Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит розрахунків за податками і платежами


Дипломна
K-17246

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами
1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати
1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами
1.3 Методика аудиту розрахунків за податками та платежами
Розділ 2 практичні аспекти обліку розрахунків за податками і платежами в чорнобаївському уегг
2.1 Організаційно-економічна характеристика УЕГГ
2.2 Облік податку на прибуток, ПДВ та збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
2.3. Облік податку з доходів фізичних осіб
2.4 Облік розрахунків за іншими податками та платежами
2.5 Організація аудиту розрахунків за податками і платежами в УЕГГ
2.6 Організація обліку розрахунків за податками та платежами в умовах застосування комп’ютерної техніки
Розділ 3. Аналіз розрахунків за податками та платежами уегг
3.1 Аналіз стану розрахунків за податками та платежами
3.2 Аналіз структури розрахунків за податками і платежами
3.3 Аналіз податкового навантаження на УЕГГ
Висновки
Список використаної літератури

За результатами проведеного дослідження теоретичних аспектів обліку, аудиту і аналізу розрахунків за податками та платежами необхідно зазначити, що на сучасному етапі податки визначають характер взаємин держави й усіх господарюючих суб’єктів. Рівень оподаткування залежить від соціально-економічних умов у країні й цілей, які стоять перед суспільством.
Сукупність податків, що встановлюються законодавчою владою та стягуються виконавчими органами являють собою податкову систему. Принципи побудови системи оподаткування, перелік податків і зорів, які існують в Україні, а також права, обов’язки і відповідальність платників визначені Законом України «Про систему оподаткування». По відношенню до бюджетного устрою податки поділяються на загальнодержавні і місцеві.
Дослідивши методологію обліку розрахунків за податками та платежами, необхідно зазначити, що для їх обліку використовують належним чином оформлені первинні документи (розрахунки бухгалтерії, податкові накладні, вантажна митна декларація, платіжних доручень) та рахунок класу 64 «Розрахунки за податками й платежами».
Система податкового аудиту ґрунтується на трьох основних принципах:оперативності обробки інформації; знання платника податків щодо відповідальності у разі приховування податків; наявності взаємовигідних партнерських відносин.
Проведені дослідження свідчать про те, що процеси контрольно-перевірочної роботи поділяються на такі етапи:
- орієнтація: аналіз змісту документів, які підлягають перевірці;
- планування: перенесення результатів всебічного аналізу в програму перевірки; формування програми перевірки;
- оцінка: формування матеріалів акта перевірки на базі фактів відхилень, установлених під час аудиту, та їх обговорення з платником податків;
- підсумок: акт перевірки, де відображена необхідна для нарахування та сплати податків інформація.
Дослідивши практичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в управління по експлуатації газового господарства, основним видом діяльності якого є розподілення та постачання газу, газопровідні роботи, можна зробити висновок про відповідність його національним обліковим стандартам. Згідно з вимогами чинного законодавства УЕГГ здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та фінансову звітність. Обліковий процес повністю автоматизовано.
За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2005-2007 рр. необхідно відмітити, що воно є неприбутковим та поступово втрачає платоспроможність.
УЕГГ знаходиться на загальній системі оподаткування, сплачує до державного бюджету України: консолідований податок на прибуток; ПДВ; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; 65 % збору за забруднення навколишнього природного середовища. До місцевого бюджету підприємством сплачуються: податок з доходів фізичних осіб; податок з власників транспортних засобів; 35 % збору за забруднення навколишнього природного середовища; плату за воду; плату за землю; комунальний податок.
Синтетичний облік розрахунків за податками та платежами ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»за субрахунками:
6411 «Податок з доходів фізичних осіб»;
6412 «Консолідований податок на прибуток»;
6414 «Місцеві податки: збір за забруднення навколишнього природного середовища»;
6414 «Місцеві податки: плата за землю»;
6414 «Місцеві податки: плата за воду»;
6414 «Місцеві податки: комунальний податок»;
6414 «Місцеві податки: збір з власників транспортних засобів»;
6415 «Розрахунки за податками. ПДВ»;
644 «Податковий кредит»;
643 «Податкові зобов’язання».
Дослідивши систему первинного, поточного та підсумкового обліку розрахунків за податками та платежами в УЕГГ, можна стверджувати, що її побудова дозволяє сформувати повну і неупереджену інформацію щодо нарахування та сплати податків і платежів та контролювати дані операції з метою недопущення помилок та викривлень.
