Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аудиті


Контрольна робота
K-17209

Задача
Визначити «поріг» рентабельності («точку беззбитковості») та «запас» фінансової міцності при реалізації продукції А
Ціна реалізованої продукції А (з ПДВ) – 18 грн./од
Змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн
Умовно – постійні витрати підприємства, що припадають на обсяг виробництва продукції А в базовому періоді – 7000 грн
У звітному періоді було реалізовано 3000 одиниць продукції А
Задача
Підприємство виготовляє 400 одиниць побутових електроприладів на місяць; ціна 300 грн.(без ПДВ) за штуку. Змінні витрати становлять 200 грн. на 1 шт., умовно- постійні витрати – 35000 грн./міс. Менеджери служби маркетингу прогнозують знизити ціну реалізації на 20 грн./шт. і одночасно збільшити витрати на рекламу на 15000 грн./міс., при цьому прогнозується зростання обсягу реалізації на 50% на місяць. Чи доцільно прийняти таку пропозицію?
Задача
Підприємство виготовляє холодильники і продає 300 шт. на місяць, ціна одного холодильника 1100 грн. (без ПДВ). Змінні витрати складають 700 грн./шт., умовно – постійні витрати – 85 тис.грн./міс. Пропонується перевести співробітників відділу збуту з окладів (витрати на оплату праці по відділу збуту при цьому складають 10000 грн./міс.) на комісійну винагороду в розмірі 30 грн. з кожного проданого холодильника. Прогнозується, що обсяг реалізації при цьому зросте на 15%. Чи варто прийняти таке рішення?
Задача
Мале підприємство продає сувеніри для туристів по 4 грн./шт. (без ПДВ), а придбає їх оптом по 2,5 грн. (без ПДВ), ооренда палатки коштує 700 грн./міс
Визначити «поріг» рентабельності (точку беззбитковості); яким він стане, якщо орендна плата підвищиться до 1100 грн. Скільки сувенірів треба продати, щоб отримати прибуток 600 грн./міс, який «запас» фінансової міцності при цьому матиме підприємство?
Визначити мінімальний обсяг реалізації продукції на місяць, який забезпечує окупність інвестицій у 72000 грн. за 12 місяців. Ціна одиниці продукції – 50 грн. (без ПДВ); змінні витрати на одиницю продукції – 35 грн. Умовно – постійні витрати на виробництво – 12000 грн./міс
Задача
Розрахувати плановий прибуток, якщо прогнозується, що в плановому році запас фінансової міцності підприємства (різниця між плановою виручкою та «порогом» рентабельності (точкою беззбитковості)) становить 30000 грн., а частка змінних витрат у виручці складає 70%
Задача
Керівництво фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 15%. Поточна виручка 52000 гр.од., а змінні витрати – 40000 гр.од. Постійні витрати – 5000 гр.од. Визначити суму прибутку, яка відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою виробничого важеля. Зробіть висновок про рівень рентабельності цього підприємства
Задача
Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці виробу – 100 грн. Обсяг реалізації продукції на рік – 56000 одиниць. Очікується, що обсяг реалізації продукції в плановому періоді збільшиться на 20%. Собівартість одиниці продукції 85 грн., в т.ч. змінні витрати 47 грн., постійні витрати 38 грн. Визначити додатковий прибуток (економію) від реалізації додаткової продукції, що буде отримана підприємством
Задача
Підприємство має виручку від реалізації за рік 25000 тис.грн., у тому числі змінні витрати 12000 тис.грн., постійні витрати 10000 тис.грн., прибуток від реалізації 3000 тис.грн. Наступного року передбачається зниження попиту на продукцію підприємства. Є декілька можливих форм прояву зниження попиту:
1) зниження цін на продукцію при збереженні натурального обсягу реалізації базисного періоду
2) збереження базисних цін при одночасному зниженні натурального обсягу продажів
3) одночасне зниження і натурального обсягу реалізації і цін
Розрахувати для кожного випадку критичний обсяг реалізації і максимально допустиме для цього зниження цін і натурального обсягу порівняно із базисним роком
Задача
Користуючись умовами задачі 4, а також ухваленими по них рішеннями, визначити: якщо вибраний для додаткових продажів покупець продовжуватиме курс на зниження цін, то до яких мінімальних меж цін можна продовжувати продажі йому виробів:
