Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз товарних операцій в торгівлі


Дипломна
K-15944

Вступ
І. Теоритичні основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі
1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі
1.2 Методологія обліку та аудиту товарних операцій
1.3 Завдання обліку та методика аналізу товарообороту, товарних запасів та товаврооборотності на підприємствах торгівлі
ІІ. Облік товарних операцій на ЗАТ “Ринковий”
2.1 Документальне оформлення та облік надходження та продажу товарів на ЗАТ “Ринковий”
2.2 Облік інших товарних операцій на ЗАТ “Ринковий”
2.3 Шлях удосконалення обліку товарних операцій на ЗАТ “Ринковий”
ІІІ. Практичні аспекти аналізу основних показників діяльності ЗАТ “Ринковий” та аудиту товарних операцій
3.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Ринковий”
3.2 Аналіз товарообороту, товарних запасів та товарооборотності на підприємстві
3.3 Особливості аудиту товарних операцій на підприємстві
3.4 Шляхи поліпшення основних показників діяльності ЗАТ “Ринковий” за результатами аналізу та аудиту
Висновки
Література
Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі суттєво відрізняється від обліку на виробничих підприємствах. І тому мною було проведенно певну роботу яка заключалась у вивченні особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі. Опрацьована та викладена в першій частині дипломної роботі інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі. Основним документом при здійсненні обліку товарних операцій є угода, на підставі якої здійснюється будь-яка торговельна операція. При доставці вантажу постачальником оформлюється товарно-транспортна накладна яка є підставою для відпуску товарів зі складу.
Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника чи станції (пристані) призначення представнику торговельного підприємства видається доручення типової форми, підписане керівником, головним бухгалтером і завірене печаткою.
При постійних зв’язках торговельного підприємства з постачальником виписується довготермінове доручення та відмітки про його використання, але не більше як на 3 місяці із зазначенням податкових осіб, яким надано право на одержання товарів. Доручення реєструється в спеціальному журналі, в якому виділяються графи для розписки про одержання доручення та відмітки про його використання на його підтаві наданих документів.
Основним платіжним документом є рахунок-фактура, який виписуєтьсяу випадку предоплати за товар або фактично відпущений товар на підставі документів на відпуск.
Відпуск товарів в дрібнороздрібну, роздрібну чи оптову мережу оформлюється прибутково-видатковими накладними, які виписуються в двох примірниках. Один з них в обов’язковому порядку видається особі, яка одержала товар, а інший залишається у матеріально відповідальнії особи, що відпустила товар. В прибутково-вибутковій накладній вказуються найменування, продажна ціна і вартість відпущених товарів, а також проставляються підписи матеріально відповідальних осіб, які відпустили і прийняли товар. Після реалізації одержаної партії товару продавці здають виручку до каси торговельного підприємства, що відпустило товар, і одержують нову партію товару. Приймання готівки коштів здійснюється за прибутковими касовими ордерами. Номер, дата прибуткового касового ордеру і сума, на яку проданий товар, вказуються у прибутково-видатковій накладній. У відповідних графах накладної робиться також відмітка про кількість і суму нереалізованих товарів.
Розрахунки за товари, продані в кредит ведуться заготівку через контрольно-касові апарати або в поредку безготівкових розрахунків через установи банку. Облік товарів, проданих в кредит, ведеться у Відомості-описі зобов’язань-доручень і відображається в розрахунковій частині товарного звіту.
Накладні виписуються в двох примірниках, один з яких передається представнику підприємства-покупця, а другий – залишається на складі торговельного підприємства і є підставою для списання товару з підзвіту матеріально відповідальної особи. Оплата товарів проводиться в безготівковому порядку шляхо оформлення платіжного доручення на підставі виставленого рахунку чи готівкою через касу торговельного підприємства.
У відповідності з вимогами Закону України «Про податок на додану вартість» відомості про будь-які товари, роботи, послуги, що придбаваються особою, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, незалежно від їх відношення до виробничого процесу, відображаються в книзі обліку прибдання товарів (робіт, послуг). В книзi обліку придбання окремо відображаються операції, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), з правом i без права включення до податкового кредиту сум ПДВ. Облік придбаних товарів на митній території Украіни у oci6, які не зареєстровані як платники податку, ведеться на основі товарного чеку, іншого розрахункового документу, що засвідчує факт передачі товарів i проведення розрахунків.
Аудит та аналіз підприємства здійснюється на підставі фінансових звітів, наприклад: баланс, звіт профінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал.
Бухгалтерський облік господарських операцій з придбання товарів залежить від наступних факторів: в чиїй власності знаходяться товари; хто є продавцем товарів; для якого продажу (оптового або роздрібного) придбані товари; де знаходиться товар в торговельній фірмі; чи потрібна тара для пакування товару; що відбуваеться раніше: надходження товарів чи їx оплата; як обліковується ПДВ; придбання товарів здійснюється на підставі внутрішньоукраїнської або зовнішньоекономічної угоди.
