Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства


Дипломна
K-15951

Вступ
1 методика визначення фінансових результатів
Діяльності підприємства
1.1 Склад валових доходів
1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку
1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства
1.4 Розподіл і використання прибутку
1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності
2 аналіз основних фінансових показників
Господарської діяльності тов “промінь”
2.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ “Промінь”
2.2 Аналіз виручки від реалізації підприємства
2.3 Аналіз собівартості продукції
2.4 Аналіз прибутку підприємства
2.5 Факторний аналіз формування прибутку
2.6 Аналіз рентабельності ТОВ “Промінь”
2.7 Факторний аналіз рентабельності
3 пропозиції, щодо поліпшення фінансових результатів
Діяльності тов “промінь”
3.1 Зменшення собівартості за рахунок використання в продукті інших компонентів
3.2 Впровадження нового виду продукції
З. З Застосування більш ефективного способу обробки худоби
Висновки:
Література

Аналіз основних фінансових показників господарської діяльності ТОВ “Промінь” показав, що у 2001 році порівняно з 2000 роком були покращенні основні техніко-економічні показники роботи, зокрема:
- витрати на 1 грн. товарної продукції знизилась на 2,82 коп. і становили 62,98 коп. Це стало можливим тому, що темп приросту вартості товарної продукції (104,8%) перевищував темп приросту витрат на виробництво (100,2%).
- підвищився прибуток підприємства на 127,1 грн. і становив у 2001 році 1157,4 тис.грн.;
- підвищився рівень рентабельності обсягу продажу ТОВ “Промінь” на 3% і дорівнював у 2001 році 72%.
Протягом 2000-2001 рр. план з балансового прибутку у двох роках перевиконувався на 157,4 тис. грн. і становив 1157,4 тис. грн.
Аналіз показав, що основна частина факторів, які збільшили суму балансового прибутку на 157,4 тис. грн. за аналізуємий період, це збільшення прибутків від реалізації продукції на 39,3 тис. грн. Це сталося за рахунок збільшення обсягів випуску товарної продукції на 20,77 тис. грн. і збільшення обсягу реалізації виготовленої продукції на 41,9 тис. грн.
Негативний вплив на формування балансового прибутку здійснила зміна структури реалізованої продукції, яка зменшила балансовий прибуток на 115,7 тис. грн. і збільшення повної собівартості реалізованої продукції, яке зменшило прибуток на 29,21 тис. грн.
Отже, в цілому можна сказати, що планування щодо формування планового прибутку на підприємстві, діяльність якого аналізувалась, проводиться достатньо ефективно. Це свідчить про належний кваліфікаційний рівень і професійні здібності працівників планового відділу заводу, які в умовах не достатньо стабільних економічних відносин на Україні все ж таки зуміли запланувати завдання по одному з найбільш важливих показників господарської діяльності підприємства - балансовому прибутку.
Баланс підприємства можна вважати в достатній мірі ліквідним, хоча компанія постійно відчуває нестачу в коштах, що ускладнює фінансове положення підприємства.
В наявності тенденція до зниження фінансової стійкості підприємства. Тому для стабілізації фінансового стана підприємства хоча б до рівня минулого років пропонується провести такі заходи :
- необхідно в першу чергу змінити відношення до керування виробництвом;
- освоювати нові методи і техніку керування;
- удосконалити структуру керування;
- самоудосконалюватись і навчати персонал;
- удосконалювати кадрову політику;
- розраховувати і старанно планувати політику ціноутворення,
- виявляти резерви для зниження витрат на виробництво,
- активно займатися плануванням і прогнозуванням керування фінансів підприємства.
Прибуток перебуває під впливом таких економічних процесів, як приватизація та інвестування, створення конкурентного середовища. З огляду на це необхідними складовими збільшення доходів є:
- збільшення джерел інвестування - внутрішні заощадження і залучення зовнішніх ресурсів, що матиме як наслідок фінансове оздоровлення в цілому;
- орієнтація на залучення стратегічного інвестора;
- поліпшення технологічної структури виробництва з використанням науково-технічних досягнень світового рівня.
Виходячи з виявлених недоліків у господарській діяльності на підприємстві, були запропоновані заходи, направлені на збільшення фінансового результату підприємства.
Оскільки витрати на сировину та матеріали у собівартості продукції ТОВ “Промінь” складають найбільшу частину, то вони і є найбільшим резервом зниження собівартості продукції і одержання прибутку.
