Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз заробітної плати на підприємстві


Дипломна
K-15920

Вступ
Розділ I. Теоретичні і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах
1.1. Інформаційна база обліку заробітної плати
1.2. Теорія та методологія обліку заробітної плати
1.3. Завдання, матеріали та методика аналізу фонду
оплати праці на промислових підприємствах
Розділ ІІ. Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ «Черкаська продовольча компанія»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія»
2.2. Стан обліку заробітної плати на промисловому підприємстві
2.3. Аналіз фонду оплати праці в ТОВ «Черкаська продовольча компанія»
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення обліку та аналізу заробітної плати в ТОВ «Черкаська продовольча компанія»
3.1. Компьютерізація обліку заробітної плати
3.2. Аналіз закордонного досвіду для удосконалення обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Сьогодні, в умовах становлення ринкових відносин на Україні, набуває великого значення реформування умов оплати праці. Необхідно ширше парктикувати оплату праці керівників підприємств, дільниць, головних спеціалістів у вигляді фіксованої частини (проценту) від одержаного кінцевого результату. У цьому випадку розмір винагороди за працю ставиться у пряму залежність від продуктивності праці спеціаліста і примушує його постійно шукати шляхи підвищення ефективності виробництва.
При реформуванні заробітної плати слід дотримуватись і вимог закону зростання продуктивності праці. Для цього потрібно, щоб середня продуктивність праці перевищувала темпи зростання середньої заробітної плати. Тривале порушення цієї закономірності призводить до дизбалансу між грошовою та товарною масою, до зниження купівельної спроможності грошей, а значить і до зменшення стимулюючої функції заробітної плати у зростанні ефективності праці. Саме така ситуація спостерігається у народному господарстві України.
В I розділі дипломної роботи “Теоретичні і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах” мною були висвітленні питання щодо теорії обліку і аналізу. А саме, суть заробітної плати, її види, форми, системи, документообіг, синтетичний і аналітичний облік, а також методологія аналізу фонду заробітної плати.
Заробітна плата- це винагорода, яку отримує працівник підприємства в залежності від кількості і якості затраченої ним праці.
Заробітна плата може бути номінальною і реальною. Номінальна заробітна плата - це заробітна плата, яку отримує працівник у грошовому виразі. Реальна заробітна плата показує, яку кількість товару може купити працівник на отриману номінальну заробітну плату.
Основними формами оплати праці є відрядна і погодинна. Форми оплати праці враховують фактично відпрацьований час, обсяг виконаних робіт або виготовленої продукції.
Незалежно від застосованої форми оплати праці однакова праця повинна мати рівну винагороду. Для виконання цього завдання застосовуються тарифні розряди.
Тарифний розряд характеризує здібність працівника виконувати роботу різної складності і впливає на величину його заробітної плати.
Заробітну плату поділяють на основну і додаткову. Основну нараховують за відпрацьований час або виконаний обсяг робіт. До додаткової відносяться всі види заробітної плати за невитрачений для підприємства час, але передбачені до оплати відповідно до трудового законодавства.
Бухгалтерський облік розрахунків по оплаті праці починається з належного оформлення первинних документів. Первинні документи починають оформляти у відділі кадрів: трудова книжка, особова картка, накази.
Первинними документами, які містять інформацію про виробіток або виконаний обсяг робіт, можуть бути: індивідуальні або бригадні наряди, рапорти, відомості виробітку бригади, маршрутний лист, журнал робіт.
Для нарахування основної заробітної плати робітникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади, про присвоєнні розряди, дані табельного обліку.
Для нарахування додаткової заробітної плати використовуються листки обліку простоїв, наряд на виправлення браку, накази про відпустку, компенсацію тощо, довідки-розрахунки, листки непрацездатності.
Для розрахунку заробітної плати первинні документи в бухгалтерії групують і на основі їх даних складають розрахунково-платіжні відомості. Можуть застосовуватись окремо розрахункові і платіжні відомості.
Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці ведеться на двох субрахунках пасивного рахунку № 70 «Розрахунки по оплаті праці». По кредиту субрахунку № 70/1 «Розрахунки по оплаті праці» відображається нарахована заробітна плата, а кредит субрахунку №70/2 «Розрахунки з депонентами по оплаті праці». На дебеті рахунку № 70 відображаються всі відрахування, перерахування і виплати.
Але згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку на підприємствах вводяться два нових рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”,який по економічній суті однаковий із рахунком 70 “Розрахунки по оплаті праці”, а також рахунок 81 “Витрати на оплату праці”. Його призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.
Деяку особливість має облік заробітної плати робітників за відпустку. При безпосередньому віднесенні відпусток на витрати підприємства необхідно забезпечити включення в затрати поточного періоду тільки тих сум відпусток, які відносяться на поточний період.
