Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)


Контрольна робота
K-23600

Індивідуальне завдання 1
за темою «Бухгалтерський баланс»
За наведеними даними скласти баланс підприємства:
Варіант 3.
Кредиторська заборгованість – 45000;
розрахунки з різними дебіторами – 2000;
розрахунки з оплати праці – 52000;
додатковий капітал – 265000;
основні засоби – 650000;
довгострокові фінансові інвестиції – 10000;
розрахунки зі страхування – 5000;
матеріали – 170000;
нерозподілений прибуток – 105000;
незавершене виробництво – 193000;
готова продукція – 85200;
поточний рахунок в банку – 87000;
статутний капітал – 762000;
нематеріальні активи – 7000;
резервний капітал – 50000;
дебіторська заборгованість – 150000;
короткострокові кредити банків - 45000;
векселі видані – 12000;
розрахунки з бюджетом – 19000;
короткострокові векселі одержані – 5000;
каса – 800.

Індивідуальне завдання 2
за темою «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис»
1) за даними балансу, складеного в індивідуальному завданні 1 відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку;
2) у реєстраційному журналі скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям;
3) рознести господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
4) підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом рахунків і вивести кінцеві залишки на рахунках;
5) за даними бухгалтерських рахунків скласти оборотний баланс і звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного журналу господарських операцій;
6) за даними бухгалтерських рахунків скласти сальдовий баланс.
Варіант 3.
- отримано на поточний рахунок гроші як внесок до статутного капіталу – 11400 грн.;
- витрачено на виробництво продукції матеріали – 8400 грн.;
- відображено надлишок матеріалів, виявлених під час інвентаризації – 124 грн.

Індивідуальне завдання 3
за темою «Облік основних засобів».
1) нарахувати амортизацію виробничого обладнання за кожний рік експлуатації, використовуючи такі методи:
- прямолінійний метод;
- кумулятивний метод;
- метод прискореного зменшення залишкової вартості;
- виробничий метод.
2) Визначити суму амортизації за перший місяць експлуатації виробничого обладнання на протязі 1-року служби.
Варіант 3.
Вихідні дані для розрахунку амортизації
Показники Вихідні дані
1. Первісна вартість виробничого обладнання (грн.) 329000
2. Ліквідаційна вартість (грн.) 15000
3. Очікуваний термін експлуатації (роки) 5
4. Очікуваний випуск продукції (од.) в тому числі за:
1-й рік експлуатації
2-й рік експлуатації
3-й рік експлуатації
4-й рік експлуатації
5-й рік експлуатації 78500
16000
17200
15300
14100
15900
5. Фактичний обсяг випущеної продукції за перший місяць експлуатації (од.) 1300

Індивідуальне завдання 4
за темою «Облік виробничих запасів»

1) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведену ситуацію, визначити необхідні суми.
2) Зробити розподіл транспортно-заготівельних витрат.
3) Визначити ціну матеріалів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.
Варіант 3.
У відповідності до договору купівлі-продажу на умовах наступної оплати, отримано від постачальника матеріали – 1100 шт. за ціною 15 грн. за шт. + ПДВ.
Доставку товарів на підприємство здійснювало автотранспортне підприємство (АТП) на умовах наступної оплати. У відповідності до документів перевізника вартість транспортних послуг склала 4000 грн. + ПДВ.
Отримані матеріали відпущено і списано на:
- виробництво виробу А – 320 шт.;
- виробництво виробу Б – 420 шт.;
- загальновиробничі потреби – 120 шт.
Примітка: Залишок матеріалів на складі на початок місяця склав 2400 грн., транспортно-заготівельні витрати – 700 грн.

Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Оприбутковано на склад матеріали, що надійшли від постачальника ?
2. Відображено податковий кредит з ПДВ в складі отриманих матеріалів ?
3. Відображено заборгованість АТП за перевезення матеріалів ?
4. Відображено податковий кредит з ПДВ у складі отриманих транспортних послуг ?
5. Відпущено і списано матеріали за обліковими цінами на :
- виробництво виробу А
- виробництво виробу Б
- загальновиробничі потреби
?
?
?
6. Розподілено і списано транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до матеріалів витрачених на:
- виробництво виробу А
- виробництво виробу Б
- загальновиробничі потреби

?
?
?
7. Оплачено з поточного рахунку в банку рахунок постачальника за отримані матеріали ?
8. Оплачено з поточного рахунку в банку рахунок АТП за перевезення матеріалів ?

Індивідуальне завдання 5
за темою «Облік розрахунків по оплаті праці»
1) Нарахувати заробітну плату працівникам адміністративно-управлінського персоналу підприємства та робітникам основного виробництва.
2) Визначити суму утримань (згідно діючого законодавства) та суми до видачі.
3) Відобразити нараховану заробітну плату та здійснені утримання на рахунках бухгалтерського обліку.
4) Здійснити нарахування зборів на соціальне страхування на заробітну плату (згідно діючого законодавства) працівників адміністративно-управлінського персоналу та робітників основного виробництва. Відобразити суми нарахувань на заробітну плату в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Варіант 3.
1) Дані для нарахування заробітної плати працівникам адміністративно-управлінського персоналу підприємства.
- директор Бойченко М.О. має посадовий оклад 6650 грн.;
- бухгалтер Волошина С.І. має посадовий оклад 6520 грн.
- менеджер Стасюк Н.А. має посадовий оклад 5430 грн.
По заяві в цьому місяці бухгалтеру Волошиній С.І. було надано відпустку за свій рахунок на 4 дні. Робочих днів в місяці – 21.
Щомісячно із заробітної плати директора Бойченко М.О. утримується частина раніше наданої позики – 580 грн.
Примітка: За підсумками роботи і за наказом керівника підприємства працівникам нарахована премія в розмірі 55% окладу.
Господарські операції по відображенню в обліку
розрахунків з оплати праці
Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Нараховано заробітну плату працівникам адміністративно-управлінського персоналу ?
2. Утримано із заробітної плати працівників:
- єдиний соціальний внесок
- податок з доходів фізичних осіб
- інші утримання (позики)
?
?
?
3. Видано за каси підприємства заробітну плату працівникам адміністративно-управлінського персоналу ?
4. Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників адміністративно-управлінського персоналу (37%) ?

2) Дані для нарахування заробітної плати робітникам основного виробництва
- Робітник Фурман К.О. відпрацював за місяць: основний час – 161 годин, надурочний час (понаднормово) – 11 годин, нічний час – 3 годин.
Годинна ставка робітника 4-го розряду – 22,45 грн.
- Робітник Шинкаренко О.І. відпрацював за місяць: основний час – 158 годин, надурочний час – 4 години, нічний час – 8 годин.
Годинна ставка робітника 5-го розряду – 23,10 грн.
- Робітник Кисіль І.В. відпрацював за місяць: основний час – 173 години, надурочний час – 2 години, нічний час – 6 годин.
Годинна ставка робітника 6-го розряду – 24,7 грн.
Примітка: За колективним договором доплата праці за години нічної і понаднормової роботи здійснюється в розмірі 100%.
Господарські операції по відображенню в обліку
розрахунків з оплати праці
Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва ?
2. Утримано із заробітної плати робітників:
- єдиний соціальний внесок
- податок з доходів фізичних осіб
?
?
3. Видано за каси підприємства заробітну плату робітникам основного виробництва ?
4. Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату робітників основного виробництва (37%): ?
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.