Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік – задачі (МАУП)


Контрольна робота
K-23256

Завдання до теми 3

1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
• Верстати 60
• Напівфабрикати 12
• Витрати майбутніх періодів 7
• Інструменти 4
• Статутний капітал 90
• Розрахунки з оплат праці 15
• Гудвіл 6
• Сировина 11
• Короткострокові кредити банків 30
• Малоцінні предмети 2
• Виробництво 30
• Розрахунки за претензіями 15
• Готова продукція 16
• Каса 1
• Розрахунки з покупцями та замовниками 9
• Паливо 2
• Вилучений капітал 4
• Доходи майбутніх періодів 4
• Рахунки в банку 27
• Знос 10
• Нерозподілені прибутки 14
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 21
• Товари 28
• Розрахунки за податками 5
• Розрахунки за страхуванням 17
Завдання до теми 5,5
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Нерозподілені прибутки 5
• Транспортні засоби 17
• Малоцінні предмети 9
• Виробництво 17
• Інструменти 4
• Нематеріальні активи 6
• Довгострокові кредити банків 50
• Матеріали 20
• Пайовий капітал 49
• Паливо 2
• Напівфабрикати 3
• Товари 25
• Доходи майбутніх періодів 2
• Каса 15
• Будинки 40
• Споруди 21
• Рахунки в банку 30
• Розрахунки з покупцями та замовниками 17
• Знос 8
• Розрахунки з підзвітними особами 20
• Статутний капітал 100
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 10
• Готова продукція 12
• Розрахунки за податками 9
• Розрахунки з оплат праці 25
Господарські операції:
1. Оприбутковано кошти в касу за оренду приміщення 8
2. Повернуто невикористані підзвітні суми 2
3. Сплачені відсотки за кредит 5
4. Нараховано комунальний податок 2
5. Видано з каси заробітну плату персоналу 25
Завдання до теми 6
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Розрахунки з оплат и праці 23
• Основні засоби 60
• Розрахунки з підзвітними особами 5
• Будинки 18
• Розрахунки з покупцями та замовниками 4
• Сировина 12
• Розрахунки постачальниками та підрядниками 6
• Запасні частини 3
• Відстрочені податкові зобов’язання 14
• Виробництво 20
• Верстати 32
• Готова продукція 12
• Розрахунки за страхуванням 25
• Каса 2
• Рахунки в банку 40
• Комплектуючи 1
• Витрати майбутніх періодів 6
• Пайовий капітал 14
• Гудвіл 5
• Знос 12
• Резервний капітал 5
• Нерозподілені прибутки 5
• Довгострокові кредити банків 60
• Розрахунки з за податками 20
• Статутний капітал 40
Господарські операції:
1. Видано на відрядження 1
2. Внесено на поточний рахунок 1
3. Отримано оплату за відвантажений товар 4
4. Оприбутковані запасні частини, придбані підзвітною особою 5
5. Одержано основні засоби від постачальника 25
Задачі до теми 7
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Розрахунки з покупцями та замовниками 25
• Споруди 15
• Сировина 30
• Розрахунки з оплати праці 16
• Запасні частини 5
• Товари 10
• Каса 4
• Статутний капітал 128
• Рахунки в банку 32
• Витрати майбутніх періодів 6
• Малоцінні предмети 2
• Резервний капітал 8
• Нематеріальні активи 7
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 11
• Доходи майбутніх періодів 3
• Додатковий капітал 4
• Напівфабрикати 3
• Виробництво 19
• Нерозподілені прибутки 14
• Транспортні засоби 31
• Будинки 41
• Довгострокові зобов’язання з оренди 14
• Знос 10
• Відстрочені податкові зобов’язання 17
• Розрахунки за страхуванням 5
Господарські операції:
1. Повернуто до каси невиплачену заробітну плату 2
2. Частина нерозподілених прибутків направлена на поповнення резервного капіталу 4
3. З рахунку погашено податкове зобов’язання 7
4. Нараховано амортизацію основних засобів 10
5. Відпущено зі складу сировина для виготовлення продукції 30
Завдання 1 до теми 8
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Розрахунки з покупцями та замовниками 22
• Машини 10
• Розрахунки за претензіями 6
• Розрахунки за податками 11
• Напівфабрикати 9
• Будинки 65
• Малоцінні предмети 4
• Виробництво 41
• Знос 12
• Розрахунки за страхуванням 5
• Готова продукція 25
• Каса 2
• Паливо 3
• Короткострокові кредити банків 25
• Доходи майбутніх періодів 5
• Розрахунки з підзвітними особами 8
• Гудвіл 2
• Розрахунки з оплат праці 1
• Витрати майбутніх періодів 2
• Матеріали 10
• Статутний капітал 75
• Рахунки в банку 40
• Довгострокові кредити банків 70
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 23
• Товари 18
Господарські операції:
1. Оприбутковані матеріали, придбані підзвітною особою 8
2. Сплачено за оренду приміщення 5
3. Сплачено рахунок за придбані матеріали 3
4. Оприбутковано з виробництва готову продукцію 41
5. Нарахована заробітна плата 20

