Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Особливості обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу” на прикладі ЗАТ “Красуня”


Дипломна
K-15922

Вступ
I. Теоретичні основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу
1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу
1.2. Теоретичні основи обліку на підприємствах малого бізнесу
1.3. Особливості аналізу показників діяльності підприємств
малого бізнесу
II. Практичні аспекти обліку та аналізу в закритому акціонерному
товаристві “Красуня”
2.1. Організаційно-економічна характеристика закритого
акціонерного товариства “Красуня”
2.2. Стан обліку в закритому акціонерному товаристві “Красуня”
2.3. Аналіз основних показників діяльності закритого акціонерного товариства “Красуня”
III. Шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємствах малого
бізнесу
3.1. Комп’ютеризація обліку як один з шляхів удосконалення
роботи підприємства
3.2. Шляхи удосконалення обліку та аналізу роботи підприємства у зв’язку з проводженням міжнародних стандартів обліку
Висновки
Література

З розглянутої теми “ Особливості обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу” на прикладі закритого акціонерного товариства “Красуня” ознайомились з такими питаннями: по-перше, теоретичні основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу, де розглянули: інформаційну базу обліку підприємств малого бізнесу, теоретичні основи обліку на підприємствах малого бізнесу і особливості аналізу показників діяльності підприємств малого бізнесу; по-друге, практичні аспекти обліку та аналізу в закритому акціонерному товаристві “Красуня”, де розглянули: організаційно-економічну характеристику ЗАТ “Красуня”, стан бухгалтерського обліку та аналізу основних показників діяльності підприємства ЗАТ “Красуня”; по-третє, шляхи удосконалення обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу, де розглянули і запропонували: комп’ютеризацію обліку як один із шляхів удосконалення роботи підприємства та особливості обліку та аналізу роботи підприємства у зв’язку з провадженням міжнародних стандартів обліку.
З розглянутих питань даної теми зробимо висновки і пропозиції підприємства “Красуня”.
ЗАТ “Красуня” спеціалізується на наданні перукарських послуг як жінкам, так і чоловікам, а також манікюрних, педікюрних і косметичних послуг з часу існування, а саме з 1994 року.
Ознайомившись зі станом бухгалтерського обліку підприємства, можна зробити слідуючі висновки.
Бухгалтерський облік являє собою систему оцінки, обробки, класифікації і передачі багатоаспектній кількісній і вартісній інформації, яка використовується для контролю за процесами господарської діяльності підприємства і прийняття оптимальних рішень за техніко–економічними проблемами.
Бухгалтерський облік включає: складання фінансового плану діяльності підприємства; організацію первинного обліку; складання звітності і виконання розрахунків по взаємовідношенням з бюджетом та різноманітними фондами; аналіз витрат виробництва та інших сторін господарської діяльності підприємства.
Основою для відображення інформації про здійснені господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку є первинні облікові документи, які складені у відповідності із встановленими дорученнями.
Отже, бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ “Красуня” здійснюється бухгалтерією, яка являється його самостійним структурним підрозділом, який очолює головний бухгалтер.
Закрите акціонерне товариство “Красуня” є платником єдиного податку з 01.01.2000 року із ставкою 10% і веде бухгалтерський облік за спрощеною формою з використанням реєстрів обліку майна малого підприємства. Таким чином, простий процес виробництва послуг, а саме, надання перукарських послуг та послуг салону краси, застосовує для обліку фінансово-економічних операцій слідуючі облікові реєстри.
Відомість обліку основних засобів, перерахованих амортизаційних відрахувань (зносу) – форма № В-1;
Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів – форма № В-2;
Відомість обліку витрат на виробництво – форма № В-3;
Відомість обліку грошових коштів і фондів – форма № В-4;
Відомість обліку реалізації – форма № В-6;
Відомість обліку розрахунків з постачальниками – форма № В-7;
Відомість обліку заробітної плати – форма № В-8 (без використання граф 18-21);
Відомість (шахматна) – форма № В-9.
Кожна відомість, як правило застосовується для обліку операцій за одну із існуючих бухгалтерських рахунків.
ЗАТ “Красуня” застосовує новий план рахунків, затверджений наказом № 291 з 01.01.2000 року.
