Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції


Курсова
K-18858

Вступ
Розділ 1. Науково-теоретичні та методичні основи обліку витрат виробництва та випуску готової продукції.
1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6.
1.2 Нормативно-законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6.
Розділ II. Характеристика підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат № 6, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану за останні два роки. Організація обліку на підприємстві та виклад його облікової політики.
Розділ III. Фінансовий облік на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат” № 6 витрат виробництва та випуску готової продукції
3.1 Документування операцій з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат” № 6.
3.2 Синтетичний облік витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат” № 6.
3.3 Взаємодія обліку витрат виробництва та випуску готової продукції з фінансовою звітністю.
Висновки та пропозиції.
Список використаної літератури.
Додатки.
Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі. Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства.
Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
В методології обліку застосовують декілька методів обліку витрат: нормативний, попроцесний, попередільний і позамовний та багато класифікацій витрат: за центрами відповідальності, по відношенню до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші.
Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві є П (С)БО «Витрати». В ньому регулюються порядок їх визнання, оцінки, складу, розподілу тощо. Тому, хоч підприємствам й надано право самостійно обирати систему управлінського обліку, проте в такій його частині, як облік витрат, воно повинно орієнтуватися на вимоги даного положення. В ньому наводяться визначення основних термінів, пов’язаних з обліком витрат на підприємстві; основні принципи визнання витрат.
Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності: з використанням 8 класу рахунків “Витрати за елементами”, з використанням 9 класу рахунків “Витрати діяльності”, з одночасним використання 8 і 9 класу рахунків.
Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). Складський і аналітичний облік готової продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях.
Видами дiяльностi товариства ВАТ «Київхліб» є: хлiбопекарна промисловiсть; пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнших працiвникiв; оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої комерцiї; транспортно-експедиторськi послуги; зовнiшня торгiвля недержавних органiзацiй; монтажнi роботи. Основний вид дiяльностi - виробництво хлiба, хлiбобулочних, кондитерських та макаронних виробiв, якi реалiзуються населенню та бюджетним споживачам м. Києва та областi. В обсязi товарної продукцiї хлiб i хлiбобулочнi вироби складають 86,8 %, кондитерськi - 12,8 %, iнша продукцiя - 0,4%.
Зведений облік витрат і виходу готової продукції на підприємстві ведеться з дотриманням законодавчих і нормативних актів, характерна особливість бухгалтерського обліку на підприємстві полягає в тому, що він заснований на строгому документуванні господарських операцій.
На підприємстві усі записи в бухгалтерському обліку про витрати виробництва проводяться на підставі відповідних первинних документів, які можна виділити такі групи:
- з обліку витрат праці;
- з обліку витрат предметів праці;
- з обліку витрат засобів праці;
- з обліку інших витрат;
- з обліку виходу продукції.
Облік загальновиробничих витрат здійснюється за допомогою таких же документів і регістрів, як і при обліку виробничих витрат. Загальновиробничі витрати включаються до собівартості продукції пропорційно базі розподілення-нормальній виробничій потужності, яка визначається в кількості виготовленої продукції.
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно і раціонально управляти витратами в періоди погіршання кон’юнктури ринку підвищує шанси на виживання. Також за сприятливих економічних умова важливою стає задача оптимального розподілу ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю.
Побудову та вдосконалення системи управлінського обліку на підприємстві пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управлінського обліку;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
- формування моделі управлінського обліку з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Методи обліку витрат
Рис. 1.1. Класифікація витрат [76, C.44]
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно-правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Таблиця 1.3 Нормативно-правові документи з регулювання обліку
реалізації готової продукції
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Рис. 2.1 Структура бухгалтерського апарату ВАТ «Київхліб»
Рис.2.2 Схема журнальної форми бухгалтерського обліку
на ВАТ «Київхліб»
Рис. 2.3. Документальне оформлення списання ТМЦ
Рис. 2.4. Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці
Рис. 2.5. Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату
Рис. 2.6. Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
Рис. 2.7. Поточний облік витрат на виробництво
Рис. 2.8 Загальна схема бухгалтерського обліку готової продукції
Таблиця 2.4 Основні проведення з формування витрат виробництва, які використовує підприємство
Таблиця 2.5 Основні проведення з списання виробничих витрат на підприємстві
Таблиця 2.6 Основні проведення з списання загальновиробничих витрат на підприємстві
Таблиця 2.7 Основні проведення з обліку готової продукції
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.