За результатами аналізу розрахунків за податками та платежами в УЕГГ за 2005-2007 роки, можна стверджувати, що станом на 31.12.2007 р. поточна кредиторська заборгованість становить 32,1 тис. грн, дебіторська – 5,8 тис. грн.
Протягом аналізованого періоду встановлено, що найбільшу питому вагу в податках перерахованих підприємством до державного бюджету займає ПДВ.
До місцевого бюджету за 2005-2007 роки підприємство перерахувало податків на загальну суму 222,54 тис. грн. В структурі сплачених податків до місцевого бюджету превалює податок з доходів фізичних осіб.
Податкове навантаження визначене як частка податкових виплат в обсязі продажів підприємства має тенденцію до зниження. 2005 році податкове навантаження - 27,1 % в обсязі продажів, то у 2007 році воно зменшилось на 5,6 %, і становить 21,5%.
Для ефективного виконання завдання, поставленого перед організацією обліку розрахунків за податками та платежами в УЕГГ пропонуємо:
1. Складати податковий календар (на місяць, квартал, рік), або користуватися податковим календарем, який подано в журналі «Все про бухгалтерський обліку» (електронна версія на сайті газети: www.vobu.com).
2. В посадовій інструкції головного бухгалтера (бухгалтера, що відповідає за нарахування та сплату відповідних податків) передбачити проведення нарахувань та перерахувань податків, зборів та платежів в бюджети різних рівнів та відповідальність, яку він несе в разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків.
4. В Примітках до річного звіту зазначати, чи були у звітному році податкові перевірки розрахунків по податках і платежах та їх результати.
5. В наказі про облікову політику зазначити структурні підрозділи, які здійснюють розрахунки по кожному податку і платежу; процедури поточного контролю за правильністю розрахунків по податках та платежах.
6. Встановити програму «1С:Бухгалтерія 8.0 для України», що дозволить не лише вести облік розрахунків за податками і платежами, податковий облік, а й приймати зважені, своєчасні управлінські рішення.
Вважаємо, що запропоновані заходи дозволять вдосконалити діючу систему обліку, аудиту та аналізу розрахунків в управлінні по експлуатації газового господарства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класифікація податків
Рис. 1.2 Канали надходження непрямих податків до бюджету
Рис. 1.4 Система оподаткування юридичних і фізичних осіб
Рис. 1.5 Формування джерел нарахування податків на підприємстві
Рис. 1.6 Об’єкт оподаткування акцизним збором
Таблиця 1.1. Таблиця нарахувань (утримань) податку з доходів фізичних осіб в залежності від виду виплат (доходу)
Таблиця 1.2 Характеристика місцевих зборів
Таблиця 1.3 Облік розрахунків за податками і платежами
Рис. 1.6 Приклад організації аналітичного обліку по рахунку 64 „Розрахунки за податками й платежами”
Рис. 1.8 Платники податку з доходів фізичних осіб і об’єкти оподаткування
Таблиця 1.4 Розкриття інформації за рахунком 64 „Розрахунки за податками й платежами” у фінансовій звітності
Таблиця 2.3 Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток ВАТ „Черкасигаз” за 2007 рік
Таблиця 2.4. Відображення в обліку валових доходів за ІV квартал 2007 року
Таблиця 2.5 Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів УЕГГ за 2007 рік
Таблиця 2.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань за 2007 рік
Таблиця 2.8 Бухгалтерський облік податкових зобов’язань з ПДВ
в УЕГГ за грудень 2007 року
Таблиця 2.9 Бухгалтерський облік податкового кредиту з ПДВ
в УЕГГ у березні 2008 року
Таблиця 2.10 Бухгалтерський облік податкового кредиту з ПДВ
у разі одержання природного газу
Таблиця 2.11 Нарахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за березень 2008 року
Таблиця 2.12 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків за іншими податками та зборами у І кварталі 2008 року
Таблиця 3.1 Аналітичний баланс УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.2 Структура податків та зборів УЕГГ, за якими існує заборгованість перед бюджетом станом на 31.12.2007 р.
Таблиця 3. 3 Види і розміри податкової соціальної пільги у 2006 році
Таблиця 3.3 Структура податків і платежів УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.4 Аналіз динаміки та структури нарахованих податків, зборів і платежів до Державного бюджету України УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.5 Аналіз динаміки та структури сплачених податків, зборів і платежів до Державного бюджету України УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.6 Аналіз динаміки та структури нарахованих податків, зборів і платежів до місцевого бюджету УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.7 Аналіз динаміки та структури сплачених податків, зборів і платежів до місцевого бюджету УЕГГ за 2005-2007 роки
Таблиця 3.8 Розрахунок податкового навантаження УЕГГ у 2005-2007 роках
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.