Таким чином сума за будь-якою операцією записується у двох відомостях одночасно, в одній – за дебетом рахунку із вказаним номером кредитуємого рахунку (у графі “кореспондуючий рахунок”), в іншій – за кредитом кореспондуючого рахунку та аналогічним записом номеру дебетового рахунку.
В обох відомостях в графах “Зміст операції” робиться запис на основі форм первинної первинної облікової документації про здійснення операції, або пояснення, цифри і таке інше.
Залишки засобів в окремих відомостях звіряються з відповідними даними первинних документів, на основі яких і були зроблені записи.
Узагальнення місячних ітогів фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Красуня”, відображених у відомостях, здійснюються у відомості по формі В-9, на основі якої складається оборотна відомість.
Дана облікова відомість є основою для складання бухгалтерського балансу.
Звітність підприємства (Баланс – форма №1 і Звіт про фінансові результати – форма № 2) подається вчасно, у встановлений строк.
Бухгалтерський облік на закритому акціонерному товаристві “Красуня” ведеться досконало і дотримується усіх правил встановлених законодавством України.
Якщо торкатися аналізу підприємства, то можна зробити наступні висновки.
ЗАТ “Красуня” є ланкою малого бізнесу і попит на послуги цього підприємства існує на протязі всієї його діяльності.
Але, якщо розглядати економічно-фінансовий стан підприємства на протязі останніх трьох років 1997-1999, то можна сказати слідуюче, що з аналізу видно, що прибуток від реалізації послуг знизився на протязі 1997-1998 років на 15,7 тис. грн. або порівняно з 1997-1998 роками на 8,11% збільшився, а з 1998-1999 роками зменшився на 54,66%. На це вплинуло багато факторів, це і об’єм реалізації послуг, і продуктивність праці, рівень валового доходу і рівень витрат обігу. Отже, усі фактори (зміна об’єму реалізацій, зміна рівня витрат обігу, зміна рівня валового доходу) вплинули до зниження прибутку від реалізації у звітному році (1999 році) на 18,2 тис. грн. або 56,5% в порівнянні з минулим 1998 роком. А саме, порівняно з 1998-1999 роками: зниження об’єму реалізації послуг призвело до зниження рівня прибутку підприємства на 5,856 тис. грн., зниження рівня валового доходу призвело до зниження рівня прибутку на 0,049 тис. грн., зростання рівня витрат обігу призвело до зниження прибутку на 12,291 тис. грн. Але можна відмітити, що балансовий прибуток зріс на 6,2 тис. грн. або 19.1% порівняно з 1998-1999 роками. Це пояснюється тим, що у базисному році (1998), крім прибутку від реалізації, підприємство мало прибуток і від позареалізаційних операцій і призвело до збільшення балансового прибутку і звітному році.
Аналіз показників фінансової стійкості показує, що за 1997-1999 роки власні засоби підприємства зросли на 1,0 тис. грн., сума заборгованості зменьшилась на 5,8 тис. грн., вартість же майна знизилась на 41,6 тис. грн. Коефіцієнт незалежності збільшився на протязі трьох років (1997-1999) на 0,26.
Аналіз показників платоспроможності показує, що платоспроможність ЗАТ “Красуня” за 1997-1999 роки збільшилась, крім короткострокових зобов’язань. Це свідчить про стійкий стан платоспроможності підприємства.
З розрахунків рентабельності видно, що коефіцієнт рентабельності виробничих фондів збільшився на протязі 1997-1999 років на 0,31; коефіцієнт рентабельності продажу на 0,12; загальний коефіцієнт рентабельності власних засобів зріс на 0,22; а загальний коефіцієнт рентабельності капіталу на 0,39.
Аналіз матеріальних запасів показує, що за 1999 рік ЗАТ “Красуня” має велику нестачу матеріальних запасів у своїй діяльності, де абсолютне відхилення стало – 5,4. Якщо зробити висновок поквартально, то непогано використовуються матеріальні запаси у діяльності підприємства у IV кварталі. Але, якщо розглянути за асортиментом матеріальних запасів, то підприємству край необхідно придбати у більшій кількості миючих засобів та засобів для фарбування, адже саме їх нестача веде до спаду підприємства у наданні послуг. А такі матеріальні запаси, як господарські засоби і засоби для укладки волосся слід менше придбати, бо це веде до надлишків на підприємстві матеріальних запасів, які вчасно не використовуються і втрачають свою якість.
