Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн"


Контрольна робота
K-26746

Б. ЗАВДАННЯ 2.
Виходячи з розрахунку місячної потреби в грошо¬вих коштах для здійснення оплати дрібних поточних витрат (канцелярських, поштових, транспортних тощо), на підприємстві створено фонд дрібних сум у розмірі $300. Після закінчення по¬точного місяця підзвітна особа склала звіт про витрати, приклала квитанції і ваучери, які підтверджують витрачання грошей тільки на визначені цілі, та подала звіт і ці документи в бухгал¬терію. Витрати з фонду становили:
> канцелярські витрати - $80;
> витрати на ремонт офісного обладнання - $115;
> поштові витрати - $54;
> оплата невеликих транспортних послуг - $35.
Приймаючи звіт у відповідальної особи, бухгалтер встановив, що на кінець місяця у малій касі було на залишку $10.
Необхідно:
Визначити правильність витрачанням грошей із фонду дрібних сум та скласти необхідні записи для відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з цим фондом.

В. ЗАВДАННЯ 3.
На основі одержаного банківського звіту і даних бухгалтерського обліку бухгалтером фірми “Caн” 31 жовтня поточного року було складено узгоджувальну таблицю з відоб¬раженням у ній таких даних:
Залишок згідно з банківським звітом $15,350
Плюс: Вечірня каса 31.10.xxp. 3,000
Мінус: Виписані і не проведені банком чеки на оплату . постачальникам за матеріали 7,300
Скоригований залишок банку 11,050
Залишок за даними обліку фірми "Сан” 5,540
Плюс: Облік векселя банком* 10,400
Помилка у відображенні чека №345 на оплату рахунка постачальника 30
Мінус: Одержані, але не оплачені чеки від покупців 4,850
Списано за послуги банку 70
Скоригований обліковий залишок фірми "Сан” 11,050
* Номінальна вартість векселя - $10,000, відсотки по векселю (5%) - $500, гонорар банку за облік векселя - $100.
Необхідно:
Пояснити, яким чином за допомогою узгоджувальної таблиці були відрегульовані розходження між залишком на банківському рахунку за даними обліку фірми “Сан" і даними банківського звіту. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку резуль¬тати узгоджувальної таблиці для коригування залишку на ра¬хунку “Грошові кошти”.