а) при збільшенні реалізації на 20 виробів
б) при збільшенні реалізації на 100 виробів
Задача
Підприємство має річну виручку від реалізації 20000 тис.грн., змінні витрати 23000 тис.грн., постійні витрати 7000 тис.грн., збиток рівний 10000 тис.грн
Визначити умови для досягнення критичного обсягу реалізації
Задача
Виручка від реалізації підприємства становить 25000 тис.грн., у тому числі змінні витрати 12000 тис.грн., постійні витрати 8000 тис.грн. Ці показники є результатом продажу 200 виробів однієї тієї ж номенклатури за ціною 125 тис.грн
У наступному періоді умови продажів можуть змінюватися. Підприємству необхідно вирішувати, які можливі зміни доцільно використовувати в своїй діяльності
1. Підприємство може одержати додаткове замовлення ще на 2 аналогічні вироби, але продати їх за більш високою ціною 130 тис.грн. за кожне
2. Підприємство може одержати інше додаткове замовлення на 20 виробів, але покупець готовий заплатити тільки 120 тис.грн. за виріб
Потужності підприємства не дозволяють виготовити більше ніж 20 виробів понад 200 виробів, що вже виготовляються і реалізовуються. Яка з двох пропозицій найбільш прийнятна з погляду фінансових результатів від реалізації?
Задача
Підприємство виготовляє і реалізує два види виробів – А і Б. За період продається 10 шт.виробів А і 15 шт. виробів Б. Прямі витрати на один виріб А – 50 тис.грн., на виріб Б – 70 тис.грн. Непрямі витрати складають по підприємству в цілому 350 тис.грн. Прибуток від реалізації 200 тис.грн. Ціна виробу А – 60 тис.грн., виробу Б -100 тис.грн. Визначити можливі межі маневрування цінами на вироби в разі зміни попиту на них
Задача
Мета розвязання задачі – розрахувати та оцінити вплив на фінансові результати від реалізації змін попиту на продукцію підприємства при різному співвідношенні змінних і постійних витрат і ріхному рівні рентабельності реалізації в періоді, передуючому зміні попиту. Вибрати найсприятливішу для підприємства ситуацію з погляду фінансових результатів від реалізації
Початкові дані базисного періоду (тис.грн.):
Виручка від реалізації
Змінні витрати
Постійні витрати
Прибуток від реалізації
За інформацією фахівців у наступному періоді можливі такі зміни ринкової ситуації:
а) можна збільшити натуральний обсяг реалізації на 70%, але це потребує зниження цін на 10%
б) можна підвищити ціни на 5%, але при цьому натуральний обсяг реалізації зменшиться на 4%
в) щоб підвищення цін не спричиняло скорочення натурального обсягу реалізації є можливість поліпшити конкретні мпоживацькі властивості реалізованих товарів. Це призведе до додаткових витрат у сумі 8500 тис.грн., але дозволить підвищити ціни на 6% без зниження натурального обсягу реалізації або одночасно підняти ціни на 4%, а натуральний обсяг реалізації на 3%
Задача
Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні власних засобів. Зараз підприємство має можливість купити нове устаткування вартістю 84500 дол. Використання цього устаткування дозволить збільшити обсяг продукції, що випускається, що зрештою приведе до 17000 додаткових річних грошових доходів протягом 15 років використання устаткування. Обчисліть ЧТВ проекту, припустивши, що після закінчення проекту устаткування може бути продано за залишковою вартістю 2500 долл
Задача
Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом трьох років: 90000 дол. в першому році, 70000 дол.- в другому і 50000 дол-в третьому. Інвестиційний проект розрахований на 10 років з повним освоєнням нововведених потужностей лише на 5-му році, коли планований річний чистий грошовий доход становитиме 75000 дол. Наростання чистого річного грошового доходу в перші чотири роки за планом становитиме 40,50,70 та 90% відповідно по роках від першого до четвертого. Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні грошових коштів. Визначити ЧПВ інвестиційного проекту, дисконтований термін окупності
Як зміниться ваше уявлення про ефективність проекту, якщо необхідний показник віддачі складе 20%?