Головним напрямком обліку запасів торговельних підприємств є облік товарів. Відповідно до Плану рахунків для обліку наявності та руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприсмство з метою продажу, незалежно від видів торгівлі використовується рахунок 28 "Товари".
Розглянуто та вивчено методологію обліку, аудиту і аналізу товарообороту, товарних запасів, товарооборотності на підприємствах торгівлі.
У другому розділі висвітлено облік товарних операцій на ЗАТ «Ринковий». Товари на ЗАТ «Ринковий», яке займається роздрібною торгівлею надходять на підставі угод, що укладаються з оптовими торговельними підприємствами чи безпосередньо з виробниками товарів. Незначну частку товарів підприємство отримує від фізичних осіб.
Взагалі облік надходження та реалізації товарів на ЗАТ «Ринковий» здійснюється на підставі прибутково – видаткових накладних, оплата проводиться або через касу підприємства, або на розрахунковий рахунок.
На ЗАТ “Ринковий”, як і на інших торгових підприємствах здійснюються операції не пов’язані з надходженням та продажу товарів. Це такі операції як повернення товару на підприємства оптової і роздрібної торгівлі юридичними особами, заміна бракованого товару на аналогічний якісний товар, операції з тарою та облік результатів інвентаризації.
Найголовнішим шляхом удосконалення обліку товарних операцій на ЗАТ “Ринковий” є впровадження комп’ютерної програми бухгалтерського обліку. На даний час в Україні існує багато комп’ютерних програм бухгалтерського обліку, таких як “1 С. Бухгалтерія”, “X-DOOR”, “1С Підприємство 7.7” та інші.
На сучасному етапі дедалі більше підприємств використовують сучасну обчислювальну техніку – ЕОМ.
Автоматизація бухгалтерського обліку, точність і оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку ЗАТ “Ринковий”. Розробити систему бухгалтерського обліку товарних операцій і основну увагу приділить фінансовому аналізу основних показників діяльності торговельного підприємства та прогнозуванню.
ЗАТ “Ринковий” повинне поставити перед собою завдання автоматизацій бухгалтерського обліку, аналізу. Підвищити якість роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Комп’ютер – це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста й максимально спрощувати повсякденну рутинну роботу.
У третьому розділі мною було проведено аналіз основних показників діяльності ЗАТ “Ринковий” та аудит товарних операцій.
У результаті проведення аналізу основних показників діяльності, а саме товарообороту, товарних запасів та товарооборотності було виявлено, що за 1999-2001 роки, порівнюючи 2001 рік з 1999 і 2000 роками, товарооборот збільшився порівняно з 1999 роком на 258 тис. грн або на 24%, з 2000 роком на 2536 тис. грн. або 21%. Товарні запаси збільшились на в порівнянні з 1999 роком на 10,6 тис.грн. або 56%, з 2000 роком на 4,9 тис. грн. або 21%, ці фактори вплинули на збільшення днів за які поновлюються товарні запаси порівняно з 1999 роком на 2 дні або на 60%, з 2000 роком на 1 день або на 33%.
Ще одним позитивним явищем було зменшення товарооборотності в порівнянні 2001 року з 1999 і 2000 роками зменшився на 1 день або на 14%. Чисельність працівників залишилась незмінною, а продуктивність праці підвищилась в порівнянні з 1999 роком на 24%, а за 2000 рік на 21%. Фонд оплати праці збільшився в порівнянні з 1999 роком на 1,5 тис.грн. або на 3%, з 2000 роком на 0,4 тис.грн або на (1%), а рівень оплати праці знизився на на 14% в порівнянні з 1999 роком і на 17% в порівнянні з 2000 роком. Валові доходи підприємства збільшились в порівнянні з 1999 роком на 12,9 тис.грню або на 17%, з 2000 роком на 15%, рівень валових доходів зменшився на 0,5% за 1999 і за 2000 роки.
Витрати обігу в порівнянні з 1999 роком збільшились на 30,5 тис.грн або на 31%, з 2000 роком на 15,8 тис. грн. або на 20%. Рівень витрат обігу в порівнянні з 1999 роком зріс на 4%, з 2000 роком знизився на 6,7%.
Прибуток від реалізації в порівнянні з 1999 роком збільшився на 80 тис. грн. або на 22%, з 2000 роком на 49,1 тис. грн. або 7%.
Рентабельність підприємства знизилась на 6% в 1999 році і в 2000 році також на 6%.
Прибуток від позареалізаційної діяльності в порівнянні з 1999 роком збільшився на 10,5 тис.грн. або на 25%, з 2000 роком на 9,5 тис.грн. або на 23%. Прибуток від іншої діяльності залишився незмінним. Неоподаткований прибуток в порівнянні з 1999 роком збільшився на 1,9 тис. грн. або на 14 %, з 2000 роком на 1,0 тис. грн або на 7%.
