Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та аудит доходів і витрат діяльності підприємства


Дипломна
K-15916

1. Теоретичні аспекти обліку доходів та витрат діяльності підприємства
1.1. Доходи та витрати, як економічна категорія
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку доходів та витрат
1.3. Огляд літературних джерел з обліку доходів та витрат
2. Організація обліку доходів та витрат ват “черкаське сатп-2301”
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства
2.2. Управлінський облік витрат
2.3. Загальна характеристика рахунків з обліку доходів та витрат
2.4. Документування господарських операцій з обліку доходів та витрат
2.5. Податковий облік доходів та витрат
2.6. Шляхи вдосконалення обліку доходів та витрат ВАТ “Черкаське САТП-2301”
3. Організація і методика проведення аналізу та аудиту доходів та витрат на підприємстві
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу та аудиту доходів і витрат автотранспортних організацій
3.2. Основні концепції аудиту доходів та витрат
3.3. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту доходів та витрат
4. Організація і методика обліку, аналізу й аудиту доходів і витрат в комп'ютерному середовищі
4.1. Постановка й характеристика завдань
4.2. Технологія обробки інформації
4.3. Відображення вихідної інформації
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Здійснивши на ВАТ "Черкаське САТП-2301" дослідження методологічних положень з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту можна зробити певні висновки.
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється за загальними принципами і методами бухгалтерського обліку на Україні. Специфіка бухгалтерського обліку визначається особливістю діяльності даного підприємства. Так, основний вид виробничої діяльності ВАТ "Черкаське САТП-230І" - перевезення вантажів і пасажирів, зумовлює встановлення різноманітних економічних зв'язків з іншими підприємствами і організаціями промисловості, будівництва та інших галузей. Облікова інформація при цьому характеризується значним обсягом. В цьому питанні значну позитивну роль відіграє створення АСУ (автоматизована система управління) на ВАТ "Черкаське САТП-230І". На даний час на підприємстві вже функціонує АСУ по обліку доходів і прибутків, АСУ обліку витрат виробництва, АСУ розрахункових операцій і складання звітності.
Аналізуючи доходи ми бачимо, що вантажообіг, валові доходи і середня доходна ставка збільшилися. Тому план доходів по вантажних автомобілях перевиконаний.
Аналізуючи неоподаткований прибуток за планом і фактом можна зробити такі висновки. План по прибутках успішно виконаний, понадплановий прибуток становить 58,3 тис. гри. Таке стало можливим завдяки значному перевиконанню плану по прибутках від реалізації робіт та послуг.
Підприємства має позитивну динаміку зростання прибутків. Аналіз неоподаткованого прибутку поглиблюють аналізом динаміки прибутків і обсягом продажу підприємства. За цим аналізом ми знаходимо коефіцієнт прибутковості, який характеризує якість прибутків за 5 років. Протягом перших 3-х років коефіцієнт прибутковості не змінювався. У 1999 році коефіцієнт прибутковості зменшився, а в 2000 році збільшився. Це свідчить про те, що в 2000 році обсяг реалізації робіт та послуг збільшився. Це підприємство рентабельне. Рентабельність підприємства у звітному періоді становила 5,72 % і була вища за планову на 1,29 %. Проти минулого року рентабельність зросла на 2,57 %
За наслідками проведеного аналізу за 1998 - 2000 роки ми бачимо, що загальний коефіцієнт покриття, що характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов’язаннями, тобто достовірність оборотних засобів для погашення боргів протягом року зменшився. Це означає недостатність оборотних засобів для погашення борів. Проміжний коефіцієнт покриття зменшився. Цей коефіцієнт є також недостатнім. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість збільшився. Це означає, що підприємство негайно може погасити свою заборгованість.
Коефіцієнт фінансової стійкості, що характеризує співвідношення між загальною сумою власних коштів та усіма поточними активами збільшився. Це означає, що фінансове становище підприємства стабільне.
Коефіцієнт фінансової незалежності, що обчислюється, як відношення загальної суми власних засобів до підсумку балансу збільшився. Це означає, що фінансування діяльності підприємства за рахунок залучення коштів здійснюється в допустимих межах.
3а наслідком проведення аналізу фінансового стану підприємства можна зробити висновок, що в цілому фінансове становище товариства поліпшилось. Керівництво товариства спромоглося не допустити зниження обсягів автоперевезень. Товариство здійснює господарську діяльність в межах своїх фінансових можливостей, працює рентабельне та не допускає перевитрат власних коштів. Товариство збільшило обсяг експортних автоперевезень, у порівнянні з попередніми роками, що дало можливість досягти зростання неоподаткованого прибутку.
