Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз фінансових результатів роботи підприємства


Дипломна
K-17251

Вступ
Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах
1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів
1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах
1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах
Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності на стов «довіра»
2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Довіра»
2.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності СТОВ "Довіра"
2.3 Управлінський облік фінансових результатів діяльності
2.4 Облік фінансових результатів в умовах застосування комп’ютерних технологій
2.5 Аналіз фінансових результатів діяльності СТОВ «Довіра»
2.6 Оцінка прибутковості діяльності підприємства
Розділ 3 пропозиції щодо вдосконалення організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства та обгрунтування шляхів їх збільшення
3.1 Напрями вдосконалення організації обліку фінансових результатів з урахуванням вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи»
3.2 Обгрунтування управлінських рішень щодо збільшення фінансових результатів діяльності СТОВ "Довіра"
3.3 Прогнозування фінансових результатів діяльності з урахуванням запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури

Сільське господарство – найстаріша та традиційно одна з найважливіших і водночас найбільш ризикованих галузей нашої економіки. В Україні сільське господарство є однією з провідних галузей. Залучення інвестицій на розвиток сільськогосподарського виробництва знаходиться в прямій залежності від того, як вирішується проблема зменшення і розподілу ризику сільськогосподарських підприємств. Тому у вирішенні задач, що стоять перед сільським господарством, важливе місце відводиться бухгалтерському обліку, що покликаний надавати достовірну оцінку і своєчасну інформацію про виконання плану виробництва та собівартості продукції, продуктивності праці, а також рівня рентабельності. Бухгалтерський облік витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в силу специфіки галузі має свої особливості.
З 1 січня 2007 року облік та звітність по сільськогосподарській діяльності має вестись у відповідності до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи” (далі – П(с)БО 30), який відповідає змісту МСБО 41 „Сільське господарство”. Запровадження нових підходів в обліку сільськогосподарської діяльності змінює методичні підходи до визначення фінансового результату від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів.
У магістерській роботі здійснено теоретичне й практичне обґрунтування методики обліку та аналізу фінансових результатів діяльності аграрних підприємств і запропоновано нове вирішення наукових проблем та практичних завдань. Вони знайшли втілення у рекомендаціях щодо вдосконалення облікової моделі формування фінансових результатів аграрних підприємств. Це знайшло відображення в таких наукових і практичних результатах:
1. З метою забезпечення відповідності між доходами та витратами запропоновано до робочого плану сільськогосподарського підприємства ввести наступні субрахунки:
- до рахунку 710: 7101 „Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю”;
7102 „Дохід від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
- до рахунку 940: 9401 „Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю”; 9402 „Витрати від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
Доходи від первісного визнання, виникають в процесі оцінки сільськогосподарської продукції та (або) біологічних активів, і є перевищенням вартості продукції над понесеними витратами, тому їх необхідно відображати бухгалтерським проведенням: Дт 27 „Продукція сільськогосподарського виробництва”, Дт 21 „Поточні біологічні активи”, Кт 710 „Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
Після первісного визнання сільськогосподарська продукція, відповідно до П(с)БО 30 „Біологічні активи”, обліковується як запаси. Отже, при подальших операціях з нею необхідно застосовувати норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Сільськогосподарську продукцію та біологічні активи підприємство реалізує за договірною ціною. Дохід, що виникає при реалізації визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”.
Дохід від реалізації довгострокових біологічних активів, які оцінені по справедливій вартості, поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції відображається в обліку проведенням; Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, Кт 701 „Дохід від реалізації готової продукції”.
2. Доходи від первісного визнання, виникають в процесі оцінки сільськогосподарської продукції та/або біологічних активів і є перевищенням вартості продукції над понесеними витратами, тому їх необхідно відображати бухгалтерським проведенням:
Дебет рахунку 27 „Продукція сільськогосподарського виробництва”, Дебет 21 „Поточні біологічні активи” – Кредит рахунку 710 „Доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
Тому що, на практиці при складанні фінансового звіту форми № 2 „Звіт про фінансові результати” з урахуванням вимог П(С)БО 30 „Біологічні активи” включення доходів від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, до рядка 10 форми № 2 приводить до подвоєння їх у загальній сумі фінансових результатів, так як до елементів витрат відповідно до П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” відносяться фактично понесені витрати, а витрати, які формують дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, у витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями не включаються, бо є простим арифметичним балансом інших операційних доходів субрахунку 710.
3. Розроблено відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» форму розділу Приміток до річної фінансової звітності «Фінансовий результат за звітний рік від сільськогосподарської діяльності» на основі узагальнення методичних особливостей визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності: від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, від реалізації сільськогосподарської продукції та поточних біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних аткивів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю.
Таким чином, введення в дію П(с)БО 30 „Біологічні активи” впливає на формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств і може чи збільшити, чи зменшити їх.
Запропоновані зміни та доповнення до методики визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності відповідають основним принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності – запобігають завищенню оцінки активів і доходів підприємства; повного висвітлення інформації – фінансова звітність міститиме всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймається на її основі.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.