Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства


Дипломна
K-15948

Вступ
1. Організація ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства
1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства
1.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності
1.3. Організація та методика аудиту фінансових результатів і використання прибутку
1.4. Міжнародний досвід обліку фінансових результатів діяльності підприємства
2. Облік фінансових результатів діяльності на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Черкаського Будинку торгівлі”
2.2 Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”
2.3 Організація податкового обліку фінансових результатів на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”
3. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”
3.1. Аналіз обсягів та динаміки формування прибутку в цілому по ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”
3.2. Оцінка прибутку від реалізації продукції
3.3. Аналіз динаміки прибутковості (рентабельності) торговельного підприємства ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”
3.4. Оцінка факторів, які впливають на обсяг прибутку від реалізації товарів та обумовлюють зміни в його обсязі
4. Оцінка впливу облікової політики підприємства щодо формування фінансових результатів діяльності на прийняття рішень користувачам
4.1. Практичне відображення аудиту фінансового результату
4.2. Оцінка впливу облікової політики щодо формування та управління прибутком ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” на прийняття рішень користувачам
Висновок
Література

В дипломній роботі проведений обґрунтований аналіз прибутку та рентабельності підприємства, який полягав у виявленні можливості більш раціонального використання виробничих ресурсів, зниження витрат на реалізацію, збільшення обсягу реалізації та ефективного використання цінового регулятора всі ці чинники впливають на зростання прибутку підприємства.
Випускна робота складається з чотирьох частин:
В теоретичній частині висвітлені:
 теоретичні аспекти щодо формування й використання прибутку підприємства;
 розглянута організація обліку фінансових результатів;
 розглянута організація та методика аудиту фінансових результатів.
 розглянута організація міжнародного ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів.
У другому розділі була розглянута загальна характеристика діяльності підприємства, організація фінансового та податкового обліку фінансових результатів
ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” знаходиться на звичайній системі оподаткування, тобто є платником як податку на прибуток так і податку на додану вартість та акцизного збору.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство вибрало таку форму організації, створивши бухгалтерську службу, як самостійний структурний підрозділ, на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований завдяки програми „1:С Бухгалтерія”
В третьому розділі за допомогою методів економічного аналізу були проаналізовані данні діяльності ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”. Аналіз здійснювався шляхом порівняння даних за 2002 рік з даними за 2001 рік.
ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” в цілому рік діяльність прибуткова. Аналіз показників свідчать про те, що на підприємстві має місце значний ріст товарообороту за роки, це говорить про конкурентні переваги та про освоєння свого ринку збуту. Ці висновки засвідчують і всі інші показники діяльності у частості балансовий прибуток від діяльності. Також зменшуються і обороти продажу товарів.
Внаслідок проведеного аналізу було з’ясовано, за звітній період відбулося зменшення чистого прибутку на 800 грн, це сталося завдяки збільшенню тому, що виручку яку підприємство отримало не покрило всіх витрат. Відхилення отриманої виручки склалося завдяки збільшенню податку на прибуток на 1376,9 тис. грн., або на 31%; збільшенню собівартості реалізованих товарів на суму 6004,4 тис. грн., або на 33,7%; також відбулися збільшення адміністративних витрат на - 314,9 тис. грн. (13,5%), витрат на збут на - 374,9 тис. грн. (23,4%), та інших операційних витрат на - 62,8 тис. грн.
При проведенні аналізу рентабельності продукції були отримані такі результати, що рівень рентабельності за 2002 рік проти 2001 року зменшився на 1,6 відсотка, це сталося завдяки збільшенню витрат на реалізацію товарів.
Тобто проведений аналіз показав, що необхідно збільшити частку прибутку на 1 грн. реалізованої продукції та зменшити фондомісткість виробництва продукції.
У четвертій частині були запропоновані такі заходи щодо підвищення прибутковості ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” :
І) На базі аудиторського висновку:
1. Здійснити в облікових реєстрах і у звітності ВАТ „Черкаського будинку торгівлі” необхідні виправлення допущених помилок, зробити перерахунок податку на прибуток і внести зміни до реєстру бухгалтерського обліку.
2. Внести в облікові реєстри і у звітність ВАТ „Черкаського будинку торгівлі” необхідні виправлення допущених помилок при обчисленні ПДВ за вересень місяць.
3. Не розподіляти вільний залишок прибутку за вересень до уточнення результатів господарсько-фінансової діяльності.
4. Керівнику підприємства необхідно вжити заходи, щодо виправлення помилок в податковому обліку на підприємстві згідно з чинним податковим законодавством, щоб в майбутньому уникнути сплату штрафних санкцій податковим органам.