З рахунків і аналізу фінансової діяльності ЗАТ “Красуня” можна зробити такі висновки, а саме: що фінансова стійкість підприємства за 1997-1999 роки більш-менш позитивна, підприємство – платоспроможне, погано використовуються матеріальні запаси в діяльності підприємства, тому і незначна ділова активність, але рентабельність виступає позитивним показником підприємства, який характеризує значну величину дохідності.
З одержаних висновків хотілося б запропонувати для підвищення ефективності роботи ЗАТ “Красуня” слідуюче: отримати ефективні фінансові результати, за рахунок зменьшення витрат на оплату праці, а саме зменьшення спискової чисельності працюючих, придбати підприємством матеріальні запаси, а саме миючи засоби і засоби для фарбування волосся і додержуватися норм їх використання. Збільшити обсяг реалізації послуг за рахунок сучасних та нових обладнаннь та матеріалів для надання послуг, збільшити робочий день підприємства і надавати послуги у святкові дні, дотримуватися швидкості і якості облуговування споживачів.
Також пропоную підприємству ЗАТ “Красуня” придбати якнайшвидше автоматизовану систему (комп’ютер) у зв’язку з переходом до міжнародних стандартів це поліпшело б і спростило роботу підприємству. Так як ще первинна документація та бухгалтерські реєстри спрощеної форми на сьогоднішній день не доскональні, то за рахунок автоматизованої системи підприємство якнайшвидше і найпростіше вирішело би складний і трудомісткий процес бухгалтерського обліку, а саме це стосується бухгалтерських реєстрів з руху матеріалів та матеріальних запасів. Також підприємству потрібно якомога частіше проводити економічний аналіз та аудиторську перевірку, щоб уникнути негараздів, які б перешкодили подальшому розвитку діяльності підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рисунок – 2.1.1 Організаційна структура управляння закритого акціонерного товариства “Красуня”
Таблиця – 2.1.1 Економічні показники діяльності підприємства закритого акціонерного товариства “Красуня”
Рисунок – 2.1.2 Динаміка рентабельності підприємства за 1997-1999 роки.
Таблиця – 2.1.2 Динаміка змін об’єму реалізації послуг за 1997-1999 роки.
Рисунок 2.1.3 Динаміка об’єму реалізації послуг за 1997-1999 роки
Рисунок – 2.1.4 Класифікація показників фінансового
стану підприємства
Таблиця – 2.1.3 Розрахунок фінансової стійкості закритого акціонерного товариства “Красуня” за 1997-1999рр.
Таблиця – 2.1.4 Розрахунок показників платоспроможності ЗАТ “Красуня” за 1997-1999рр.
Таблиця – 2.1.5 Розрахунок показників ділової активності закритого акціонерного товариства “Красуня” за 1997-1999рр.
Таблиця – 2.1.6 Розрахунок показників рентабельності ЗАТ “Красуня” за 1997-1999рр.
Таблиця – 2.2.1 Кореспонденція рахунків з обліку основних фондів
Таблиця – 2.2.2 Кореспонденція рахунків з обліку надходження і вибуття матеріальних запасів
Таблиця – 2.2.3 Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів і фнансових результатів.
Таблиця – 2.2.4 Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків
Таблиця – 2.2.5 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації послуг і основних фондів
Таблиця – 2.2.6 Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками
Таблиця – 2.2.7 Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати
Таблиця – 2.3.1 Аналіз матеріальних запасів за 1999 рік
Таблиця – 2.3.2 Аналіз матеріальних запасів за асортиментом
Таблиця – 2.3.3 Аналіз балансового прибутку за 1998-1999 роки.
Таблиця – 2.3.4 Динаміка прибутків і обсягу продажу підприємства ЗАТ “Красуня”
Таблиця – 2.3.5 Аналіз прибутку від реалізації
Рисунок - 3.1.1 Принципова модель системи автоматизації бухгалтерського обліку в малому бізнесі.
Рисунок - 3.1.2 Головне меню.
Рисунок - 3.1.3 Вікно перегляду.
Рисунок - 3.1.4 Форма редагування даних.
Рисунок – 3.1.5 Меню вибору.
Рисунок - 3.2.1 Система бухгалтерського обліку в Україні.
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.