Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік товарів і тари в оптовій торгівлі


Курсова
K-18798

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 5
1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 5
1.2 Економічна сутність та організаційні засади оптової торгівлі 10
1.3 Методологія обліку товарів і тари в оптовій торгівлі 21
РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СПЕЦТОРГ» 25
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Корпорація Спец торг» 25
2.2 Документальне оформлення товарів і тари 31
2.3 Облік товарних операцій 38
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56
Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – коли товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – коли товар реалізується або купується за кордоном, тобто на іноземних, регіональних чи світових ринках. В свою чергу внутрішня торгівля поділяється на оптову і роздрібну. Оптова торгівля – це посередницька торгівля, що здійснюється великими партіями. Вона обслуговує, насамперед, обіг засобів виробництва між підприємствами, що виробляють і споживають їх, а також обіг предметів споживання між промисловими та роздрібними підприємствами – посередниками.
Оптовий товарооборот є сукупним обсягом продажу товарів виробничими і торговельними підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарів і тари в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що методологія обліку товарів визначена П(С)БО 9 „Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Тому, підприємства оптової торгівлі зараховують товари на баланс за первісною вартістю (собівартістю товарів). Для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на складах, використовується субрахунок 281 „Товари на складі”, для обліку руху і наявності тари - субрахунок 284 „Тара під товарами”.
Підприємства оптової торгівлі мають право самостійно обирати один з методів списання товарів для оцінки їх при вибутті, передбачених П(С)БО 9. Проте найбільш поширеними з них є метод середньозваженої собівартості та ФІФО.
Дослідження діючої практики обліку товарів і тари проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення в товарах, послугах та отримання прибутку від господарської діяльності.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корпорація Спецторг» за 2007-2009 роки спостерігаємо зростання доходу від реалізації товарів на 76050,7 тис. грн. або 88,62% та на 28568,8 тис. грн. або 21,43% порівняно з 2007 та 2008 роками відповідно; збільшення валового доходу порівняно з 2007 роком на 11036,7 тис. грн. або 113,68%. Поте підприємство протягом аналізованого періоду збиткове. Сума збитку, одержаного у 2009 р. в результаті господарської діяльності Товариства зросла на 5771,5 тис. грн. порівняно з 2007 роком.
Дослідивши порядок документування товарних операцій на ТОВ «Корпорація Спецторг» відмічаємо правильність його складання та відповідність діючим нормативам.
Для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на складах товариства, робочим планом рахунків передбачено рахунок 28 „Товари” з розгалуженою системою субрахунків.
Згідно Наказу про облікову політику Товариства транспортно-заготівельні витрати обліковують на окремих субрахунках із подальшим щомісячним їх розподілом між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця і сумою реалізованих товарів. Списання реалізованих товарів здійснюється за середньозваженою собівартістю.
Всі ділянки обліку на ТОВ «Корпорація Спецторг» автоматизовано за допомогою комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерії 7.7» Конфігурація «Бухгалтерський облік для України».
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства та управління товарними запасами на ТОВ «Корпорація Спецторг» вважаємо доцільним:
- переглянути структуру активів, а саме для виконання запланованих обсягів діяльності залишок оборотних активів повинні відповідати потребі в них;
- переглянути асортиментну та цінову політику;
- слідкувати за виконанням покупцями встановлених термінів розрахунків;
- з метою скорочення витрат прискорювати кругооборот грошових потоків за рахунок швидкого отримання виручки від реалізації товарів і використання отриманих коштів для забезпечення ритмічної та рівномірної роботи підприємства;
- оптимізувати структуру активів шляхом збільшення питомої ваги робочого капіталу підприємства;
- з метою збільшення власного капіталу у обороті слід залучати тимчасово вільні кошти інших підприємств – добровільні внески, цільові займи;
- застосовувати метод системного дослідженні взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку;
- розробити систему моніторингу поточної фінансової діяльності для своєчасного коректування та її нормалізації;
- впровадити фінансове планування та розробку фінансового плану або бізнес-плану;
- переглянути систему оплати праці, адже матеріальний стимул здатний підвищити продуктивність праці, що призведе до збільшення обсягів реалізації товарів підприємства;
- підвищити кваліфікацію робітників планово-економічних служб;
- приділяти особливу увагу організації проведення фінансових розрахунків.
З метою вдосконалення обліку товарних операцій пропонуємо керівництву ТОВ «Корпорація Спецторг» впровадити застосування програми «1С:Предприятие 8.0» Конфігурація «Управління торгівлею для України».
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Види товарообороту
Рис. 1.1 Функції оптової торгівлі
Рис. 1.2 Рух товарів на оптових складах (базах)
Рис. 1.3 Форми реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі
Рис. 1.4 Схема реалізації товарів при транзитному обороті з участю в розрахунках
Рис. 1.5 Схема реалізації товарів при транзитному обороті без участі у розрахунках
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності
ТОВ “Корпорація Спецторг” за 2007 – 2009 роки
Таблиця 2.2 Документи з обліку надходження товарів ТОВ „Корпорація Спецторг”
Рис. 2.1 Схема документообігу ТОВ „Корпорація Спецторг”
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку придбання товарних запасів на
ТОВ „Корпорація Спецторг” у листопаді 2009 р
Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товару ТОВ „Корпорація Спецторг” листопад 2009 року
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунків з обліку операцій придбання та реалізації товару ТОВ „Корпорація Спецторг” за грудень 2008 року (наявні залишок товарів і ТЗВ на початок грудня та залишок нереалізованих товарів на кінець місяця)
Таблиця 2.6 Відображення в обліку транзитної реалізації за участю в розрахунках ТОВ „Корпорація Спецторг” у жовтні 2008 року
Таблиця 2.7 Відображення в обліку знижки, наданої ТОВ „Корпорація Спецторг” у листопаді 2008 року
Таблиця 2.8 Відображення в обліку комісійної торгівлі імпортними товарами, прийнятими на консигнацію ТОВ „Корпорація Спецторг” у лютому 2008 року
Рис.2.2 Форма розрахунку залишків ТМЦ
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.