Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік витрат операційної діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації


Курсова
K-18046

Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності
Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ
Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої продукції
Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат
Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут
Облік інших витрат операційної діяльності
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Підприємство являє собою відкриту систему, тому з метою її збереження, розвитку та організації ефективної діяльності необхідно здійснювати координацію витрат і узгодження їх з внутрішніми можливостями організації із правилами та ресурсами зовнішнього середовища. Все це спонукає до організації певної узгодженості між витратами та доходами підприємства з метою одержання прибутку.
Витрати виникають в процесі діяльності торгівельного підприємства на всіх етапах кругообігу в розрізі видів діяльності. Співставлення понесених витрат з доходами, що одержало підприємство, дозволяє визначити фінансовий результат прибуток або збиток. Тому вважається, що такий об’єкт обліку, як витрати вимагає всебічного контролю, оскільки фінансові результати значною мірою залежать від політики адміністрації щодо формування витрат і націленості колективу на їх зниження. Існує закономірність: зниження витрат за інших рівних умов призводить до зростання прибутку. Отже, основним фактором збільшення прибутку є зниження витрат, а зусилля працівників спрямовуються на найбільш раціональне використання ресурсів.
Тому, важко переоцінити значення обліку витрат в економічній діяльності підприємств. Зрозуміло також, що організація системного обліку витрат вимагає від бухгалтерів творчого підходу – класифікації витрат, розробки номенклатури статей витрат, розробки регістрів аналітичного обліку, елементів собівартості, вибору методів розподілу, розробки первинних та зведених документів.
Бухгалтерський облік витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації організовується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати».
Витрати, пов’язані з господарською діяльністю підприємств та організацій, що не включаються до вартості реалізованих товарів, робіт і послуг, прийнято називати операційними. Суми цих витрат призводять до зменшення результатів основної діяльності (власного капіталу), тому якісно організований облік цих витрат має велике значення в діяльності підприємств.
Витрати операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, що не включаються до собівартості реалізованих товарів, поділяються на:
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати.
Ці витрати обліковуються за відповідними статтями витрат.
Згідно з П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосованому у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо зв’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Основним принципом формування витрат є відповідність їх доходам. Для визначення фінансового результату порівнюють доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження активів.[5]
Через велику різноманітність витрат надзвичайно важливі загальні принципи формування та класифікації витрат на підприємствах торгівлі.
Витрати формуються за різними ознаками. Так, за економічним змістом витрати поділяють на економічні елементи і статті витрат. Класифікація витрат за відповідними ознаками передбачена П(С)БО 16 «Витрати».
У відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерський облік повинен забезпечити отримання інформації про витрати за видами діяльності, за функціональною ознакою, а також за елементами витрат.
Тому, П(С)БО 16 «Витрати», Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями) передбачає єдине для всіх підприємств групування витрат за економічними елементами та видами діяльності.
У зв’язку з тим, що витрати на збут впливають на фінансовий результат, доцільно для потреб управління проводити розподіл цих витрат між окремими видами реалізованих товарів. У такому випадку витрати можуть щомісячно розподілятися.
Для аналітичності обліку доцільно витрати на збут вести за секторами ринку, географічними зонами, окремими центрами збуту та іншими ознаками. Це дасть можливість отримати дані про формування прибутку не лише в цілому по підприємству, а й за окремими підрозділами, що сприятиме підвищенню ефективності роботи збутового персоналу.
Враховуючи недосконалість типової номенклатури витрат на збут, підприємства самі повинні її розробляти (доповнювати) на принципах забезпечення максимальної корисної інформації про збут та маркетинг з тим, щоб менеджери могли прийняти обґрунтовані управлінські рішення з метою підвищення ефективності збутової діяльності.
Щодо аналітичного обліку витрат, то тут першочерговим є питання про центри витрат (відповідальності). Ведення аналітичного обліку по центрах витрат є найважливішим способом контролю і управління витратами підприємства.
Номенклатура витрат галузей господарської діяльності, в даному випадку роздрібної торгівлі, дозволяє одержувати інформацію з аналітичних регістрів бухгалтерського обліку, яка необхідна для контролю за доцільністю витрат, визначення прибутку та складання фінансової звітності.
Затверджена номенклатура за статтями адміністративних витрат та витрат на збут в підприємствах споживчої кооперації наведена у регістрах аналітичного обліку – книгах №№ К-21 та К-22 відповідно. В Смілянському РайСТ застосовується книжково-журнальна форма обліку та частково автоматизована форма обліку, тому замість книг використовуються машинограми, але номенклатура статей витрат застосовується така сама як в книгах.
Організація бухгалтерського обліку в Смілянському районному споживчому товаристві розпочинається з розробки облікової політики, правильне формування якої сприяє достовірному визначенню фінансового результату, оподатковуваного прибутку, і потребує правильного оформлення та повного розкриття інформації у фінансовій звітності. Організація обліку витрат в товаристві здійснюється відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, які діють на даний час.
За результатами проведеного дослідження господарсько-фінансової діяльності Смілянського районного споживчого товариства встановлено, що ділова активність підприємства знизилась під впливом таких факторів, як зростання собівартості реалізованих товарів, збільшення витрат операційної діяльності, зменшення прибутку. Тому, на нашу думку, для покращення ділової активності підприємства буде сприяти наступне:
а) пошук резервів щодо скорочення витрат діяльності (скорочення тарнспортно-заготівельних витрат за рахунок прямих поставок);
б) вивчення попиту на товари на ринках збуту ( в розрізі асортиментних груп);
в) ефективне використання власного капіталу на всіх стадіях його кругообігу;
г) скорочення потреби підприємства в позиковому капіталі.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.