Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами


Дипломна
K-17892

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників
1.2. Аналіз фінансового стану базового підприємства
Розділ 2. Облік операцій з цінними паперами
2.1. Особливості бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами
2.2. Аналітичний та синтетичний облік цінних паперів
2.4 Удосконалення організації та методології обліку цінних паперів
Розділ 3. Аналіз і оцінка операцій з цінними паперами
3.1. Система аналітичних показників та основні методи економічного аналізу операцій з цінними паперами
3.2. Факторний аналіз операцій з цінними паперами
3.3. Загальний аналіз операцій з цінними паперами та виявлення резервів
Розділ 4. Організація та методика аудиту операцій з цінними паперами
4.1. Необхідність та значення організації та проведення аудиту операцій з цінними паперами
4.2. Методика проведення аудиту операцій з цінними паперами
4.3. Організація аудиторської діяльності: договір, планування та програма аудиту
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ, і його власником.
До цінних паперів належать акції, облігації, зобов'язання Державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, національні лотереї.
Обєктом проведенного дослідження є закрите акціонерне товариство «ЛІКЕ», метою діяльності якого є надання послуг.
Основні види діяльності підприємства наступні:
- виробництво електричного устаткування;
- виробництво машин та устаткування спецiального призначення;
- виробництво iнших машин та устаткування загального призначення.
Вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, зокрема в 2008 році це зменшення склало 756 тис.грн. або 1,67%, в 2009 році – 12810 тис.грн. або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2008 році і на 833,6 тис.грн. або 4,46% в 2009 році;
- сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2008 році на 180 тис.грн. або 0,97% і знизилась в 2009 році на 1326 тис.грн. або 7,04%; сума позиченого капіталу знизилась в 2008 році на 936 тис.грн. або 3,51% і в 2009 році на 11485 тис.грн. або 44,59%;
- відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 2490 тис.грн. або 18,85% в 2008 році і на 785,8 тис.грн. або 5% в 2009 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 2208 тис.грн. або 19,85% в 2008 році і на 786,1 тис.грн. або 5,9% в 2009 році; собівартість реалізованої продукції зросла на 1152 тис.грн. або 10,37% в 2008 році та на 534,1 тис.грн. або 4,36% в 2009 році;
- сума валового прибутку збільшилась в 206 році на 1056 тис.грн, а в 2009 році на 252 тис.грн. або 23,46%; сума чистого збитку в 2008 році склала 2397 тис.грн., в 2008 році збиток трохи знизився і склав 2360 тис.грн., а в 2009 році збільшився більш ніж вдвічі і склав 5125 тис.грн.;
- фонд оплати праці зменшився в 2008 році на 74 тис.грн. або 2,71%, а в 2009 році на 67 тис.грн. або 2,52%, чисельність працюючого персоналу знизилась в 2008 році на 7 осіб або 2,31%, а в 2009 році на 41 особу або 3,85%, середньомісячна заробітна плата знизилась на 3,1 грн. або 0,41% в 2008 році, але виросла на 98,24 грн. або 13,15% в 2009 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2008 році на 9,45 тис.грн. або 21,66%, а в 2009 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%.
Облік ЗАТ «ЛІКЕ» ведеться по наступних напрямках: 1) статутного капіталу акціонерного товариства в момент реєстрації суспільства; 2) оплати статутного капіталу акціонерами; 3) зменшення й збільшення статутного капіталу; 4) операцій із частковими активами.
При обліку операцій із цінними паперами необхідно виділяти: а) емісійний доход; б) викуп власних акцій з метою їхнього перепродажу; в) покупку чужих акцій; г) перепродаж чужих акцій; д) виплату дивідендів акціонерам; е) одержання дивідендів по фінансових вкладеннях.
Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суми, що не повинна перевищувати 25% статутного капіталу.
Зручною формою зберігання вільних коштів є депонування грошей на ощадних сертифікатах, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним. Доход виплачується власнику ощадного сертифіката після пред'явлення банку-емітенту. Якщо власник вимагає повернення коштів раніше за вказаний в ощадному сертифікаті термін, то йому виплачується нижчий процент, ніж той, що визначений під час оформлення депозиту.
Превага вексельної форми розрахунків перед іншими полягає в тому, що посилюється мобільність і гнучкість грошового обороту, розширюється можливість кредитування шляхом комерційного кредиту.
Основними завданнями аналізу операцій з цінними паперами підприємства є аналіз:
* їх структури та динаміки;
* значущості цих операцій у діяльності підприємства;
* якості портфеля цінних паперів;
*дохідності та ефективності.
В цілому вартість портфеля цінних паперів зростає на 20,2 тис.грн. або 5,89% в 2008 році і на 0,7 тис.грн. або 0,19% в 2009 році. При цьому вартість власних акцій підприємства залишається незмінною – 300 тис.грн., вартість акцій інших підприємств падає на 0,8 тис. та 1,2 тис.грн. в 2008 і 2009 рр., вартість випущених облігацій зменшується на 15,3 тис.грн. та 1,2 тис.грн. в 2008 і 2009 році, вартість куплених облігацій інших підприємств зростає з 0 до 5,6 тис.грн. в 2008 і знижується на 0,2 тис.грн. в 2009 році, вартість отриманих векселів зростає на 30,7 тис.грн. або 220,86% і на 30,7 тис.грн. або 7,4% в 2009 році.
По власним акціям підприємство дивідендів не виплачувало, навіть при наявності позитивного значення прибутку, а по залученим акціям доходи підприємство отримувало – на 259,1 коп. на одну акцію в 2008 році більше, ніж в 2007 і на 427,16 коп. на одну акцію в 2009 році більше 2008 року. Сума доходу на одну гривню вкладених коштів зростає на 11,82 коп. в 2008 році і на 11,82 коп. в 2009 році.
З поданих розрахунків можна зробити висновок, що облігації, що випускаються підприємством і ті, що були придбані підприємством є дуже доходними.
Основними завданнями аудиту цінних паперів є перевірка законності їх випуску, реєстрації, обігу, використання та зберігання, правильності нарахування дивідендів і відсотків їхнім користувачам, додержання законодавства щодо їх оподаткування.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 1.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 1.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 1.4 Аналіз ліквідності балансу за 2007-2009 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 1.5 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «ЛІКЕ»
Таблиця 1.6 Показники фінансової стійкості ЗАТ “ЛІКЕ”
Таблиця 1.7 Показники ділової активності ЗАТ “ЛІКЕ”
Таблиця 1.8 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ЗАТ «ЛІКЕ», тис.грн.
Таблиця 1.9 Темпи росту показників рентабельності підприємства, %
Таблиця 2.1 Господарські операції з обліку облігацій власної емісії
Таблиця 3.1 Динаміка портфелю цінних паперів підприємства
Таблиця 3.2 Структура портфелю цінних паперів підприємства
Таблиця 3.3 Оцінка динаміки вартості цінних паперів підприємства
Таблиця 3.4 Структура вартості цінних паперів
Таблиця 3.5 Оцінка показників доходності акцій
Таблиця 3.6 Оцінка доходності облігацій
Таблиця 4.1 ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Таблиця 4.2 МОЖЛИВІ ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Таблиця 4.3 Програма аудиту операцій з цінними паперами
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.