Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік грошових коштів та їх еквівалентів


Курсова
K-17849

Вступ
1. Облік грошових коштів та їх еквівалентів
1.1 Сутність грошових коштів і їх еквівалентів і їх види
1.2 Нормативно – правове регулювання обліку грошових коштів і їх еквівалентів
1.3 Характеристика ведення обліку грошових коштів та їх еквівалентів
1.4 Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів та їх еквівалентів
Практичне завдання
Аналітичні дані
для складання балансу по рахунках станом на 01.01.200_ року
Залишки по рахунках Сума, грн
1. Адміністративна будівля
знос
2. Будівля цеху
знос
3. Верстат шліфувальний
знос
4. Комп’ютер в бухгалтерії
знос комп’ютера
5. Автомобіль ГАЗ-53Б (4 250 см)
знос автомобіля
6. Легковий автомобіль (1 500 см) адміністративного призначення
7. Програма 1С: Бухгалтерія
нарахована амортизація
8. Виробничі запаси:
1) бавовняна пряжа 200 кг;
2) фарба 100 кг;
3) цегла 5 000 шт.;
4) цемент 300 кг;
5) бензин А 76 600 л, 456 кг;
6) бензин А 92 200 л, 156 кг;
7) бензин А 95 400 л, 308 кг
9. Забезпечення виплат відпусток
10. Витрати майбутніх періодів
11. Каса
12. Поточний рахунок у національній валюті
13. Залишок коштів на чековій книжці
14. Короткострокові векселі одержані
15. Кредиторська заборгованість постачальникам
Зат «стріла»
16. Дебіторська заборгованість покупців БМУ
17. Дебіторська заборгованість за претензією цегельного заводу
18. Заборгованість бюджету з:
1) пдв;
2) податку на прибуток;
3) податку з доходів фізичних осіб
19. Заборгованість соціальним фондам:
1) Пенсійному фонду;
2) Фонду соціального страхування;
3) Фонду страхування на випадок безробіття;
4) Фонду страхування від нещасного випадку
20. Заборгованість по зарплаті за грудень
21. Мшп
22. Заборгованість підзвітних осіб:
1) Авраменко Л.К.;
2) Олійник Д.К
23. Статутний капітал визначити
24. Емісійний дохід
25. Резервний капітал
26. Інший вкладений капітал
27. Нерозподілений прибуток
28. Довгострокові кредити банків у національній валюті
29. Короткострокові кредити банків у національній валюті
Журнал реєстрації
господарських операцій ПП «Рось» за І квартал
Зміст операції ДТ КТ Сума Документи
1. Перераховано з поточного рахунку:
1) пдв;
2) податок на прибуток;
3) податок з доходів фізичних осіб;
4) Пенсійному фонду;
5) Фонду соціального страхування;
6) Фонду страхування на випадок безробіття;
7) Фонду страхування від нещасного випадку
2. Отримані гроші в касу з поточного рахунку для виплати зарплати
3. Виплачено з каси заробітну плату
4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно)
5. Утримано податок з доходів із дивідендів
6. Отримано гроші в касу з поточного рахунку для виплати дивідендів
7. Виплачено з каси дивіденди
8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів
9. Перераховано до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток
10. Розподілено прибуток підприємства на виплату дивідендів
11. Надійшли кошти на поточний рахунок від БМУ
12. Внесено в касу невикористані підзвітні суми
- Авраменко Л.К.;
- Олійник Д.К
13. Перераховано з поточного рахунку ЗАТ «Стріла»
14. Надійшла фарба на склад від тов. «Старт» - 50 кг
Відображено ПДВ
15. Перераховано з поточного рахунку відсотки за короткостроковий кредит
16. Згідно з рахунком № 51 отримано від ВАТ «Прогрес» на склад ТМЦ, в т.ч. бензин А-76 500л, 380 кг;
дизельне паливо 600 л, 480 кг
Відображено ПДВ
17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку
18. Нараховано амортизацію основних засобів податковим методом
група 1 – 2% за квартал;
група 2 – 10% за квартал;
група 3 – 6% за квартал;
група 4 – 15% за квартал
Скласти розрахунок
19. Згідно з накладною № 16 використано для потреб основного виробництва:
- бавовняна пряжа 200 кг;
- бензин А 95 200 л, 152 кг;
- бензин А 76 200 л, 154 кг
(витрачено легковим автомобілем)
20. Нараховано амортизацію по програмі 1С: Бухгалтерія, термін експлуатації 5 років
21. Списано ¼ частину витрат майбутніх періодів – підписку на журнали для бухгалтерії
22. Одержані гроші з поточного рахунку в касу
23. Видано під звіт начальнику цеху Осіпову О.А. на витрати по відрядженню
24. Списано витрати по відрядженню Осіпову О.А. ( в т.ч. ПДВ 38 грн.)