Для розрахунку заробітної плати спеціалістів потрібно оклад розділити на кількість робочих днів у даному робочому місяці і отриману денну заробітну плату помножити на кількість відпрацьованих (згідно з табелем) робочих днів.
Заробітну плату робітників по тарифу розраховують множенням часової тарифної ставки на кількість годин зміни.
Відрядна заробітна плата розраховується у відсотках від виконаних робіт.
Розподіл заробітної плати при бригадно-відрядній системі оплати праці виконується пропорційно коефіцієнто-годинам.
Понаднормову роботу при відрядній і погодинній оплаті праці оплачують за підвищенними ставками і тарифами.
Із сум нарахованої заробітної плати можуть виконуватись відрахування лише дозволені законодавством: прибутковий податок, у Пенсійний фонд, суми по виконавчим листам, але загальна сума відрахувань не повинна перевищувати півмісячного заробітку робітника.
Усі види додаткової заробітної плати облічуються по середньому заробітку.
В сьогоденних умовах також велике значення має правильність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Це не тільки допомогає уникнути санкцій державних органів нагляду, але й при точно приведеному аналізі прийняти обгрунтовані управлінські рішення, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, а, відповідно, і прибутку підприємства.
Саме для цього у II розділі дипломної роботи “Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ “Черкаська продовольча компанія” мною був проведений аналіз функціонування ТОВ «Черкаська продовольча компанія», який показав, що облік на підприємстві ведеться обгрунтовано, вірно і точно. Своєчасно оформлюються відповідні прибуткові, видаткові та звітні документи. Бухгалтерія дуже велике значення приділяє розрахункам по оплаті праці, а саме правильності обліку робочого часу, нарахуванню заробітної плати, а, насамперед, правильності утримань із заробітної плати (саме тут можуть на багатьох підприємствах виникнути не тільки помилки, але й порушення). Всі працівники підприємства при отриманні заробітної плати можуть отримати обгрунтовану відповідь, підтверджену документально про склад утримань із їх заробітку. Оплата праці проводиться своєчасно, з дотриманням всіх умов касової дисципліни.
Приведений аналіз заробітної плати показав, що в ТОВ «ЧПК» діє в правильному напрямку основний закон продуктивності праці. Тобто продуктивність праці зростає вищими темпами, ніж заробітна плата.
Але на підприємстві є і недоліки. Тому у III розділі дипломної роботи “Шляхи удосконалення обліку та аналізу заробітної плати в ТОВ “ЧПК”.
Загальні труднощі підприємства по виплаті заробітної плати криються по-перше, у загальному економічному спаді, що переживає Україна.
Неефективність прийняття управлінських рішень веде до зниження трудових показників, що в свою чергу негативно впливає на обсяг виробництва товарної продукції. Тому я вважаю, необхідно велику увагу приділити саме правильному використанню даних аналізу.
В зв’язку з тим, що на Украні в бухгалтерському обліку здійснюється перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в ТОВ «ЧПК» потрібне реформування кадрів: виховання нових спеціалістів та підвищення кваліфікації інших.
Ще один фактор, який, на мою думку, негативно впливає на роботу підприємства - це відсутність повного автоматизованого обліку. Не весь облік заробітної плати ведеться за допомогою комп’ютера. А саме, табеля, наряди, які надходять до бухгалтерії, заповнені вручну. Також програма по заробітній платі недосконала. Через недостатність досвіду роботи спеціалістів на АРМ бухгалтера часто виникають помилки. Але все ж таки, впровадження досконалих програм, застосування АРМів спростить облік розрахунків по оплаті праці, який є одним із самих об’ємних, як за кількістю вхідної, так і вихідної документації та дозволить зекономити робочий час.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.2.1- Основні операції по виплаті заробітної
плати натурою, продукцією власного виробництва.
Таблиця 1.2.2- Ставки прибуткового податку.
Таблиця 1.2.3-Діючі тарифи відрахувань на соціальне страхування.
Таблиця 1.2.4-Об’єкти, з яких утримуються страхові внески.
Таблиця 2.1.1-Аналіз основних техніко-економічних показників
діяльності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» за
1998-1999 роки.
Таблиця 2.3.1-Аналіз фонду оплати праці робітників і їх середньорічної оплати праці.
Таблиця 2.3.2-Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці та фонд оплати праці робітників.
Таблиця 2.3.3-Дослідження залежності середньогодинної
оплати праці за формами оплати праці.
Таблиця2.3.4-Аналіз впливу факторів на абсолютне використання фонду оплати праці (ФОП).
Таблиця 2.3.5-Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці
Таблиця 2.3.6-Аналіз ФОП промислово-виробничого персоналу в ТОВ «ЧПК».
Таблиця 2.3.7-Факторний аналіз витрат на оплату праці ТОВ «ЧПК».
Таблиця 3.1.1- Інформаційна база.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.