Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік нематеріальних активів


Курсова
K-18030

Вступ
1.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів
1.2. Оцінка і амортизація нематеріальних активів
1.3. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів
1.4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів
2. Практична частина
1. Перераховано з поточного рахунку:
1) пдв;
2) податок на прибуток;
3) податок з доходів фізичних осіб;
4) Пенсійному фонду
2. Отримані гроші в касу з поточного рахунку для виплати зарплати
3. Виплачено з каси заробітну плату
4. Нараховано дивіденди (визначити самостійно)
5. Утримано податок з доходів із дивідендів
6. Отримано гроші в касу з поточного рахунку для виплати дивідендів
7. Виплачено з каси дивіденди
8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів
9. Перераховано до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток
10. Розподілено прибуток підприємства на виплату дивідендів
11. Надійшли кошти на поточний рахунок від БМУ
12. Внесено в касу невикористані підзвітні суми
- Авраменко Л.К.;
- Олійник Д.К
13. Перераховано з поточного рахунку ЗАТ «Стріла»
14. Надійшла фарба
на склад від
тов. «Старт» - 50 кг
Відображено ПДВ
15. Перераховано з поточного рахунку відсотки за короткостроковий кредит
16. Згідно з рахунком № 51 отримано від ВАТ «Прогрес» на склад ТМЦ, в т.ч. бензин А-76 500л, 380 кг;
дизельне паливо 600 л, 480 кг
Відображено ПДВ
17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку
18. Нараховано амортизацію основних засобів (податковий метод – відмінено, складено прямолінійним)
Скласти розрахунок
19. Згідно з накладною № 16 використано для потреб основного виробництва:
бавовняна пряжа 200 кг;
бензин А 95 200 л, 152 кг;
бензин А 76 200 л, 154 кг
(витрачено легковим автомобілем)
20. Нараховано амортизацію по програмі 1С: Бухгалтерія, термін експлуатації 5 років
21. Списано ¼ частину витрат майбутніх періодів – підписку на журнали для бухгалтерії
22. Одержані гроші з поточного рахунку в касу
23. Видано під звіт начальнику цеху Осіпову О.А. на витрати по відрядженню
24. Списано витрати по відрядженню Осіпову О.А. ( в т.ч. ПДВ 48 грн.)
25. Повернуто в касу залишок невикористаної підзвітної суми Осіпова О.А
26. Перераховано з поточного рахунку ВАТ «Прогрес»
27. Оплачено з чекової книжки ТОВ «Старт»
28. З поточного рахунку погашено довгостроковий кредит банку
29. Акцептовано рахунок Енергопостач за використану електроенергію:
- для виробництва;
- для освітлення цеху;
- для освітлення підприємства
Відображено ПДВ
30. Відпущений зі складу МШП:
- у виробництво;
- для потреб цеху;
- для загальногосподарських потреб
31. На поточний рахунок надійшла заборгованість цегельного заводу за претензією
32. Акцептовано рахунок Водоканалу за послуги водопостачання:
для потреб цеху;
для загальногосподарських потреб
Відображено ПДВ
33. Оплачено Енергопостач з чекової книжки
34. Розрахувати заробітну плату працівникам за 22 дні звітного місяця. Провести утримання. Скласти розрахункову відомість:
Леоненко П.Ф. – робітник виробництва. Нараховано за нарядами 1315 грн.; інвалід ІІ групи;
Доценко Д.О. – робітник. Нараховано за нарядами 1515 грн.;
всім робітникам виробництва слід нарахувати премію 20%;
Осіпов А.О. – начальник цеху. Посадовий оклад – 1615 грн., відпрацьовано 18 робочих днів, 4 дні неоплачувана відпустка за згодою сторін;
Авраменко Л.К. – інженер цеху. Відпустка 30 календарних днів звітного місяця, зарплата за 12 місяців складає 15815 грн. За минулий рік перебував у неоплачуваній відпустці (за згодою сторін) – 25 днів;
Нечепоренко О.О. – менеджер підприємства. Посадовий оклад – 1915 грн., відпрацьовано 13 робочих днів, 9 днів знаходиться на лікарняному. Сума заробітку за попередні шість місяців складає 9215 грн., сумарна кількість робочих днів – 130, загальний стаж роботи – 6 років 3 місяці
35. Нараховано резерв виплати відпусток
1. Утримано із заробітної плати:
Єдиний соціальний внесок (3,6%)
податок з доходів фізичних осіб
2. Здійснено нарахування на фонд заробітної плати:
Єдиний соціальний внесок (умовно – 40%)
36. Списано загальновиробничі витрати (за нормальної потужності 10 000 маш./год.), постійні загально виробничі витрати – 20 000 грн., фактична потужності 800 маш./год., з них:
змінні;
постійні розподілені;
постійні нерозподілені
37. Оприбутковано на склад тканину за фактичною собівартістю(незавершеного виробництва немає)
38. Відвантажено тканину ТД «Дніпро» за реалізаційними цінами (в т.ч. і ПДВ)
39. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
40. Отримано кошти від ТД «Дніпро» на поточний рахунок
41. Тов. «Соловей» реалізовано верстат шліфувальний (в т.ч. і ПДВ)
42. Списано реалізований верстат
43. Відвантажено тканину Тов. «Олеся», договірна вартість (в т.ч. і ПДВ)
44. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
45. Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції
46. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу. Додаткова емісія простих акцій 2 000 шт., привілейованих – 200 шт., номінальна вартість – 10 грн., виплата фіксованого доходу на привілейовані акції – 4 грн
47. Продано прості акції безготівково 1 000 шт. по 11 грн. Кошти надійшли на поточний рахунок
48. Списано доходи на фінансовий результат
49. Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
50. Списано на фінансовий результат:
адміністративні витрати;
фінансові витрати;
інші витрати
51. Нараховано податок на прибуток в розмірі 23 %
52. Списано податок на прибуток на фінансовий результат
53. Закрито рахунок 79 «Фінансові результати»
54. Відраховано в резервний капітал
55. Списано частину прибутку, використану на формування резервного капіталу
Висновки
Список використаних джерел

Отже, нематерiальний актив — немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим особам.
На сьогодні виділяють 6 груп нематеріальних активів - сукупнiсть однотипних за призначенням та умовами використання нематерiальних активiв.
Виділяють наступні види оцінки нематеріальних активів – первісна, залишкова, справедлива, переоцінена. Існує 5 методів нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.
В первинному обліку виділяють 4 типові форми обліку нематеріальних активів. В звітності дані про нематеріальні активи відображаються в Балансі (1 розділ активу – відображається інформація про первісну, залишкову вартість і знос) та Примітках до фінансової звітності (розділ 1 –дані про склад нематеріальних активів, їх оновлення і вибуття).
Для обліку використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи», за дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.