 тис.грн.) було зумовлено впливом таких факторів:
• збільшенням кількості робітників (+319 тис.грн.);
• зменшенням кількості годин, відпрацьованих 1 робітником (- 1522.5 тис.грн.);
• зменшенням обсягу виконаних робіт за 1 годину (-2327,5 тис.грн.).
Алгебраїчна сума впливу факторів обов'язково має дорівнювати загальному приросту результативного показника: 10857.9тис.грн - 7326.05тис.грн =-3531 тис.грн.
Використання способу ланцюгових підстановок потребує знання взаємозв'язків факторів, уміння правильно їх класифікувати та систематизувати.
Підприємство може збільшити ефективність використання оборотних засобів за рахунок таких заходів:
- зменшення строків виготовлення продукції, механізації робіт, більш широкого використання конструкцій, напівфабрикатів, агрегатів;
- зменшення виробничих запасів поліпшенням організації постачання;
- економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання, обліку;
- удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;
- упорядкування ціноутворення, застосування дієвої системи економічного стимулювання.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис.1.1. “Схема Схема дій при ввезенні на митну територію України давальницької сировини з метою переробки у готову продукцію.”
Рис.2.1. “Схема структури управління Золотоніської ПКФ.”
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники по ВАТ “Золотоніська ПКФ” за 2004 – 2005р.р.
Рис.2.2 Динаміка фінансових показників діяльності ВАТ “Золотоніська ПКФ” за 2004-2005 р.р.
Таблиця 2.2 Основні первинні документи з руху давальницької сировини.
Таблиця 2.3 Порядок відображення в регістрах бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною по підприємству ВАТ “Золотоніська ПКФ” за січень 2005р.
Рис. 2.2 Схема оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку матеріалів на підприємстві
Таблиця 3.1 Структура та структурні відхилення виробничих запасів
Таблиця 3.2 Динаміка товарообігу запасів на ВАТ «Золотоніська ПКФ»
за 2004-2005р.р. по кварталам
Таблиця 3.3 Аналіз показників ефективності використання запасів на ВАТ “Золотоніська ПКФ” за 2005р. по кварталам
Таблиця 3.4 Схема виявлення величини впливу факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок
Таблиця 3.5 Дані для факторного аналізу зміни обсягу випуску товарної продукції
Таблиця 3.6 Розрахунок впливу фкторів за допомогою способу ланцюгових підстановок
Рис. 3.1 Документальні прийоми господарського контролю запасів
Рис. 3.2 Органолептичні прийоми контролю запасів
Рис. 3.3 Складові контролю запасів підприємств
Таблиця 3.6 Випадки обов’язкового проведення інвентаризації на підприємствах
Таблиця 3.7 Відображення результатів інвентаризації матеріалів підприємства у бухгалтерському обліку
Таблиця 4.1 Можливості комп’ютерних програм щодо складання бухгалтерської звітності
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.