Задача
Підприємство має два варіанти інвестування наявних в нього 200000 дол. У першому варіанті підприємство вкладає в основні засоби, придбаваючи нове устаткування, яке через 6 років (термін інвестиційного проекту) може бути продане за 14000 дол.; чистий річний грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється в 53000 дол
Згідно з другим варіантом підприємство може інвестувати кошти частково (40000 дол.) в придбання нового оснащення, а суму, що залишилась, у робочий капітал (товарно-матеріальні запаси, збільшення дебіторських рахунків). Це дозволить одержувати 34000 дол. річних чистих грошових доходів протягом цих же 6 років. Необхідно врахувати, що після закінчення цього періоду робочий капітал вивільняється (продаються товаро-матеріальні запаси, закриваються дебіторські рахунки)
Якому варіанту слід віддати перевагу, якщо підприємство розраховує на 14% віддачу на грошові кошти, що інвестуються їм? Скористатись методом ЧПВ
Задача
Проект, що вимагає інвестицій у розмірі 160000 дол., припускає отримання річного доходу в розмірі 30000 дол. протягом 15 років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування – 15%
Задача
Підприємство розглядає інвестиційний проект, що передбачає придбання основних засобів і капітальний ремонт устаткування, а також вкладення в оборотні кошти за такою схемою:
95000 дол. – початкова інвестиція до початку проекту
15000 дол. – інвестування в оборотні кошти в першому році
10000 дол. – інвестування в оборотні кошти в другому році
10000 дол. – інвестування в оборотні кошти в третьому році
8000 дол. – додаткові інвестиції в устаткування на пятому році
7000 дол. – витрати на капітальний ремонт на шостому році
У кінці інвестиційного проекту підприємство розраховує реалізувати основні засоби, що залишились за їх балансовою вартістю 15000 дол. і вивільнити оборотні кошти
Результатом інвестиційного проекту повинні служити такі чисті (тобто після сплати податків) грошові доходи:
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік 7-й рік 8-й рік
15000 25000 30000 40000 40000 40000 30000
Розрахувати ЧПВ інвестиційного проекту і зробити висновок про його ефективність за умови 14-процентної необхідної прибутковості підприємства на свої інвестиції
Задача
Компанії з виробництва електроніки запропоновано два інвестиційні проекти – проект Х та проект У, кожний з яких коштує 10000 дол. Передбачається, що ціна капіталу за проектами однакова і становить 12%. Очікувані грошові потоки за проектами:
Рік Проект А Проект В
0 (10000) (10000)
1 6500
2 3000
3 3000
4 1000
Визначити:
1) період окупності, нетто-сьогоднішню вартість (NPV), внутрішню ставку прибутку (IRR) за проектами А і В
2) який із проектів може бути прийнятий за умови, якщо вони незалежні?
Задача
Корпорація N має намір для розширення своїх виробничих потужностей вибрати кращий із двох взаємовиключних проектів. Початкові витрати та інші дані наводяться нижче. Обидва проекти розраховані на 5-ти річний термін
Дані за грошовими потоками Проект
А в
Початкові інвестиції 60000
Нетто-грошові потоки податкових аморти-заційних пільг і податки (щорічно з 1 по 5) 33300
Ставка амортизації,% 20
Ставка податку,% 40
Залишкова вартість в кінці 5-го року 6000
Очікувана ставка прибутку,% 14
Визначити:
1) період окупності проектів А і Б
2) чисту сьогоднішню вартість за кожним проектом
3) індекс прибутковості за кожним проектом
4) який проект варто прийняти?
Задача
Корпорація А вирішує питання про придбання високопродуктивної машини для заміни старої, яка використовується в даний час
Якщо рішення буде позитивним, нову машину (ставка амортизації 20%) можна купити за 130000 дол, її встановлення обійдеться корпорації в 10000 дол., які будуть капіталізовані. Стару машину (амортизаційна ставка 20%) може бути продано за 40000 дол
Якщо нову машину не буде придбано, то очікується, що стара діятиме 5 років, її залишкова вартість становитиме 5000 дол. Строк експлуатації нової машини лише 5 років, після чого вона може бути продана за 15000 дол. Якщо нову машину буде куплено, то очікується зростання доходів корпорації на 20000 дол. щорічно і скорочення витрат виробництва на 5000 дол. Вартість капіталу корпорації – 10%, податкова ставка – 40%. Припустимо, що поточних збитків не буде, зміни структури капіталу під час продажу і купівлі машини не відбудеться
Визначити
1) початкові витрати (0-й рік), поточні грошові потоки 5 років
2) нетто – сьогоднішню вартість за проектом
3) на основі нетто – сьогоднішньої вартості визначити, чи слід робити заміну старої машини
Задача
Фінансова компанія купила облігації на суму 106 млн.гр.од. при номінальній вартості 100 млн.гр.од. До строку погашення залишилось 3 роки. Купонна ставка 13%. Припустимо, через рік очікувана ставка ринку становитиме 12%. За якою ціною банк може продати облігації через рік?
