Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз товарних операцій і товарних запасів в торгівлі


Дипломна
K-15943

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій
Та аналізу товарних запасів
1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій
1.2 Нормативна база обліку товарних операцій
1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу товарних запасів
Розділ 2 облік товарних операцій та аналіз товарних запасів на підприємстві чп "фірма агро-поліс"
2.1 Організаційно – економічна характеристика ЧП “фірма Агро-Поліс”
2.2 Облік товарних операцій на підприємстві
2.3 Аналіз товарних запасів та товарооборотності по підприємству ЧП "фірма Агро-Поліс"
Розділ 3 реформування та шляхи вдосконалення обліку товарних операцій та аналізу товарних запасів
3.1 Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку товарних операцій та аналізу товарних запасів в торгівлі
3.2 Комп'ютеризація бухгалтерського обліку на торгівельних підприємствах
3.3 Шляхи реформування та вдосконалення бухгалтерського обліку в торгівлі
Висновки
Список використаних джерел

Успішна діяльність торгівельних підприємств і поліпшення обслуговування населення багато в чому залежить від ефективності використання фінансових ресурсів. Тому саме бездоганий облік товарних операцій та аналіз товарних запасів і має бути основою правильної та економічно обгрунтованої купівельно-збутової політики торгівельного підприємства. В даній дипломній роботі було досліджено можливості реформування та удосконалення обліку товарних операцій, проведена порівняльна оцінка методів, які найдоцільніше застосовувати при формуванні облікової політики підприємства згідно міжнародних стандартів, проведено глибокий економічний аналіз товарних запасів по підприємству.
В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій, дано визначення предмету та методів обліку товарних операцій, об’єктів бухгалтерського обліку. Також проведено дослідження нормативної бази обліку товарних операцій та визначення завдання, методології та матеріалів для аналізу товарних запасів. Дана теоретична частина дозволила в подальшому більш грамотно і науково обгрунтовано підійти до розгляду основних питань з теми, застосовуючи методологічні аспекти для розкриття принципів обліку товарних операцій та аналізу товарних запасів.
В другому розділі викладено організаційну характеристику підприємства, по матеріалам якого написана дана дипломна робота, проведено аналіз основних фінансово-економічних показників підприємства. Також, в даному розділі було розкрито принципи ведення бухгалтерського обліку товарних операцій на даному підприємстві, розглянуто специфіку облікової політики саме торгівельних підприємств, визначено документування товарних операцій, наведено основну кореспонденцію бухгалтерських рахунків по господарським операціям з теми. Потім було проведено економічний аналіз стану товарних запасів як в цілому по підприємству, так і в розрізі окремих товарних груп, визначено фактори, які вплинули на зміну обсягів середніх товарних запасів і, зокрема, на товарооборотність в цілому по підприємству і по товарним групам. На основі цих досліджень проведено факторний аналіз показників, визначено вплив окремих факторів на результуючий показник і, відповідно до отриманих результатів було розроблено заходи щодо поліпшення стану товарних запасів на підприємстві.
В третьому розділі дипломної роботи основна увага приділялася проблемам переходу вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, була дана характеристика Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси" відповідно до теми дипломної роботи, проведено на практиці порівняльний аналіз методів списання запасів відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку з метою визначення оптимального методу, враховуючи специфіку базового підприємства. Також досліджено зміни облікової політики підприємства відповідно до міжнародних стандартів, дано критичну оцінку обліку товарних операцій за колишніми і сучасними методами обліку, визначені недоліки і переваги з даного питання.
Далі була розглянута можливість комп’ютерізації підприємства, визначені цілі та завдання автоматизованих робочих місць торгівельних працівників, досліджено ефективність використання комп’ютерних технологій в торгівлі. Також, були розроблені заходи щодо можливості застосування комп’ютерних технологій на окремо взятому торгівельному підприємстві, визначені шляхи та етапи запровадження комп'ютерізації на робочих місцях, дана критична оцінка сучасному програмному забезпеченню, представленому найвідомішими виробниками комп’ютерних технологій на українському ринку, з метою практичного вибору найкращого програмного продукту за співвідношенням "ціна - якість".
Також в даному розділі були розглянуті шляхи реформування та вдосконалення обліку товарних операцій, для чого було використано досвід закордонних торгівельних фірм стосовно запровадження систем внутрішнього контролю на підприємстві для усунення негативних явищ, пов’язаних з розкраданням та псуванням майна фірми, досліджено шляхи реформування бухгалтерського обліку в законодавчому процесі України.
Тому практичне застосування розробок, викладених в даній дипломній роботі, на мій погляд, дозволить підприємству ЧП "фірма Агро-Поліс" поліпшити свою господарську діяльність.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1.1 - Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів інвентаризації.
Рисунок 2.1.1. - Організаційна структура ЧП “фірма Агро-Поліс”
Таблиця 2.1.1. - Основні фінансово-економічні показники діяльності ЧП "фірма Агро-Поліс"
Таблиця 2.2.1 - Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, які пов’язані з надходженням товарів
Таблиця 2.2.2 - Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів.
Таблиця 2.2.3 - Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій пов’язаних з тарою
Таблиця 2.3.1 - Товарні запаси по кварталам на кінець періоду
за 1999 рік
Таблиця 2.3.2 - Товарні запаси по товарним групам на кінець 1999 року.
Таблиця 2.3.3 - Виконання плану з товарообігу на підприємстві
ЧП "фірма Агро-Поліс" по місяцях за 1999 рік.
Рисунок 2.3.1 - Графік виконання плану з товарообігу за 1999 рік.
Таблиця 2.3.4 - Вихідні дані для аналізу товарооборотності по підприємству ЧП “фірма Агро-Поліс’’ за 1998 - 1999 роки.
Рисунок 2.3.2 - Діаграма середніх товарних запасів на кінець періоду по кварталам за 1999 рік.
Таблиця 2.3.5 - ‘’Товарооборотність по товарним групам на ЧП "фірма Агро-Поліс".
Рисунок 2.3.3. - Діаграми товарооборотності в днях по товарним групам за 1999 рік (план, факт).
Таблиця 2.3.6 - Факторний аналіз впливу на товарооборотність товарообігу та середніх товарних запасів.
Таблиця 2.3.7 - Структура товарообігу і середніх товарних запасів на ЧП "фірма Агро-Поліс" за 1999 рік. "
Рисунок 2.3.4. - Структура товарообігу.
Рисунок 2.3.5 -Відхилення по структурі товарообігу.
Рисунок 2.3.6 - Структура товарних запасів.
Рисунок 2.3.7 - Відхилення по структурі товарних запасів.
Таблиця 3.1.1 - Залишки товарних запасів на складі підприємства станом на 1 квітня 2000 року.
Таблиця 3.1.2 - Надходження товарних запасів за період на ЧП ”фірма Агро-Поліс’’.
Таблиця З.1.3 - Приклад застосування методу ідентифікованої собівартості
Таблиця 3.1.4. - Приклад застосування методу середньозваженої собівартості.
Таблиця 3.1.5 - Приклад застосування методу ФІФО.
Таблиця 3.1.6 - Приклад застосування методу ЛІФО.
Рисунок 3.2.1. Схема взаємодії підрозділів підприємства в умовах функціонування АРМБ
Рисунок 3.2.2 - Схема інформаційного взаємозв'язку АРМБ з обліку матеріальних цінностей з іншими АРМ та інформаційною системою підприємства.
Рисунок 3.2.3 - Типова модель "комп'ютерної бухгалтерії".
Таблиця 3.3.1 - План внутрішньофірмового контролю руху платіжних засобів.
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.