Д. Завдання 4.
Корпорація “Вінстон”' передала в банк за 90 днів до дати погашення вексель на суму $10,000, виданий під 10 % на термін 120 днів і облікований банком за обліковою ставкою 12 %.
Необхідно:
Розрахувати суму погашення, суму облікової ставки та суму, ви¬плати за векселем, облікованим банком у випадку, коли виплата по дисконтованому векселю більша за його номінальну вартість. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку операцію, по¬в’язану з обліком векселя.
Е. Завдання 5.
Корпорація “Нортон” передала в банк за 60 днів до дати погашення вексель на суму $20,000, виданий під 12 % на термін 90 днів і облікований банком за обліковою ставкою 18 %.
Необхідно:
Розрахувати суму погашення, суму облікової ставки та суму ви¬плати за векселем, облікованим банком у випадку, коли сума ви¬плати менша за номінальну вартість дисконтованого векселя. Складіть необхідний запис для відображення на рахунках бухгал¬терського обліку операції, пов’язаної з обліком векселя
Б. Завдання 2.
Фірма «Найф» використовує систему періодичного обліку запасів. Наявна наступна інформація про залишки, закупівлі і реалізацію товарів по фірмі «Найф» за місяць жовтень 2015 р.:
Дата Показники Кількість одиниць Ціна за одиницю, дол.
01.10 Залишок на початок місяця 100 20
05.10 Закуплено 110 21
10.10 Реалізовано 90 30
15.10 Закуплено 120 22
22.10 Реалізовано 100 30
25.10 Закуплено 140 23
29.10 Реалізовано 130 30
Застосовуючи різні методи оцінки запасів (метод середньої вартості; метод FIFO, метод LIFO) і за умови, що підприємство використовує систему періодичного обліку запасів, необхідно визначити такі показники:
- собівартість реалізованих товарів за місяць;
- собівартість залишку товарів на кінець місяця;
- валовий прибуток від реалізації товарів.
Порівняйте розраховані, з використанням різних методів оцінки запасів, показники та визначте вплив цих методів на фінансові результати діяльності підприємства. При цьому, врахуйте, що операційні витрати фірми «Найф» за жовтень 2015 р. складають 1 300 дол., а ставка податку на прибуток – 30%.
В. Завдання 3.
Використовуючи інформацію про залишки, закупівлі і реалізацію товарів по фірмі «Найф» за місяць жовтень 2015 р. із попереднього завдання та застосовуючи різні методи оцінки запасів (метод середньої вартості, метод FIFO, метод LIFO), визначте для фірми «Найф» за умови, що вона обліковує товари за системою постійного обліку запасів, такі показники:
- собівартість реалізованих товарів за місяць;
- собівартість залишку товарів на кінець місяця;
- валовий прибуток від реалізації товарів.
Порівняйте розраховані, з використанням різних методів оцінки запасів, показники та визначте вплив цих методів на фінансові результати діяльності підприємства. Операційні витрати фірми «Найф» за жовтень 2015 р. складають 1 300 дол., а ставка податку на прибуток – 30%.
Охарактеризуйте відмінності в отриманих результатах з використанням різних методів оцінки запасів при системах періодичного і постійного обліку запасів.
А. Завдання 1.
Корпорація «Найком» придбала у підприємства, що ліквідується, земельну ділянку з будівлею, яка на ній знаходиться за 300 000 дол. За оцінкою незалежного експерта вартість земельної ділянки становить 230 000 дол., а будівлі – 150 000 дол. Відобразіть оприбуткування земельної ділянки та будівлі на рахунках бухгалтерського обліку.
В. Завдання 3.
Фірма «Плейт» придбала вантажний автомобіль, початковою вартістю 26 000 дол. Нормальний термін експлуатації автомобіля становить 6 років, очікувана вартість у разі ліквідації – 2 000 дол.
Фірма «Плейт» використовує метод нарахування зносу за сумою чисел років (кумулятивний). Застосовуючи даний метод, розрахуйте річну суму амортизації, нагромаджений знос і залишкову вартість автомобіля протягом 5-ти років його експлуатації.
Б. Завдання 2.
Корпорація “Сюзен” 1 січня 2005 р. придбала 10 об¬лігацій корпорації “Крумер” номінальною вартістю $1,000 кож¬на строком на 5 років із встановленою відсотковою ставкою 8 % річних з метою їх утримання до погашення. Встановлена і ринкова ставки відсотків не співпадають, ринкова ставки відсотків складає 12 %. Відсотки по облігаціях згідно з контрактом повинні сплачуватись один раз на рік - 31 грудня і початкова дата для нарахування відсотків — 1 січня 2005 р. Дата погашення облігацій - 1 січня 2010 р.
Необхідно:
Розрахувати амортизацію дисконту за облігаціями методом ефективної ставки відсотка з допомогою таблиць поточної вар¬тості простої величини і поточної вартості ануїтету.
В. Завдання 3.
Корпорація “Джорджія” 1 січня 2006 р. придбала частку в розмірі 40 % у власному капіталі (прості акції) корпорацїі “Норіс” за $300,000. Чистий прибуток корпорації “Норіс” за 2006 р. склав $100,000. Наприкінці року корпорація“Норіс” оголосила та виплатила дивіденди грошовими коштами у сумі $50,000. Крім цього, за рахунок дооцінки основних засобів до¬датковий капітал Корпорації “Норіс” збільшився на $10,000.
Необхідно:
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з придбання довгострокових фінансових інвестицій (акцій) за ме¬тодом участі в капіталі. Визначити і відобразити в обліку частку інвестора в чистому прибутку асоційованої компанії та оголо¬шення й виплату дивідендів за інвестиціями.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.