25. Повернуто в касу залишок невикористаної підзвітної суми Осіпова О.А
26. Перераховано з поточного рахунку ВАТ «Прогрес»
27. Оплачено з чекової книжки ТОВ «Старт»
28. З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку
29. Акцептовано рахунок Енергопостач за використану електроенергію:
- для виробництва;
- для освітлення цеху;
- для освітлення підприємства
Відображено ПДВ
30. Відпущений зі складу МШП:
- у виробництво;
- для потреб цеху;
- для загальногосподарських потреб
31. На поточний рахунок надійшла заборгованість цегельного заводу за претензією
32. Акцептовано рахунок Водоканалу за послуги водопостачання:
- для потреб цеху;
- для загальногосподарських потреб
Відображено ПДВ
33. Оплачено Енергопостач з чекової книжки
34. Розрахувати заробітну плату працівникам за 22 дні звітного місяця. Провести утримання. Скласти розрахункову відомість:
а) Леоненко П.Ф. – робітник виробництва. Нараховано за нарядами 1369 грн.; інвалід ІІ групи;
б) Доценко Д.О. – робітник. Нараховано за нарядами 1569 грн.;
в) всім робітникам виробництва слід нарахувати премію 20%;
г) Осіпов А.О. – начальник цеху. Посадовий оклад – 1669 грн., відпрацьовано 18 робочих днів, 4 дні неоплачувана відпустка за згодою сторін;
д) Авраменко Л.К. – інженер цеху. Відпустка 30 календарних днів звітного місяця, зарплата за 12 місяців складає 15869 грн. За минулий рік перебував у неоплачуваній відпустці (за згодою сторін) – 25 днів;
е) Нечипоренко О.О. – менеджер підприємства. Посадовий оклад – 1969 грн., відпрацьовано 13 робочих днів, 9 днів знаходиться на лікарняному. Сума заробітку за попередні шість місяців складає 9269 грн., сумарна кількість робочих днів – 130, загальний стаж роботи – 6 років 3 місяці
35. Нараховано резерв виплати відпусток
36. Утримано із заробітної плати:
а) збір до Пенсійного фонду;
б) внески до фондів соціального страхування:
• у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
• на випадок безробіття;
в) податок з доходів фізичних осіб
37. Здійснено нарахування на фонд заробітної плати:
а) до Пенсійного фонду;
б) внески до фонду соціального страхування:
в) у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
г) на випадок безробіття;
д) від нещасного випадку на виробництві – 1%
38. Списано загальновиробничі витрати (за нормальної потужності 10 000 маш./год.), постійні загально виробничі витрати – 20 000 грн., фактична потужності 800 маш./год., з них:
• змінні;
• постійні розподілені;
• постійні нерозподілені
39. Оприбутковано на склад тканину за фактичною собівартістю(незавершеного виробництва немає)
40. Відвантажено тканину ТД «Дніпро» за реалізаційними цінами (в т.ч. і ПДВ)
41. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
42. Отримано кошти від ТД «Дніпро» на поточний рахунок
43. Тов. «Соловей» реалізовано верстат шліфувальний (в т.ч. і ПДВ)
Списано реалізований верстат
44. Відвантажено тканину Тов. «Олеся», договірна вартість (в т.ч. і ПДВ)
45. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
46. Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції
47. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу. Додаткова емісія простих акцій 2 000 шт., привілейованих – 200 шт., номінальна вартість – 10 грн., виплата фіксованого доходу на привілейовані акції – 4 грн
48. Продано прості акції безготівково 1 000 шт. по 11 грн. Кошти надійшли на поточний рахунок
49. Списано доходи на фінансовий результат
50. Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
51. Списано на фінансовий результат:
• адміністративні витрати;
• фінансові витрати;
• інші витрати
52. Нараховано податок на прибуток в розмірі 25 %
53. Списано податок на прибуток на фінансовий результат
54. Закрито рахунок 79 «Фінансові результати»
55. Відраховано в резервний капітал
56. Списано частину прибутку, використану на формування резервного капіталу
Висновки
Список використаної літератури
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.