Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Звіт з практики
K-18404

ВСТУП
Розділ 1 Характеристика ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 2 Організація обліку в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 3 Характеристика обліку виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 4 Організація аналізу господарської діяльності в ВАТ «Золотоніський машинобудівнийй завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 5 Організація аналізу виробничих запасів в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 6 Оцінка використання облікової інформації в прийнятті управлінських рішень
Розділ 7 Організація аудиту виробничих запасів в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Розділ 8 Аналіз і оцінка стану використання компютерних систем та програмних продуктів в обліковій та аналітичній роботі підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
За результами переддипломної практики можна зробити наступні висновки:
1. Об'єктом дослідження є ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе», метою діяльності якого є виробництво і реалізація обладнання для галузі машинобудування.
В цілому можна говорити про те, що фінансовий стан ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» є незадовільним, про що свідчать низькі показники лікідності та фінансової стійкості, негативні тенденції змін показників ділової активості та показники рентабельності, більшість з яких є відємними.
2. На ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» ведеться оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, складається статистична, податкова та фінансова звітність з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
На ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» згідно Наказу про облікову політику застосовується журнальна форма обліку.
3. Облік виробничих запасів на підприємстві ведеться з урахуванням всіх вимог законодавчих і нормативних документів: господарські операції з обліку виробничих запасів фіксуються у первинних документах типових форм, потім переносяться в облікові регістри, головну книгу та звітність. Через велику номенклатури запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» застосовує оперативно-бухгалтерський метод. Оцінка запасів на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» проводиться за методом ФІФО і базується на припущенні, що запаси використовуються (списуються на виробництво, на продаж) у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство та відображені в бухгалтерському обліку (перший надійшов — перший списаний). У бухгалтерії ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» ці дані оцінюються за обліковими цінами, за якими ведеться аналітичний облік руху та наявності матеріалів у розрізі однорідних груп.
4. Робота з аналізу діяльності підприємства, розробки заходів щодо збільшеня ефективності роботи підприємства розпорошена між декількома відділами: головою правління, планово – економічним відділом, фінансово – збутовим і відділом матеріально – технічного постачання. Економічний аналіз на підприємстві здійснюється паралельно з веденням обліку – безперервно з дня його реєстрації.
5. За результатами проведеного аналізу можна говорити про збільшення залишків виробничих запасів в 2009 році, хоча в 2008 спостерігалось їх значне зниження, про оптимальність їх структури для потреб підприємства та про достатньо високі показники ефективності їх використання.
6. Мета управління запасами ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» – знайти «золоту середину»: запасів повинно бути не дуже багато, щоб не відволікати гроші з обігу, і не дуже мало, щоб уникнути «порожніх складів» і не допустити зупинки виробництва. Балансування між цими двома позиціями і складає суть керування обіговими активами в частині виробничих запасів.
7. Підприємство ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» є відкритим акціонерним товариством, тому зовнішній аудит на ньому обовязковий. З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економіста зі збуту, головного економіста.
Пiд час аудиту були встановленi окремi невiдповiдностi при вiдображеннi господарських операцiй в бухгалтерському облiку, якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть i не перекручують загальний фiнансовий стан.
За 2009 рік за результатами внутрішнього контролю на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів виявлено не було: спостерігались лише арифметичні помилки в обліку та пересортиця по одному з видів запасів.
8. На підприємстві ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» використовуються компютерні системи, зокрема програма «1:С - Підприємство» 7.7. Можна говорити про обгрунтованість подальшої автоматизації ведення обліку, оскільки це значно скорочує непродуктивні втрати часу облікового аппарату і зменшує кількість паперових носіїв.
Таким чином, всі завдання, поставлені в переддипломній практиці виконані, стан обліку, аналізу і аудиту та їх організацію на підприємстві досліджено.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис.1.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 1.1 Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І. Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 1.2 Оцінка ліквідності ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод
ім.І.І. Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 1.3 Оцінка показників фінансової стійкості
ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І. Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 1.4 Показники аналізу ділової активності
ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 1.5 Аналіз рентабельності ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр.
Рис. 2.1 Структура бухгалтерського апарату ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Рис.2.2 Схема журнальної форми бухгалтерського обліку
на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Таблиця 3.1 Бухгалтерські проведення з оприбуткування виробничих запасів
ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» за січень 2010 року
Таблиця 3.2 Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» за січень 2010 року
Таблиця 3.3 Облік списання виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» за січень 2010 року
Таблиця 5.1 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр. Рис. 5.1. Динаміка і структура оборотних засобів
Таблиця 5.2 Склад і структура виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 5.3 Показники стану та ефективності використання оборотних засобів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 5.4 Оцінка ефективності використання виробничих запасів на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе» за 2007-2009 рр.
Таблиця 7.1 Програма аудиту виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
Рис. 8.1. Спрощена система фінансового обліку
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.