Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз діяльності підприємств в торгівлі


Дипломна
K-15945

Вступ
1. Проблеми організації торгівельної діяльності підприємств в умовах ринку
1.1. Нормативна та інформаційна база обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств торгівлі
1.2. Проблеми організації торгівельної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин
2. Особливості аналізу діяльності підприємств торгівлі в умовах ринкових відносин
2.1. Методика аналізу основних показників діяльності підприємств торгівлі
2.2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Овочі”
2.3. Аналіз основних показників діяльності ВАТ “Овочі”
3. Облік та аудит діяльності підприємств торгівлі
3.1. Методологія обліку діяльності підприємств торгівлі
3.2. Організація та стан обліку на ВАТ “Овочі”
3.3. Організація та документальне оформлення аудиторської
перевірки діяльності ВАТ “Овочі”
Висновки і пропозиції
Перелік використаної літератури

Як видно з результатів аналізу діяльності за останні три роки, ВАТ “Овочі” є збитковим і нерентабельним підприємством. Лише у 1999 році Товариство мало 1,7 тис.грн. прибутку і рентабельність його складала 0,37 %. Та цей прибуток нажаль не перекриває збитків 1998 року, які становили 13,7 тис.грн. В 2000 році Товариство також було збитковим, хоч і збитки в цьому році були меншими порівняно з 1998 роком на 57,7 % і становили 5,8 тис.грн.
Виходячи з результатів аналізу платоспроможності Товариства, можна сказати, що загальний коєфіцієнт покриття, тобто здатність Товариства розраховуватися за поточними зобов’язаннями, мобілізувавши свої оборотні активи, дуже низький. Оптимальне значення даного коєфіцієнта повинно бути 2 – 2,5, тоді як Товариство має 0,73 в 1998 році і 0,42 в 2000 році. Щодо проміжного коєфіцієнта покриття, то він також менший теоретично визнаних величин і складає 0,376 в 1998 році і 0,112 в 2000 році, тоді як повинен становити 0,7 – 0,8. Це свідчить про те, що Товариство не здатне повністю розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями власними грошовими коштами та дебеторською заборгованістю, яку легко можна перетворити в грошові засоби. Коєфіцієнт абсолютної ліквідності, тобто здатність Товариства негайно сплатити частину поточних зобов’язань, теж менший за оптимальне значення. Він становить 0,014 в 1998 році та 0,002 в 2000. Спостерігається також тенденція до зменшення вище вказаних коєфіцієнтів, що свідчить про погіршення платоспроможності Товариства.
Про неефективне використання Товариством власних засобів свідчить низький коєфіцієнт незалежності, який в 1998 році становив 1,038, а в 1999 та 2000 роках взагалі мав від’ємне значення.
Одним із головних завдань Товариства для покращення стану є отримання та примноження прибутків. Це можливо здійснити, чітко визначивши головні фактори, що впливають на величину прибутку та спланувавши свої дії щодо пріорітетних напрямків на шляху до вдосконалення діяльності.
Головними факторами, які впливають на величину прибутку є:
• Товарооборот в цілому і в т.ч.:
– дрібнороздрібний та дрібногуртовий товарообороти;
– дебеторська заборгованість;
– кредиторська заборгованість;
• Витрати Товариства;
Збільшити обсяг товарообороту в цілому по Підприємству можна шляхом збільшення асортименту товарів. Взагалі, у Товариства вже сформувалося певне коло покупців, які знають, що продається в магазині, і чим цей товар кращий, ніж в інших. Отже, важливо за рахунок асортименту розширити це коло. Можна збільшити асортимент таких товарів як молочні, хлібобулочні горілчані, тютюнові вироби, пива та м’яса.
Важливо також прискорити рух товарів, зменшивши націнку до 15 %. Звісно важливо при цьому, щоб товарооборот збільшився за рахунок прискорення руху товарів, а не зменшився за рахунок пониження проценту націнки. До того ж в конкурентній боротьбі, яку товариство веде постійно, такий крок дасть позитивні результати, оскільки населення дуже швидко реагує на зміни цін.
Потрібно зважати на сезонність попиту. В зимові періоди робити акцент на продукти, підтримуючі здоров’я, наприклад: напої з ехінацеєю, з вітаміном С (соки, чай), цитрусові. Влітку збільшувати і асортимент, і обсяги продажу морозива, охолоджувальних напоїв тощо.
