Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік зовнішньоекономічної діяльності (МАУП)


Контрольна робота
K-25446

Контрольні питання до теми 1

1. В чому сутність зовнішньоекономічної діяльності?

2. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності, їх коротка характеристика.

3. Види міжнародних операцій підприємства.

4. Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

5. Нормативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6. Державний контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльностіКонтрольні питання до теми 2

1. Порядок укладання міжнародних контрактів та їх реєстрація.

2. Правила “ІНКОТЕРМС” та порядок їх застосування.

3. Вплив умов, визначених Правилами “ІНКОТЕРМС” на відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку.

4. Який вплив на податковий облік має застосування Правил “ІНКОТЕРМС”.Контрольні питання до теми 4

1. Дати визначення курсової різниці.

2. Як поділяються курсові різниці.

3. На яких рахунках відображаються курсові різниці.

4. Які витрати виникають під час купівлі іноземної валюти.

5. Як відображаються курсові різниці у формах бухгалтерської звітності.

6. Які документи необхідно оформляти під час купівлі іноземної валюти.

7. Дати визначення міжнародних розрахунків.

8. Акредитив це -......

9. Перелічити способи визначення балансової вартості іноземної валюти.

10. Класифікація іноземної валюти на території України.Практичне завдання до теми 4

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют: 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

1. На поточний рахунок в іноземній валюті зараховано довгостроковий кредит в іноземній валюті в розмірі 20000 євро. Курс 1 євро = 6,10

2. Для розрахунків з іноземними постачальниками була придбана валюта (суму визначити за даними початкового сальдо). Курс МВБ – 1 євро 6.20, курс НБУ = 6,10. Підприємство здійснило всі необхідні платежі, придбана валюта була зарахована на поточний рахунок в іноземній валюті.

3. З поточного рахунку в іноземній валюті були перераховані кошти : а) заборгованість іноземному постачальнику - ?, б) нараховані проценти за кредит - ?, в) аванс іноземному постачальнику в сумі 2000 євро. Курс на дату перерахування 1 дол.= 5,12, 1 євро = 6

4. По всім операціям відображено курсові різниці.Контрольні питання до теми 5

1. Документальне оформлення експортних операцій.

2. Характеристика митного режиму експорту.

3. Оподаткування експортних операцій.

4. Синтетичний облік експортних операцій.

5. Аналітичний облік експортних операцій.

6. Особливості експорту робіт та послуг.

7. Завдання обліку експортних операцій.

8. Визначення митної вартості товару.

9. Експорт – це...

10. Розвиток експорту залежить від......Практичне завдання до теми 5

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют : 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

Іноземному покупцю була відвантажена готова продукція на суму авансу, що надійшов від іноземного покупця (суму визначити за даними початкового сальдо). При вивезенні продукції було нараховано мито за ставкою 15%, за митне оформлення – еквівалент 20 дол.США. Курс 1 дол..США =5.05, 1 євро = 6,02.Контрольні питання до теми 6

1. Документальне оформлення імпортних операцій.

2. Характеристика митного режиму імпорту.

3. Синтетичний облік імпортних операцій.

4. Аналітичний облік імпортних операцій.

5. Оподаткування імпортних операцій.

6. Методика формування ціни імпортних товарів.

7. Особливості обліку авансів при імпортних операціях.

8. Методика розрахунку ПДВ при імпорті.

9. Імпорт це - ......

10. Перелічити основні види імпортних операцій.Практичне завдання до теми 6

1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 200_ року:

Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро,

Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США

Основні засоби – 20000 грн.

Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро,

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро

Короткостроковий кредит в іноземній валюті 5000 дол.США

Статутний капітал – 20000 грн.

Курси валют : 1 дол.США = 5 грн, 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

1. Від іноземного покупця надійшли товари по яким був сплачений аванс (суму визначити за даними сальдо на початок місяця). Підприємство нарахувало та сплатило з поточного рахунку в національній валюті: мито за ставкою 10%, за послуги по оформленню еквівалент 40 дол.США, ПДВ за ставкою 20%. Товари були оприбутковані на склад і визначена первісна вартість товарів. Курс 1 дол..США =5.05, 1 євро = 6,0Контрольні питання до теми 7

1.Розкрити сутність бартерних операцій.

2. Основні вимоги до бартерної угоди.

3. Порядок митного оформлення бартерних операцій.

4. Поняття індикативної ціни.

5. Сутність справедливої вартості.

6. Звичайна ціна на продукцію.

7. Бухгалтерський облік бартерних операцій.

8. Податковий облік бартерних операцій.

9. Чи виникають курсові різниці при бартерних операціях.

10. Перелічити основні нормативні документи, які регламентують бартерні угоди.Контрольні питання до теми 8

1. Давальницька сировина – це.....

2. Які операції належать до операцій з давальницькою сировиною

3..На якому рахунку обліковується ввезена для переробки давальницька сировина.Дати його характеристику.

4. На якому рахунку відображається виготовлена готова продукція з давальницької сировини.

5. Кому належить право власності на імпортну давальницьку сировину для виготовлення готової продукції.

6. Якою має бути питома вага сировини, що надається для виготовлення готової продукції.

7. На кого покладається контроль за виконанням операції з переробки давальницької сировини, яка була закуплена на митній території України.

8. Які платежі має сплатити український замовник під час вивезення для переробки давальницької сировини за межі митної території України.

9. Які платежі виконуються під час вивезення готової продукції за межі митної території України.

10. Пояснити методику розрахунку простого векселя та його погашення при операціях з давальницькою сировиною.Контрольні питання до теми 9

1. Дати визначення консигнаційної операції.

2. Консигнант і консигнатор, їх обов”язки.

3. Функції консигнаційного складу.

4. Функції митного ліцензійного складу.

5. Митне оформлення ввезення і вивезення товарів.

6. Особливості договору комісії.

7. Особливості договору консигнації.

8. Що є спільного між договором консигнації та комісії.

9. Які рахунки використовують для обліку консигнаційних операцій. Дати їх характеристику.

10. Оподаткування консигнаційних операцій.Контрольні питання до теми 10

1. Види кредитів.

2. Порядок документального оформлення кредитів.

3. Рахунки бухгалтерського обліку кредитних операцій.

4. Порядок обліку відсотків банку по кредитах.

5. Особливості податкового обліку кредитів у іноземній валюті.

6. Нормативно-правове регулювання лізингу.

7. Предмет лізингу.

8. Види лізингу.

9. Митне оформлення лізингових операцій.

10. Податковий облік лізингових операцій.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.