Податкові платежі в порівнянні з 1999 роком збільшились на 1,2 тис. грн. аьо на 17%, з 2000 роком на 0,4 тис.грн або на 5%.
Але чистий прибуток зменшився в порівнянні з 1999 роком на 10,5 тис.грн або на 59%, а з 2000 роком на 3,8 тис. грн. або на 33%.
Підприємству необхідно розробити заходи щодо збільшення товарообороту та середню чисельність торгових працівників.
Збільшити обсяг товарообігу який дуже сприятливо впливає на показники швидкості і часу товарного звертання. Так, ріст обсягу товарообігу супроводжується за інших рівних умов збільшенням числа оборотів і скороченням числа днів обороту, а збільшення числа оборотів і скорочення числа днів перебування товарів у звертанні — показники позитивні.
Великий вплив на швидкість товарообігу і час звертання товарів робитьструктура товарообігу. Збільшення товарообігу питомої ваги товарів швидкої оборотності викликає прискорення товарного звертання в цілому по чи підприємству організації і навпаки збільшення в складі товарообігу питомої ваги товарів уповільненої оборотності вплине на середній показник негативно і навпаки. Нерідка зміна питомої ваги перших товарів нейтралізується згідно зміною питомої ваги товарів другої групи; у цьому випадку середній показник оборотності істотно не міняється.
Розробити заходи щодо збільшення середньої чисельністі торгових працівників — важливий показник торгівлі. Число працівників, робочих місць у торгівлі зростає в зв'язку з відкриттям нових підприємств. Але в зв'язку з обмеженістю ресурсів винятково актуальним стають раціональна організація праці, підвищення його продуктивності. Як показник продуктивності праці застосовується сума товарообігу на один торгового працівника. Підвищення середнього товарообігу на один працівника можна позитивно оцінити, природно, тільки в тому випадку, якщо це не супроводжується погіршенням якості обслуговування покупців.
Один з головних шляхів поліпшення основних показників торгового підприємства є вивчення попиту та пропозиції на ринку товарів народного споживання. У торгівлі в більшій мірі, чим в інших галузях, виявляє себе категорія комерційного ризику. Останній залежить насамперед від постійної колеблемости попиту та пропозиції, від недосконалості маркетингової інформації і служби менеджменту. Звідси труднощі з виявленням ситуацій, що викликають комерційний ризик, визначенням зони комерційного ризику, «мертвої» фінансової позиції; більш часті випадки банкрутств, тому зростає роль аналізу ліквідності балансу торгових підприємств-банкрутів.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Схема документообігу на підприємствах оптової торгівлі.
Рис. 1.2 Схема документообігу на підприємствах роздрібної торгівлі.
Рис. 1.3 Схема документообігу на підприємствах комісійної торгівлі.
Таблиця 1.1Джерела інформації для проведення аудиту звітності підприємств.
Таблиця 1.2 Облік реалізаії товарів в оптовій торгівлі
Таблиця 1.3 Кореспонденція рахунків з обліку претензій.
Таблиця 1.4 Кореспонденція рахунків обліку придбання товарів
Таблиця 1.5 Кореспонденція рахунків щодо обліку торговельних операцій
Таблиця 1.6 Товарний баланс роздрібного торгового об’єднання за рік
Таблиця 1.7 Числення обсягу роздрібного товарообігу об'єднання при різних алгебраїчних доданках товарного балансу
Таблиця 1.8 Вихідні дані, необхідні для розрахунку
Рис. 2.1 Схема документообігу на ЗАТ “Ринковий”.
Таблиця 2.1 Кореспонденція рахунків з обліку товарів на ЗАТ «Ринковий»
Таблиця 2.2 Кореспонденція рахунків з придбання товарів
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку повернення товару
Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку операцій по заміні бракованого товару на аналогічний товар належної якості
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунків обліку операцій, пов’язаних з закупівлею тари
Таблиця 2.6 Кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації
Схема 3.1 Організаційна структура ЗАТ “Ринковий”
3.1 Основні показники торговельної діяльності ЗАТ “Ринковий” за 1999 –2001 роки.
Таблиця 3.2 Аналіз товарообороту по видам продукції за 2000-2001 рр. на ЗАТ “Ринковий”
Таблиця 3.3 Аналіз використання завдань по реалізації товарів за 1999-2001рр на ЗАТ “Ринковий”
Таблиця 3.4 Товарний баланс роздрібного торгового об’єднання за рік
Таблиця 3.5 Числення обсягу роздрібного товарообігу ЗАТ “Ринковий” при різних алгебраїчних доданках товарного балансу
Таблиця 3.6 Аналіз виконання плану за 2001 рік
Таблиця 3.7 Вихідні дані ЗАТ “Ринковий” для розрахунку швидкості товарообігу непродовольчих товарів
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.