Слід також підвищити якість товарів, що не потребують реклами. Всім відомо, що на сьогодні тіньовий ринок пропонує багато підробок чи бракованих виробів, які можна придбати без відповідних документів та за меншу ціну, приховуючи при цьому доходи. Та такий шлях отримання прибутку є дуже ризиковим. Він не принесе користі іміджу підприємства, більш того останнє може позбутися майже не всіх доходів, адже штрафні санкції на сьогодні дуже великі. Отже, важливо закуповувати товар з відповідними сертифікатами якості та іншими супроводжувальними документами, що гарантують якість споживачеві. Адже більшість населення віддають перевагу якісним, хоч і дорожчм товарам.
Для збільшення обсягу продажів через магазин, потрібно насамперед підвищити якість обслуговування споживачів. Для залучення білшої кількості покупців важливими є і посмішка торгових працівників, і їхній зовнішній вигляд, і пропонування нових видів товарів, і можливість їх спробувати, і відсутність черги та безкоштовна упаковка куплених товарів. Весела музика та красиве затишне оформлення торгового залу також піднімають настрій покупцеві. Стимулювати торгових працівників до такої поведінки можна, зробивши розмір їхньої заробітної плати залежним від виторгу. Також важливим є збільшення часу роботи магазину, наприклад, до 21 години, та введення системи гнучких цін в періоди, коли покупців в магазині найменше, а саме з 8 до 9 години ранку та з 20 до 21 години вечора.
Як свідчать результати аналізу товарообороту за видами продажу, дрібногуртовий товарооборот інтенсивніше впливає на дохід Товариства, ніж продаж товарів безпосередньо населенню. Проаналізувавши товарооборот та прибутки 2000 року за місяцями дод ……., ми бачимо, що виторг магазину в середньому за місяць коливається в межах 12,8 тис.грн., тоді як середньомісячний дрібногуртовий товарооборот – 31,1 тис.грн. аналізуючи дані показники помісячно, можна побачити, що підвищення дрібнороздрібного товарообороту в жовтні, листопаді та грудні 2000 року до 13,4 тис.грн., 17,6 тис.грн., та 20,8 тис.грн., відповідно не вплинуло на кінцеві результати, і в цих місяцях Товариство отримало збитки. А от підвищення обсягів дрібногуртового товарообороту в травні 2000 року до 34,9 тис.грн., в червні до 41,9 тис.грн., в липні до 46,7 тис.грн, в серпні до 50,4 тис.грн. та в вересні до 57,1 тис.грн. призвело до отримання Товариством прибутків в цих місяцях в середньому 2,9 тис.грн за місяць.
Отже, для рентабельної роботи Товариства при існуючих середньомісячних витратах в сумі 6,3 тис.грн. та існуючій середній націнці на товари 20 %, загальний середньомісячний товарооборот повинен складати 64,2 тис.грн., про що свідчать розрахунки (для отримання чистого прибутку за місяць в сумі 2 тис.грн.):
• Чистий прибуток – 2 тис.грн.;
• Чистий прибуток до оподаткування – (2тис.грн.•130)/100=2,6тис.грн.;
• Валовий дохід – 2,6тис.грн.+6,3тис.грн.=8,9тис.грн.;
• Валовий дохід з ПДВ – 8,9тис.грн.•1,2=10,7тис.грн.;
• Товарооборот – (10,7тис.грн.•120)/20=64,2тис.грн.
Як видно з дод 6., дрібнороздрібний товарооборот в середньому за місяць коливається в межах 12,8 тис.грн., а максимальне значення він мав 20,8 тис.грн., та все рівно значного впливу на доходи не справляв. Значить підвищити товарооборот до 64,2 тис.грн. можна лише за рахунок дрібногуртового продажу.
Щоб збільшити обсяги дрібногуртового товарообороту потрібно насамперед збільшити коло покупців. Слід пропонувати свої послуги лікарням, школам, ресторанамна на вигідних для них умовах. Серед всієї кількості покупців слід виділити постійних платоспроможних клієнтів, створити для них систему знижок, пропонувати безкоштовну доставку товарів. При укладанні договорів купівлі-продажу слід домовлятися про умови реалізації товарів в кредит. Постійним клієнтам можна продовжувати строк оплати, по відношенню до інших клієнтів потрібно уважно слідкувати за їхньою платоспроможністю, не допускаючи великих дебеторських заборгованостей.