По-перше зменшуємо собівартість продукції ковбасного виробництва за рахунок заміни дорогих компонентів, більш дешевими, без погіршення якості, цінних властивостей продукту, та без зменшення ціни на продукт. Замінюємо в складі продукту: 7% яловичини і 6% свинини та м'яса птиці (від маси яловичини та свинини відповідно) на 30% плазми крові (від загальної маси сировини). Після цих впроваджень збільшиться прибуток ковбасного виробництва на 71,26 грн. від реалізації 1000 кг вареної ковбаси. За рік підприємство реалізовує 2736 т варених ковбас. Тобто загальний прибуток від цієї пропозиції за рік становить:
71,26 / 1000 х 2736000 = 194,97 тис. грн.
По-друге запропоновуємо новий вид продукції "корм для кішок та собак". Продукт буде виготовлятись в У< СЛАСНОМУ цеху і розфасовуватись у пакети. "Корм для кішок та собак" буде готуватись на базі відходів виробництва (роги, копита, волос, щетина та інше). Це призведе до отримання додаткового прибутку від реалізації нового продукту. Все виробництво буде проводитись на базі обладнання яке є у розпорядженні підприємства. Від реалізації 1000 кг. корму ми отримуємо прибуток, який дорівнює З^Ї^Н грн. За рік планується продавати 1000 т цього продукту. Тоді прибуток від реалізації "Корму для кішок та собак" за один рік складатиме:
393,84 / 1000 х 1000000 = 393,84 тис. грн.
По-третє запропоновуємо більш досконалу і ефективну вертикальну обвалку худоби яка зменшує витрати сировини на 2%, замість звичайної горизонтальної обвалки, яка використовується на підприємстві. Економія на сировині від цього методу становить 443 тис. грн. Це зменшує собівартість продукції до 37656,7 тис. грн, і в свою чергу збільшує прибуток до 97234,38 тис. грн. На 50% зменшується споживання електроенергії, що зменшує собівартість продукції на 913,55 тис.грн., і в свою чергу збільшує прибуток на 913,55 тис.грн. Загальний прибуток від цієї пропозиції за рік дорівнює:
443 + 913,55 = 1356,55 тис. грн.
Загальний результат від пропозицій.
Від першої пропозиції отримуємо додатковий прибуток за рік, який дорівнює 194,97 тис. грн.
Від другої пропозиції отримуємо прибуток у розмірі 393,84 тис. грн.
Від третьої пропозиції прибуток за рік буде дорівнювати 1356,55 тис. грн.
Отже загальний прибуток за рік від усіх запропонованих пропозицій складатиме 1954,4 тис. грн., податок на добавлену вартість - 324,3. тис. грн., податок на прибуток та інші податки – 586,6 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Структура прибутку по галузях економіки України, %
Мал. 1.1. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції
Мал. 1.2. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства
Мал.1.3. Структурно-логічна схема використання чистого прибутку підприємства
Таблиця 2.1. Економічний аналіз господарської діяльності ТОВ “Промінь”
Таблиця 2.2 Асортимент і кількість продукції ТОВ “Промінь” за 2001 рік.
Таблиця 2.3. Характеристика номенклатури продукції, що виробляється на ТОВ “Промінь”
Таблиця 2.4. Площа цехів, допоміжних приміщень
Таблиця 2.5 Характеристика джерел постачання товарів і сировини.
Таблиця 2.7 Характеристика ринків збуту ТОВ “Промінь”
Таблиця 2.7. Витяг зі звітної форми «Звіт про фінансові результати».
Таблиця 2.8. Виручка від реалізації по видам продукції.
Таблиця 2.9. Динамічний аналіз структури витрат виробництва ТОВ “Промінь” за економічними елементами ( тис.грн.)
Таблиця 2.10 Аналіз собівартості товарної продукції.
Таблиця 2.11. Динамічний аналіз основних економічних показників по ТОВ “Промінь” (тис.грн.)
Таблиця 2.12 Формування балансового прибутку
Таблиця 2.13.
Аналіз прибутку від виробництва товарної продукції у 2000 році, тис. гри.
Таблиця 2.14
Аналіз прибутку від виробництва товарної продукції у 2001 році, тис. грн.
Таблиця 2.15. Вихідна інформація для факторного аналізу балансового прибутку за 2001 рік,тис.грн.
Таблиця 2.16 Вихідна інформація для факторного аналізу
балансового прибутку за 2001 рік, тис. грн.
Таблиця 2.17. Аналіз факторів, що впливали на зміну балансового прибутку підприємства у 2000 році
Таблиця 2.18. Аналіз факторів, що впливали на зміну балансового прибутку підприємства у 1999 року
Таблиця 2.19 Основні показники діяльності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.20 Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажів (тис.грн.)
Таблиця 2.21. Оцінка показників, розрахованих на основі активів
Таблиця 3.1 Сировина для виготовлення 1000 кг. вареної ковбаси без застосування плазми крові, грн.
Таблиця 3.2 Собівартість 1000 кг. вареної ковбаси без застосування плазми крові, грн.
Таблиця 3.3 Сировина для виготовлення 1000 кг вареної ковбаси с застосуванням плазми крові, грн.
Таблиця 3.4 Собівартість 1000 кг вареної ковбаси с застосування плазми крові, грн.
Таблиця 3.5 Необхідна сировина для виготовлення 1000 кг корма, грн.
Таблиця 3.6 Собівартість корму для кішок та собак, грн.
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.