Завдання 2 до теми 8
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Споруди 15
• Витрати майбутніх періодів 6
• Статутний капітал 175
• Малоцінні предмети 2
• Рахунки в банку 35
• Знос 9
• Сировина 11
• Короткострокові кредити банків 10
• Нерозподілені прибутки 8
• Матеріали 9
• Основні засоби 62
• Виробництво 18
• Готова продукція 14
• Будинки 40
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 17
• Доходи майбутніх періодів 3
• Товари 11
• Каса 1
• Розрахунки з покупцями та замовниками 19
• Нематеріальні активи 16
• Розрахунки з оплат праці 4
• Розрахунки з підзвітними особами 5
• Додатковий капітал 2
• Довгострокові кредити банків 30
• Розрахунки за податками 6
Господарські операції:
1. На поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35
2. Оприбутковано інвентар, придбані підзвітною особою 5
3. Одержано запасні частини від постачальника 3
4. Повернута довгострокова позичка 30
5. Нарахована амортизація нематеріальних активів 2

Завдання 1 до теми 9
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Резервний капітал 25
• Каса 3
• Готова продукція 9
• Короткострокові кредити банків 35
• Розрахунки з оплат праці 13
• Верстати 20
• Гудвіл 7
• Напівфабрикати 4
• Нерозподілені прибутки 7
• Виробництво 15
• Товари 10
• Транспортні засоби 17
• Розрахунки за страхуванням 6
• Рахунки в банку 28
• Знос 6
• Розрахунки з покупцями та замовниками 18
• Споруди 21
• Запасні частини 8
• Пайовий капітал 2
• Сировина 5
• Розрахунки з підзвітними особами 4
• Витрати майбутніх періодів 2
• Статутний капітал 55
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 19
• Доходи майбутніх періодів 3
Господарські операції:
1. Утримано із нарахованої заробітної плати внескі до фондів 5
2. На поточний рахунок надійшла довгострокова позичка 60
3. З поточного рахунку перераховані внескі до фондів 6
4. Видано аванс підзвітній особі 3
5. На поточний рахунок поступили кошти від дебіторів 18

Завдання 2 до теми 9
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.
3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.
4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.
5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
• Каса 1
• Пайовий капітал 5
• Доходи майбутніх періодів 4
• Рахунки в банку 35
• Будинки 60
• Інструменти 3
• Довгострокові зобов’язання з оренди 3
• Вилучений капітал 3
• Розрахунки за страхуванням 6
• Матеріали 9
• Розрахунки з постачальниками та підрядниками 10
• Паливо 4
• Готова продукція 10
• Розрахунки з покупцями та замовниками 18
• Знос 6
• Машини 32
• Статутний капітал 150
• Напівфабрикати 2
• Нерозподілені прибутки 6
• Гудвіл 5
• Запасні частини 3
• Розрахунки з оплат праці13
• Виробництво 16
• Розрахунки за претензіями 6
• Розрахунки з підзвітними особами 2
Господарські операції:
1. Відпущена покупцям готова продукція 10
2. Повернуто невикористані підзвітні суми 2
3. Отримано оплату за відвантажений товар 4
4. На поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35
5. З поточного рахунку перераховані внески до фондів 6
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.