Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік розрахунків з позабюджетними фондами


Курсова
K-18062

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з позабюджетними фондами
1.1. Характеристика позабюджетних цільових фондів
1.2. Особливості обліку розрахунків підприємства з позабюджетними цільовими фондами
Розділ 2. Організаційно–економічна характеристика пат «христинівський молокозавод»
2.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Христинівський молокозавод»
2.2. Оцінка основних економічних показників діяльності підприємства
Розділ 3. Особливості обліку розрахунків з позабюджетними фондами на підприємстві
3.1. Особливості розрахунку і сплати єдиного соціального внеску
3.2. Особливості формування звітності зі сплати єдиного соціального внеску
3.3. Взаємозв’язок фінансової звітності з діяльністю підприємства (3-4 стор.)
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Позабюджетні фонди держави являють собою сукупність фінансових коштів, що перебувають у розпорядженні центральних або регіональних (місцевих) органів влади, що й мають цільове призначення.
Позабюджетні фонди - один з методів перерозподілу національного доходу державою на користь певних соціальних груп населення. Держава мобілізує частина доходів населення для фінансування своїх заходів.
Позабюджетні фонди перебувають у власності держави, але є автономними й вилученню не підлягають. Вони мають, як правило, строго цільове призначення. Звичайне найменування фонду відображає напрямок використання коштів.
Кошти з бюджету надходять у формі безоплатних субсидій або певних відрахувань від податкових доходів. Доходами позабюджетних фондів можуть виступати й позикові кошти.
Позитивне сальдо позабюджетних фондів може бути використане для придбання цінних паперів і одержання прибутку у формі дивідендів або відсотків.
До 01.01.2011 року на території України підприємства мали сплачувати такі внески до позабюджетних фондів: внесок до Пенсійного фонду, до Фондів соціального страхування на випадок безробіття, втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві.
З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №2464-VI, 08.07.2010. Слід звернути увагу, що діючі закони, що регулюють пенсійну систему та систему соціального страхування в Україні діють у частинах, що не суперечить закону про єдиний соціальний внесок.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Обліком платників єдиного внеску, забезпеченням збору та веденням обліку страхових коштів, контролем за повнотою та своєчасністю їх сплати, веденням Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування займається Пенсійний фонд України. Потім ці суми будуть розподілятися серед фондів соціального страхування.
База для нарахування та утримання ЄСВ зазначена в ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ (вона відповідає базі, установленій для справляння внесків до 2011 року).
Єдиний соціальний внесок, як і раніше, необхідно обчислювати в межах максимальної величини бази, яка дорівнює 15 прожитковим мінімумам для працездатних осіб. При цьому для внеску передбачено і мінімальний розмір, обчислений виходячи з мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату, дохід.
Єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним. Роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати. Сплата єдиного внеску відбувається шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок.
Отже, введення єдиного соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування. Проте, якщо звернути увагу на ставки, які встановлюються, наприклад, для підприємців на спрощеній системі оподаткування, то знову збільшується сума, яку підприємець повинен сплачувати щомісяця.
Згідно з п. 2 ст. 13 Закону про ЄСВ ПФУ та його територіальні органи проводять планові (не частіше ніж один раз на календарний рік), а також позапланові(у випадках, передбачених законом) перевірки нарахування та сплати ЄСВ. Відповідно, штрафувати за несплату, неповну сплату, а також неподання звітності буде саме цей фонд. Сам порядок проведення перевірок ще має бути затверджено Кабміном (п. 2 ст. 13 Закону про ЄСВ), але розмір штрафних санкцій уже встановлено у ст. 25 Закону про ЄСВ. Види та розміри штрафних санкцій, які застосовуватимуться до платників ЄСВ, також не зазнали значних змін.
Крім того, за порушення законодавства про збір та облік ЄСВ посадові особи організацій - платників ЄСВ притягуватимуться до адміністративної відповідальності.
Перевірці підлягатиме і правильність витрачання страхових коштів, отриманих від фондів соцстрахування (на виплату допомог по тимчасовій непрацездатності та допомог при нещасному випадку на виробництві). Такі перевірки проводитимуть відповідні фонди (ФССТВП та ФНВ).
За ухилення від сплати ЄСВ передбачено також кримінальну відповідальність.
На ПАТ «Христинівський молокозавод» для обліку розрахунків з позабюджетними фондами призначено рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням».
Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.
При цьому сума єдиного внеску також не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Розщеплення суми єдиного соціального внеску буде проводити Держказначейство, зараховуючи потім складові соціального внеску на рахунки відповідних соціальних фондів. До речі, на рівні району буде відкрита велика кількість рахунків для сплати єдиного внеску - приблизно 85. І все це для того, щоб кошти єдиного соціального внеску правильно розмежовувалися між фондами соціального страхування відповідно до тарифів, закріплених законодавством.
Єдиним органом, який буде проводити збір та контроль сплати єдиного соціального внеску, є Пенсійний фонд України. У ньому ж буде вестись державний реєстр страхувальників та застрахованих осіб.
Відповідно до законодавства України до 2011 року ПАТ «Христинівський молокозавод» подавало до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування наступну податкову звітність:
- Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті. В даній формі звітності відображаються: загальна сума витрат на оплату праці і інших виплат працівникам, їх загальний оподатковуваний дохід з якого утримуються внески, суми змін внесків в зв’язку з помилками в попередніх періодах, загальні суми страхових внесків та сума розрахунків за внесками. До Розрахунку вноситься Додаток до розрахунку сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті.
- Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В цій формі звітності відображаються: загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески, в т.ч. за працюючих інвалідів, розрахунок страхових внесків до Фонду,дані про середньооблікову чисельність штатних працівників, та сума заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки.
- Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. В цьому звіті відображається середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески, розрахунок внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування, заборгованість з виплати заробітної плати,витрати за рахунок страхових внесків (матеріальне забезпечення і соціальні послуги), розшифровка заборгованості за страхувальником, розшифровка заборгованості за фондом.
- Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. В цій відомості розшифровується інформація про: загальну суму виплат, на які нараховуються страхові внески, розрахунок страхових внесків до фонду,дані про середньооблікову кількість штатних працівників, дані про фонд оплати праці, суму заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду, витрати по коштах фонду з початку року. До звіту надається відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності.
Оскільки Закон про ЄСВ визначає організаційні засади забезпечення збору та обліку ЄСВ, питанням подання відповідної звітності в ньому приділено небагато уваги, а тільки встановлено обов'язок платників ЄСВ подавати відповідну звітність.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.