Задача
Фінансова компанія купила облігації, що мають 5 років до погашення номіналом 79 млн.гр.од., купонна ставка 11%. У найближчі 2-3 роки по облігації можна отримати доход у 12%. За якою ціною компанія може продати облігації через три роки?
Задача
Страхова компанія купила на 38 гр.од. облігації номінальною вартістю 40 гр.од. До строку погашення залишилось 5 років, купонна ставка 12%. Через два роки ринкова ставка скоротиться до 10%. За якою ціною компанія могла б продати облігації через 2 роки? А при тій самій ринковій ставці? Я кою буде різниця між результатами продажу?
Задача
Ощадна асоціація купила портфель облігацій:
Види облігацій Номінальна вартість, гр.од. Сьогоднішня ринкова вартість, гр.од. Строки погашення, роки
З нульовим купоном 200 000 63720
8% казначейські 300 000 290000
11% корпорації 400 000 380000
Разом
Через рік очікуваний дохід ринку за всіма облігаціями скоротиться. Він становитиме 8% за облігаціями з нульовим купоном, 7% - за казначейськими облігаціями, 9% - за облігаціями корпорацій. Визначити ринкову вартість портфеля облігацій через рік
Задача
Корпорація Н має надлишок грошових коштів у 50 млн.гр.од., які вона бажає вкласти в ринкові цінні папери. Компанії запропонували такі облігації: 1) казначейські ноти з 9% річних строком на 3 роки 2) купонні облігації компанії НН зі ставкою 10% строком на 4 роки 3) купонні облігації корпорації НМ зі ставкою 12% строком на 3 роки. Очікуваний дохід ринку – 10%. Підберіть найкращий варіант портфеля цінних паперів
Задача
Корпорація виплачує дивіденди в розмірі 50% від прибутку, який призначений для акціонерів, що володіють звичайними акціями. Щорічний ріст дивідентів – 5%. Поточний дохід – 1,3 дол.на акцію. Якою буде ціна акції за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнювала 12%?
Задача
Магазин електротоварів продає електрокавоварки за ціною 180 грн., закупляючи їх у великої торгової фірми по 150 грн. за шт. Прямі витрати магазину на реалізацію однієї кавоварки 2 грн. Попит на кавоварки рівномірний, у рік продасться 1200 шт. Магазин закупляє кавоварки щокварталу по 300 шт. Вартість замовлення 1 кавоварки дорівнює 1 тис.грн. Витрати на зберігання однієї кавоварки протягом року 40% від її ціни
Визначте політику управління запасами (оптимальний обсяг запасу, максимальний дефіцит) і ефект від реалізації цієї політики
Вирішіть задачу за умови, якщо оптовий продавець встановив знижку з відпускної ціни кавоварки в 5% при розмірі замовлення, що перевищує 400 шт
Задача
Проект, який розраховано на 15 років, вимагає інвестицій у розмірі 150 000 дол. У перші 5 років ніяких надходжень не очікується, проте в подальші 10 років щорічний дохід складе 50 000 дол. Чи слід прийняти цей проект, якщо коефіцієнт дисконтування рівний 15%
Задача
Завод залізобетонних виробів споживає цемент щодня в кількості 20 т. Ціна цементу 500 грн./т. Максимальний термін зберігання на складі підприємства 30 днів. Витрати на зберігання 1т/рік 9 грн. Завод загатовляє цемент щомісячно і одержує його залізницею вагонами по 50 т. Вартість замовлення 500 грн. Витрати на транспортування 5 тис.грн. за вагон. Визначте оптимальний розмір запасу (оптимальну партію цементу). Партія може бути не кратною 50 т, але плата за вагон не залежить від його завантаження. Альтернативний спосіб доставки цементу – автотранспорт. Транспортування коштує 10 т коштує 1,5 тис.грн
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.