Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-17718

Поняття бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку
Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку
Визначення методу бухгалтерського обліку. Два підходи у визначенні методів бухгалтерського обліку - аддитивний та процедурний
Поняття про рахунки і їх будову. Активні і пасивні рахунки. Дебет і кредит рахунків. Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Обороти і залишки на рахунках, порядок їх визначення. Взаємозв'язок між рахунками та балансом
Наукові основи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом і за призначенням
Звітність як елемент бухгалтерського обліку. Види, призначення та періодичність звітності: фінансова, оперативна та статистична; державна та внутрішньогосподарська; періодична та річна; первинна, похідна та зведена. Загальна характеристика основних видів звітів
Завдання 1
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 вересня 199Х р
Активи та джерела їх утворення Сума
1. Власні основні засоби
2. Зношення власних основних засобів
3. Нематеріальні активи
4. Матеріали
5. Заборгованість до Пенсійного фонду
6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці
7. Заборгованість підзвітних осіб,
8. Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)
9. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
10. Заборгованість дебіторів
11. Заборгованість кредиторам
12. Залишок незавершеного виробництва
ІЗ. Залишок готової продукції
14.3аборгованість покупців за вивантажені товари
15. Нерозподілений прибуток звітного року
16. Статутний фонд
17. Залишки грошових коштів:
-у касі
- на розрахунковому рахунку
18.3аборгованість постачальникам
19. Заборгованість до бюджету по податках
21. Короткострокові кредити банку
22. Кошти цільового фінансування
a) Зробити групування активів та джерел їх утворення підприємства
b) Визначити розмір власного капіталу
c) Визначити суму зобов'язань підприємств
Групування оформити таблицею
Завдання 1
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі станом на 1 вересня 2000 р. :
Активи та джерела їх утворення Сума
1. Власні основні засоби
2. Амортизація власних основних засобів
3. Нерозподілений прибуток звітного року
4. Товари
5. Каса
6. Заборгованість по податках до бюджету
7. Операційний рахунок в банку в національній валюті
8. Статутний капітал
9. Заборгованість покупців за відвантажені товари
10. Заборгованість з оплати праці
11. Заборгованість органам соціального страхування
12. Заборгованість підзвітних осіб
13. Заборгованість постачальникам за отримані товари
14. Короткострокові позикові кошти
15. Операційний рахунок в банку в іноземній валюті
а) Зробити групування активів та джерел їх утворення підприємства
b) Визначити розмір власного капіталу
c) Визначити суму зобов'язань підприємств
Групування оформити таблицею
Завдання 1
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері за станом на 1 вересня 199Х р
Активи та джерела їх утворення Сума
1. Будівля цеху
4. Кіоск
5. Обладнання
6. Знос основних засобів
8. Малоцінні і швидкозношувані предмети
9.3ношення малоцінних і швидкозношуваних предметів
10. Фінансові вкладення в акції
11. Статутний фонд
12. Сировина і матеріали
13. Незавершене виробництво
14. Готова продукція
15. Товари
І6. Заборгованість до бюджету по податках
17. Каса
18. Заборгованість постачальникам
19. Заборгованість покупців по одержаних векселях
20.3алишки коштів на розрахунковому рахунку
21. Короткострокові кредити банку
а) Зробити групування активів та джерел їх утворення підприємства
b) Визначити розмір власного капіталу
d) Визначити суму зобов'язань підприємств
Групування оформити таблицеюЗавдання 2
Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:
а) сплачено постачальникам з операційного рахунку – 3010 грн.;
b) одержано в касу з розрахункового рахунку – 800 грн.;
c) зараховано виручку від реалізації – 1970 грн.;
e) оприбутковані на склад матеріали від постачальника – 360 грн
Завдання 2
Валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:
а) сплачено постачальникам з операційного рахунку – 1500 грн.;
b) одержано в касу з розрахункового рахунку – 590 грн.;
c) зараховано виручку від реалізації – 1500 грн.;
d) оприбутковані на склад матеріали від постачальника – 1600 грн
Завдання 3
За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс:
Актив сума пасив сума
Основні засоби 42600 Статутний капітал
Матеріали
Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з оплати праці
Готова продукція
Каса 20 Розрахунки з постачальниками
Розрахунковий рахунок
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 1700 Прибутки і збитки
Баланс 91020 баланс
а) На основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками
Протягом листопада на підприємстві відбулися такі господарські операції:
Зміст господарських операцій Дт Кт сума
1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам
2. Відпущено на виробництво продукції матеріалів
3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів
4. Одержано матеріали від постачальників
5. Одержані в касу з розрахункового рахунку грошові кошти
6. Видано з каси заробітну плату
б) Згідно до цих господарських операцій відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення, визначити дебетові та кредитові обороти, а також кінцеві залишки. Відобразити у балансі ці зміни згідно до господарських операцій
Завдання 3
За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс:
Актив сума пасив сума
Основні засоби 42600 Статутний капітал
Матеріали
Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з оплати праці
Готова продукція
Каса 20 Розрахунки з постачальниками
Розрахунковий рахунок
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 1700 Прибутки і збитки
Баланс 91020 баланс
а) На основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками
Протягом листопада на підприємстві відбулися такі господарські операції:
Зміст господарських операцій сума
1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам
2. Відпущено на виробництво продукції матеріалів
3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів
4. Одержано матеріали від постачальників
5. Одержані в касу з розрахункового рахунку грошові кошти
6. Видано з каси заробітну плату
б) Згідно до цих господарських операцій відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення, визначити дебетові та кредитові обороти, а також кінцеві залишки. Відобразити у балансі ці зміни згідно до господарських операцій
Ціна

85

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.