ІІ) На базі аналізу беззбитковості:
На підприємстві є дві неприбуткові секції – це секція Товарів для дітей та секція Вироби з пластмас. Провелося дослідження суть якого розкривається в розширенні секцій Електросвіт та Галантерея, які повністю компенсували витрати маржинального доходу від ліквідації секції Товарів для дітей та Вироби з пластмас, це призвело до збільшення маржинального доходу на 356,1 тис. грн.
З даного звіту видно, що за результатами проведеного дослідження, при диверсифікації секцій товарів на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” можна добитися росту операційного прибутку на 239,5 тис. грн.
Тож підприємству вигідно провести диверсифікацію секцій.
Ці заходи дозволяють реально підвищити прибутковість ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”. Для цього керівництву підприємства необхідно забезпечити впровадження вище перелічених заходів в дію.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Схема використання прибутку підприємства.
Рис. 1.2. Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства
Рис. 1.3. Графічна інтерпретація точки мінімальної рентабельності підприємства
Рис. 1.4. Загальна схема обліку по визначенню фінансового результату основної операційної діяльності
Рис. 1.5. Порядок формування чистого прибутку звітного періоду
Рис. 1.6 Схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів
Рис. 1.7. Організація синтетичного обліку фінансових результатів діяльності
Рис. 1.8. Схема проводок, якими відображаються в обліку доходи та витрати підприємства та визначається фінансовий результат діяльності
Таблиця 1.1.Кореспонденція рахунків класу 7 „Доходи і результати діяльності”
Таблиця 1.2. Формування і використання нерозподіленого прибутку
Рис. 1.8. Схема методики перевірки фінансових результатів
Таблиця 1.3. Коефіцієнти, що характеризують фінансову сталість фірми станом на 01.01.2002р.
Таблиця 1.4. Методика аудиту розрахунків з бюджетом податку на прибуток
Таблиця 1.5. Кореспонденція рахунків по обліку прибутків підприємства
Рис. 2.1. Структура вільної ціни
Таблиця 2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2001 - 2002 рік, тис. грн.
Таблиця 2.2. Елементи облікової політики ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”.
Таблиця 2.3. Звіт про фінансові результати
Таблиця 2.4. Облік фінансових результатів діяльності
ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” за липень 2002 року
Рис. 2.2. Фінансові результати за липень 2002року
Таблиця 2.5. Розрахунок звіту про фінансовий результат
Таблиця 2.6. Облік фінансового результату при реалізації товарів в кредит
Таблиця 2.7. Розрахунок змін у структурі ціни пральної машини фірми „Орис”
до і після проведення уцінки, грн.
Таблиця 2.8. Відображення в обліку уцінки пральних машин фірми „Орис”
Таблиця 2.9. Порядок ведення обліку приросту (убутку) товарів на
ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” за І квартал 2003р., тис. грн.
Таблиця 2.10. Результати розрахунку приросту (убутку) запасів по ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” за І квартал 2003 року. (тис. грн.)
Таблиця 2.11. Розрахунок списання вартості товару із застосуванням методу ФІФО для оцінки їх вибуття за січень 2003р.
Таблиця 2.12. Податковий облік на ВАТ Черкаський Будинок торгівлі” операцій нестачі товару та їх вплив на фінансовий результат за І квартал 2003р., тис. грн.
Таблиця 3.1. Аналіз структури доходів ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”
за 2001-2002 роки, тис. грн.
Таблиця 3.2 Аналіз структури витрат і відрахувань ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, тис. грн.
Таблиця 3.3 Прибуток ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” за 2001 -2002 роки, тис. грн.
Рис. 3.1. Структурно – логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до положень і стандартів бухгалтерського обліку
Таблиця 3.4 Аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” за 2001-2002 роки, тис. грн.
Таблиця 3.5 Розрахунок впливу окремих факторів на прибуток підприємства методом цепних підстановок
Таблиця 3.6 Аналіз рентабельності реалізованих товарів
Таблиця 3.7. Розрахунок показника рентабельності господарської діяльності по ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” за 2001 – 2002 рік
Рис. 3.3. Система факторів, які впливають на прибуток торгового підприємства.
Таблиця 3.8. Розрахунок рівня валового доходу після оподаткування та рівня валових витрат на ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”за 2001 – 2002 роки (тис. грн.)
Таблиця 3.9. Аналіз обсягу прибутку від реалізації товарів в залежності від товарообороту ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, (тис. грн.)
Таблиця 3.10. Розрахунок впливу факторів на обсяг прибутку від реалізації
ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, (тис. грн.)
Таблиця 4.1 Господарські операції по ВАТ „Черкаський будинку торгівлі” за вересень 2002р.
Таблиця 4.2. Витяг з звіту про діяльність ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, тис.грн.
Таблиця 4.3. Вплав ліквідації секції галантереї на результати господарської діяльності магазину в цілому, тис. грн.
Таблиця 4.4. Вплив ліквідації секції галантереї та розширення секції взуття на результати діяльності ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, тис. грн.
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.