Одним з напрямків покращення результатів діяльності Товариства є зменшення дебеторської заборгованості. Адже її зменшення призводить до вивільнення обігових коштів, за рахунок яких Товариство може підвищити обсяги товарообороту. Наприклад, ВАТ “Гайдарівець” лише за 2000 рік заборгувало 6 тис.грн. Якби даний покупець вчасно розрахувався б, Товариство отримало б на 800 грн. більше валового доходу. Про це свідчать такі розрахунки:
• На одну грн. виторгу від реалізації припадає 0,14грн. доходу:
74800грн./529400грн.=0,14грн.;
• На одну грн. виторгу від реалізації припадає 0,69грн. собівартості товару:
366400грн./529400грн.=0,69грн.;
• Якщо 6000грн. ввести в обіг, то товарооборот збільшиться на 10300грн.:
(366400грн.+6000грн.)•0,69грн.=539700грн.;
539700грн.-529400грн.=10300грн.;
• Відповідно дохід Товариства зросте на 800грн.:
539700грн.•0,14грн.=75600грн.;
75600грн.-74800грн.=800грн.
Ефективним кроком до зменшення дебеторської заборгованості буде: створення стимулів покупцям швидше сплачувати за рахунками шляхом надання їм спеціальних знижок; встановлення формальних лімітів кредиту кожному клієнту, які будуть визначатись відносинами Товариства з цим клієнтом, потребою в грошах та оцінкою Товариством фінансового стану конкретного клієнта.
Для зменшення відтоку грошових засобів з обороту, Товариство повинне вести вигідну політику щодо кредиторів. Потрібно розділяти постачальників на категорії за ступенем їх важливості для діяльності Товариства та відкладати здійснення платежів найменш важливим постачальникам. По можливості при укладанні договорів домовлятися про максимальну кількість днів оплати за куплений товар.
Важливим моментом в роботі ВАТ “Овочі” є його витрати. Поперше потрібно класифікувати затрати по чітко визначеним категоріям, визначити найбільш значні затрати та спланувати їхнє зниження.
Виходячи з аналізу витрат Товариства, дуже помітною є велика питома вага плати за оренду землі. В зв’язку із земельною реформою ця орендна плата помітно збільшилася протягом 2000 року і на сьогодні складає понад 500 грн. за місяць. Дана земля використовується Товариством дуже неефективно. На території цієї землі знаходяться вже недіючі приміщення овочевої бази. Наряду з неефективним використанням землі також має місце неефективне використання основних засобів, а саме даних складських приміщень. Для рентабельної роботи Товариства земельні площі потрібно терміново зменшить, а складські приміщення або ефективно використовувати, покриваючи при цьому витрати на орендну плату за землю, на якій вони знаходяться, амортизаційні відрахування, плату за охорону та електроенергію, або взагалі продати, а від землі відмовитися.
Щоб зменшити собівартість товарів потрібно постійно слідкувати за цінами постачальників та співпрацювати з тими, в кого ціни найнижчі. Скоротити транспортні витрати можна шляхом здійснення закупки товару разом з іншим покупцем у одного чи декількох постачальників, отримавши при цьому знижку за об’єм.
Зменшення комунальних платежів шляхом більш жорсткого контролю за споживанням енергоресурсів також призведе до скорочення витрат Товариства.
Важливим фактором, що впливає на обсяг витрат є псування товарів. Дбайливе ставлення до них, дотримання умов зберігання та чіткий контроль за термінами придатності товарів може значно скоротити цю статтю витрат.
Скорочення адміністративного персоналу призведе до економії коштів, що витрачаються Товариством на оплату праці.
Отже, якщо керівництво Товариства зверне увагу на викладені в даному розділі пропозиції щодо покращення результатів діяльності та застосує їх на практиці, Товариство буде рентабельним та прибутковим і матиме змогу розширити сфери своїх послуг, приносячи прибутки й їншим.
Перелік графічного матеріалу
Аналіз економічних показників діяльності Товариства Таблиця 1.
Аналіз показників фінансової стійкості Товариства Таблиця 2.
Аналіз показників платоспроможності Товариства Таблиця 3.
Аналіз показників ділової активності Товариства Таблиця 4.
Аналіз показників рентабельності Товариства Таблиця 5.
Аналіз роздрібного т/о за видами продажу Таблиця 6.
Аналіз обіговості товарних запасів в днях Таблиця 7.
Товарний баланс Підприємства Таблиця 8.
Вплив зміни факторів на об’єм товарообороту Таблиця 9.
Вплив зміни факторів на об’єм товарообороту Таблиця 10.
Вплив факторів на об’єм товарообороту Таблиця 11.
Облік операцій з придбання товарів Таблиця 1.
Облік операцій з реалізації товарів Таблиця 2.
Облік уцінки товарів Таблиця 3.
Дооцінка товарів Таблиця 4.
Нестачі в межах природнього убутку Таблиця 5.
Нестачі з вини матеріально відповідальних осіб Таблиця 6.
Розрахунок розподілу торгових націнок за жовтень місяць 2000 р Таблиця 1.
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.