Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Податкова система


Контрольна робота
K-23739

Теоретична частина
Тема 24.Податковий менеджмент
1.1.Податкове планування як пошук оптимальних варіантів здійснення господарських операцій
1.2.Способи мінімізації податків
1.3.Податкове планування з використанням податкових пільг
Практична частина
Тести
1. Фіскальна функція податків:
А) передбачає, що за допомогою податків відбувається перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між державою та її суб'єктами;
Б) полягає в тому, що за допомогою податків формуються фінансові ресурси держави;
В) це проявлення сутності податку в дії, спосіб вираження його властивостей.

2. За економічним змістом розрізняють такі види податків:
А) податки на доходи та прибутки; податки на споживання; податки на майно;
Б) прямі податки; непрямі податки;
В) загальнодержавні податки; місцеві податки та збори.

3. У разі відсутності порушень під час перевірки складається:
А) акт;
Б) довідка;
В) заява.

4. Відмова платника податків від проведення інвентаризації призводить до:
А) дисциплінарної відповідальності;
Б) кримінальної відповідальності;
В) адміністративного арешту майна платника.

5. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення є завданням:
А) державної податкової інспекції;
Б) податкової міліції;
В) державної податкової адміністрації.

6. Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків - юридичних осіб в:
А) Державному реєстрі фізичних осіб;
Б) Єдиному банку даних про платників податків;
В) жоден варіант не є вірним.

7. Методи амортизації, які можна застосовувати з 1 квітня 2011 року:
А) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий;
Б) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прогресивного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий;
В) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, кумулятивний.

8. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку:
А) витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності;
Б) витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів;
В) обидві відповіді є правильні.

9. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з:
А) експорту товарів;
Б) експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією;
В) постачання товарів, призначених для використання в дитячих будинках, дошкільних навчальних закладах.

10. Податкова накладна виписується у день:
А) виникнення податкових зобов’язань продавця;
Б) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг;
В) відвантаження товарів або оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.

11. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
А) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності;
Б) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
В) обидва варіанти правильні.

12. До неоподатковуваних доходів відносяться:
А) вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати;
Б) вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує однієї мінімальної заробітної плати;
В) вартість житла, яке отримано у спадок.

13. Базою оподаткування акцизного податку є:
А) вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України;
Б) вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує;
В) обидві відповіді правильні.

14. Обов’язкова реєстрація як платник ПДВ здійснюється у разі:
А) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (з урахуванням ПДВ);
Б) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована протягом останнього кварталу, сукупно перевищує 100 000 гривень (без урахування ПДВ);
В) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування ПДВ).

15. Перевірка, яка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених ПКУ- це :
А) документальна планова перевірка;
Б) документальна позапланова перевірка;
В) документальна невиїзна перевірка.

16. Основним призначенням ДПА в областях є:
А) здійснення перевірок та переперевірок діяльності окремих платників;
Б) інформаційний і правовий зв'язок між низовою ланкою ДПА України;
В) кадрова політика.

17. Отримання копій первинних фінансово-господарських документів під час податкових перевірок оформляється:
А) описом;
Б) актом у довільний формі;
В) протоколом.

18. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг:
А) суб’єкти, що провадять торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
Б) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
В) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері розваг.

19. Платниками ФСП є лише юридичні особи, у яких виконуються наступні умови:
А) виробляють сільгосппродукцію або вирощують і виловлюють рибу в озерах, ставках, водосховищах; частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 %;
Б) виробляють сільгосппродукцію або вирощують і виловлюють рибу в озерах, ставках, водосховищах; частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 70 %;
В) виробляють сільгосппродукцію; частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний період дорівнює або перевищує 75 %.

20. Облік осіб, які відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків ведеться :
А) за будь-яким документом, що посвідчує особу;
Б) за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта;
В) не ведеться взагалі.

Задача
Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку академічної групи.
Завдання:
1. Відобразити господарські операції підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.
2. За даними операцій скласти Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, якщо остання цифра залікової книжки студента є кратною 2.
В іншому випадку слід сформувати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за даними, наведеними нижче (умовно прийнявши дані про нараховану заробітну плату за місяць як квартальні).

Умова для виконання завдання:
Досліджуване підприємство – ПАТ «Креатив», клас професійного ризику виробництва – 17. Код за ЄДРПОУ 32241508.
Таблиця 2
Інформація для нарахування заробітної плати за звітний місяць
Ідент. номер П.І.П. Посада Посадовий оклад, грн. Використання робочого часу, днів
Відпрацьо-вано Невиходи Підстава невиходу
1 2 3 4 6 7 8
Варіант 9/24
1234567890 Іванченко О.І. директор 3800/3500 20 2 лікарняний лист*
1234567788 Квашук В.О. бухгалтер 2000/2000 22 - -
1255567890 Лаврик К.С. секретар 1600/1800 22 - -
1233567890 Лучко Л.С. менеджер 1800/2000 18 4 лікарняний лист*
1234567997 Іванюк В.А. менеджер
(інвалід) 1800/2000 22 - -

Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118 грн., у Л.С. Лучка – 115 грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.
Список використаної літератури
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.