З одержаних висновків я пропоную ВАТ “Черкаське САТП-2301” для покращення або підвищення ефективності роботи підприємства в цілому поліпшити облікову систему у зв’язку з переходом до міжнародних стандартів. Також придбати нові програми автоматизованої системи управління, яка допоможе якомога швидше і раціональніше вирішити трудомісткий і складний процес бухгалтерського обліку.
Отже, хотілося б побажати ВАТ “Черкаське САТП-2301” надалі проводити таку господарську діяльність і дотримуватись усіх норм законодавства.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація доходів від звичайної діяльності
Таблиця 1.2 Структура статей та елементів витрат
Таблиця 1.3 Характеристика нормативно-довідкової інформації, використаної в обліку й контролі господарських операцій
Таблиця 1.4 Характеристика періодичної літератури, використаної в обліку й контролі господарських операцій
Рис. 2.1. Організаційна структура ВАТ “Черкаське САТП-2301”
Таблиця 2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ “Черкаське САТП-2301” за 1999-2000 р. (в тис. грн.)
Рис. 2.2 Класифікація показників фінансового стану
Таблиця 2.2 Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ "Черкаське САТП-230І" за 1998 - 2000 роки
Таблиця 2.3 Розрахунок показників платоспроможності ВАТ "Черкаське САТП-2301" за І998 - 2000 роки
Таблиця 2.4 Розрахунок показників ділової активності ВАТ "Черкаське САТП-2301" за 1998 - 2000 роки
Таблиця 2.5 Розрахунок показників рентабельності ВАТ "Черкаське САТП-2301"
Таблиця 2.7 Схема кореспонденції рахунків відповідно, з новим Планом рахунків
Таблиця 2.8 Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків
Таблиця 2.9 Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків
Таблиця 2.10 Схема кореспонденції рахунків відповідно з новим Планом рахунків
Таблиця 2.11 Бухгалтерські рахунки і рядки звітності щодо обліку доходів
Таблиця 2.12 Бухгалтерські проводки щодо обліку доходів згідно з новим Планом рахунків
Таблиця 2.13 Бухгалтерські проводки щодо закриття рахунків доходу
Таблиця 2.14 Бухгалтерські проводки щодо витрат з одночасним використанням рахунків класів 8 та 9
Таблиця 2.15 Ставки податку з власників транспортних засобів
Таблиця 3.1 Виконання плану доходів по вантажних автомобілях
Таблиця 3.2 Фінансові результати підприємства
Таблиця 3.3 Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства, тис. грн.
Таблиця 3.4 Виконання плану прибутків (в тис. грн.)
Таблиця 3.5 Використання прибутку за звітний і минулий роки
Таблиця 3.6 Аналіз рентабельності підприємства (тис. грн.)
Таблиця 3.7 Дані для розрахунку виконання плану собівартості
Таблиця 3.8 Витрати на виробництво, %
Таблиця 3.9 Собівартість промислової продукції за статтями
Таблиця 3.10 Аналіз виконання ФОП
Таблиця 3.11 Аналіз витрат на оплату праці
Таблиця 3.12 Дані про собівартість робіт, послуг за статтями витрат, тис.грн.
Рис. 3.1 Об'єкти аудиту і ревізії операцій з обліку доходів і результатів діяльності
Таблиця 3.13 Документування операцій з обліку доходів і результатів діяльності
Таблиця 3.14 Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності
Рис. 3.3. Об'єкти аудиту і ревізії операцій з обліку витрат діяльності
Таблиця 3.15 Перелік типових форм первинного обліку загального використання
Таблиця 3.16 Документування операцій з обліку витрат діяльності
Таблиця 3.17 Відображення витрат діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності
Рис. 4.1. Модель системи автоматизації бухгалтерського обліку в автотранспортних підприємствах
Таблиця 4.1 Головне меню інформаційної системи “Парус”
Таблиця 4.2 Вікно перегляду інформаційної системи “Парус”
Таблиця 4.3 Форма редагування даних інформаційної системи “Парус”
Таблиця 4.4 Меню вибору інформаційної системи “Парус”
Таблиця 4.5 Вікно вибору пристрою для виведення отриманого звіту
Рис. 4.2 Діалогове вікно документа “Фінансові результати”
Рис. 4.3. Журнал “Фінансові результати”
Рис. 4.4 Перегляд поточного стану рахунків доходів/витрат за допомогою звіту “Обігово-сальдова відомість
Рис. 4.5 Стандартний звіт “Види затрат”
Рис. 4.6 Звіт “Картка субконто”
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.