Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та аудит власного капіталу підприємства


Дипломна
K-17931

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи обліку і аналізу власного капіталу:
1.1. Сутність власного капіталу та його структура
1.2. Нормативна база з обліку власного капіталу
1.3. Операції, пов’язані з власним капіталом, та їх відображення в регістрах аналітичного і синтетичного обліку
1.4. Аналіз власного капіталу підприємства
Розділ ІІ. Практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на ВАТ
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ
2.2. Організація обліку власного капіталу на підприємстві. Первинний облік та звітність
2.3. Порядок проведення аналізу власного капіталу та фінансового стану підприємства
2.4. Методика проведення аудиту власного капіталу на підприємстві
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення та пропозиції щодо ефективної діяльності ВАТ
3.1. Автоматизація обліку власного капіталу на підприємстві
3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності формування і використання власного капіталу на підприємстві
3.3. Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ВАТ
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Для того, щоб функціонувати і розвиватись в умовах, що швидко змінюються, підприємство повинно володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів. Важливе місце в цій структурі займає власний капітал – власні джерела фінансування підприємства, які внесені його засновниками і являють собою частку в активах підприємства, що залишається після відрахування його зобов’язань.
Порядок утворення майна суб’єкта господарювання визначається статутом підприємства і затверджується власниками майна.
З метою розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду складають „Звіт про власний капітал”.
Облік власного капіталу ведеться на рахунках класу 4 „ Власний капітал і забезпечення зобов'язань ”. Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидів власного капіталу: статутного, пайового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
Підвищення ефективності формування власного фінансового капіталу підприємства та досягнення ним фінансової стійкості відбувається в результаті здійснення відповідної фінансової політики.
Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує йому постійну платоспроможність.
Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.
Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище.
Внаслідок спаду обсягів виробництва і продажів відбувається підвищення собівартості продукції, зменшення виручки і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Стійке фінансове становище, у свою чергу, впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як складову господарської діяльності має бути спрямовано на забезпечення планомірного надходження і витрат грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу та найбільш ефективне його використання.
Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний показник прибутку — рентабельність є основними показниками ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність господарювання.
Стійкий фінансовий стан не щаслива випадковість, а підсумок грамотного, вмілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Структура власного капіталу
Таблиця 1.1. Кореспонденція рахунків з обліку Статутного капіталу (рах. 40) Таблиця 1.2. Кореспонденція рахунків з обліку Пайового капіталу (рах. 41) Таблиця 1.3. Кореспонденція рахунків з обліку Додаткового капіталу
(рах. 42)
Таблиця 1.4. Кореспонденція рахунків з обліку Резервного капіталу (рах. 43) Таблиця 1.5. Кореспонденція рахунків з обліку Нерозподіленого прибутку(непокритих збитків) (рах. 44)
Табл. 1.6 Кореспонденція рахунків з обліку Вилученого капіталу (рах. 45)
Табл. 1.7 Кореспонденція рахунків з обліку Неоплаченого капіталу (рах. 46)
Таблиця 2.1. Графік документообігу з обліку статутного капіталу
Таблиця 2.2. Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності
Таблиця 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
Рис. 2.1. Коефіцієнт зносу основних засобів
Рис. 2.2. Коефіцієнт мобільності активів
Рис. 2.3. Загальний коефіцієнт покриття
Рис. 2.4. Коефіцієнта швидкої ліквідності
Рис. 2.5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Рис. 2.6. Коефіцієнт автономії
Рис. 2.7. Коефіцієнт фінансової залежності
Рис. 2.8. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
Рис. 2.9. Коефіцієнт фінансової стабільності
Рис. 2.10. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Рис. 2.11. Коефіцієнт оборотності активів
Рис. 2.12. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Рис. 2.13. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Рис. 2.14. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Рис. 2.15. Коефіцієнт рентабельності активів
Рис. 2.16. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
Рис. 2.17. Коефіцієнт рентабельності діяльності
Рис. 2.18. Коефіцієнт рентабельності продукції
Рис. 2.19. Структура власного капіталу
Таблиця 2.4. Аналіз змін структури власного капіталу (2003 рік)
Таблиця 2.5. Аналіз змін структури власного капіталу (2004 рік)
Таблиця 2.6. Аналіз змін структури власного капіталу (2005 рік)
Рис. 2.20. Динаміка джерел власного капіталу
Таблиця 2.7. Аналіз динаміки і структури джерел власного капіталу (2003 рік)
Таблиця 2.8. Аналіз динаміки і структури джерел власного капіталу 2004 рік)
Таблиця 2.9. Аналіз динаміки і структури джерел власного капіталу 2005 рік)
Таблиця 2.10. Відомість результатів аудиту розрахунків із засновниками (учасниками) по внесках до статутного капіталу
Таблиця 2.11. Документування операцій з руху статутного капіталу
Таблиця 2.12. Перелік виявлених помилок і порушень при аудиті власного капіталу
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.