Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Задача з дисципліни "Контролінг"


Контрольна робота
K-26835

Завдання 1.
Компанія виготовляє гідрокостюми. Нижче наведено прогноз прибутку компанії на прогнозний рік, грн.:

Продаж (160 000 од.) 1 600 000
Витрати:
змінні 400 000
постійні 600 000
Прибуток 600 000
Виходячи з наведених даних, необхідно:
1) обчислити точку беззбитковості компанії у грошових одиницях;
2) розрахувати запас міцності (економічної безпеки) компанії;
3) визначити фактор операційного важеля;
4) визначити дохід від продажу, необхідний для отримання прибутку в сумі 900000 грн.
Завдання 2.
Кафе реалізує два види комплексної страви: “Еникі” та “Беникі”. Нижче наведено кошторис кафе на наступний рік:
Показник Страва
Еникі Беникі
Ціна реалізації, грн. 2,5 3,5
Змінні витрати, грн. 1,5 2,0
Маржинальний дохід, грн. 1,0 1,5
Обсяг продажу, од. 120 000 60 000
Постійні витрати кафе заплановано у сумі 160 000 грн.
Необхідно обчислити:
1. Запланований операційний прибуток;
2. Точку беззбитковості для кожної страви;
3. Запас міцності.
Завдання 3.
Підприємство виробляє два види виробів, інформація про які подана нижче.
Показник Виріб А Виріб Б
Ціна продажу за одиницю, грн 6 12
Змінні витрати на одиницю, грн 2 4
Постійні витрати, грн 17 000 35 000
Кількість реалізованих одиниць 70 000 30 000
На підставі наведених даних необхідно визначити:
а) точку беззбитковості для кожного виробу і для підприємства в цілому;
б) прибуток (збиток) при реалізації 6000 одиниць виробу А та 5000 одиниць виробу Б.
Завдання 4.
Підприємство №1 виготовляє ремені безпеки. Підприємство №2 бажає придбати 4000 ременів за ціною 6,4 грн. за одиницю замість звичайної ціни 10 грн. Прийняття цього замовлення не збільшить витрати підприємства, що виробляє ремені, на збут.
Звіт про фінансові результати підприємства №1 за попередній місяць, грн:
Показник Сума
Обсяг продаж,30400 од. 304000
Змінні витрати
- виробничі 152000
- на збут 66000
Маржинальний дохід 86000
Постійні витрати:
- виробничі 45000
- інші 25000
Операційний прибуток 16000
Необхідно: визначити доцільність прийняття спеціального замовлення.
Завдання 5.
Спортивний клуб хоче закупити у компанії сто байдарок по 1800 грн. за одиницю, хоч звичайна ціна їх реалізації 2400 грн. Бухгалтер компанії склав калькуляцію спеціального замовлення, наведену нижче.
Стаття витрат Загальні витрати, грн Витрати на одиницю, грн
Основні матеріали 100000 1000
Основна зарплата 36000 360
Загальновиробничі витрати (60% постійні витрати) 40000 400
Витрати на збут (40% - постійні витрати) 28000 280
Разом 204000 2040
Необхідно: визначити доцільність прийняття спеціального замовлення за умови, що а) у підприємства є вільні потужності для виконання замовлення; б) виробничі потужності компанії цілком завантажені і прийняття спеціального замовлення призведе до скорочення обсягу продажу тих байдарок, що продаються по 2400 грн.
Завдання 6.
Магазин має такі результати діяльності за звітний період, тис. грн:
Стаття Секції Разом
Взуття Одяг Канцтовари
Продаж 2000 1600 200 3800
Змінні витрати 1600 1120 120 2840
Маржинальний дохід 400 480 80 960
Постійні витрати
На утримання секцій 300 200 30 530
На утримання магазину в цілому 120 200 40 360
Операційний прибуток (збиток) -20 80 10 70
Необхідно: визначити, чи варто і далі утримувати секцію взуття, якщо:
а) ліквідація секції взуття не призведе до скорочення загальногосподарських витрат магазину, а площа секції не буде використана для реалізації інших товарів;
б) площа, вивільнена внаслідок ліквідації секції взуття, буде використано для розширення секції одягу, що забезпечить зростання продажу на 1000 тис. грн., але вимагатиме додаткових постійних витрат у сумі 140 тис. грн.
Завдання 7.
Завод виробляє вентилятори. Всі деталі завод виготовляє власними силами. Однак завод отримав пропозицію придбати електромотори для вентиляторів за ціною 24 грн. за одиницю.
Собівартість виробництва 3 000 електромоторів власними силами, грн.:
Прямі матеріали 16 000
Пряма зарплата 27 500
Змінні накладні витрати 14 000
Постійні накладні витрати 80 000
Необхідно визначити: чи варто заводу приймати пропозицію, якщо припинення виробництва електромоторів дасть можливість скоротити постійні витрати на 21 300 грн., а також використати вільну виробничу потужність для виробництва іншої продукції, що зумовить збільшення прибутку на 22 500 грн.
Завдання 8.
Спеціалізований цех з ремонту котельного обладнання виготовляє продукцію „Х” для ТЕС. Потреба в продукції становить 32 од., а розрахунок собівартості одиниці продукції наведено нижче:
Показник Сума, грн
Прямі матеріали 2369
Пряма зарплата 738
Амортизація спеціального устаткування 1740
Загальновиробничі витрати 476
Разом 5324
Постачальник пропонує аналогічну продукцію за ціною 4900 грн.
Необхідно: визначити, чи варто приймати пропозицію.
Завдання 9.
Фабрика виробляє три види іграшок супер-героїв: „Супермен”, „Бетмен”, „Людина-павук”, про які є наступна інформація, грн.:
Показник Виріб
„Супермен” „Бетмен” „Людина-павук”
Ціна 50 30 62,5
Витрати:
прямі витрати на оплату праці 24 12 30,0
прямі витрати на матеріали 4,5 4 8
змінні накладні витрати 305 2 4,5
Попит на продукцію фабрики перевищує її потужність. Тому керівництво фабрики розглядає питання щодо виробничої програми на наступний місяць. Ставка оплати праці робітників на фабриці встановлена у розмірі 6 грн за годину, а місячна потужність – 8000 годин праці.
Необхідно:
Скласти оптимальну виробничу програму фабрики на наступний місяць, яка забезпечить отримання максимального маржинального доходу
Завдання 10.
Керівництву ВАТ “Вектор” надійшла пропозиція від компанії споживача на розміщення замовлення щодо випуску нового виду продукції за обсягом 3000 одиниць. Рівень використання потужності на акціонерному товаристві відповідає нормативному, тому, для виконання замовлення, необхідно зменшити обсяги продукції, яка вже випускається.
Вихідні дані для прийняття рішення наступні:
Ціна одиниці продукції, що випускається 137 грн., нової 161 грн, змінні витрати відповідно 62 та 105 грн, витрати праці на виробництво 5,5 та 4,2 години.
Необхідно: визначити чи є економічно доцільним виробництво нової продукції та нижню межу ціни нової продукції, за якою вигідно прийняти замовлення.
Завдання 11.
Підприємство виготовляє і реалізує вітриль¬ники, для чого У постачальника придбаються готові вітрила. Вартість комплекту вітрил для одного вітрильника становить 280 грн. Протягом звітного року підприємство «Моряк» працювало на рівні 70 % своїх виробничих можливостей і виготовило 1000 вітрильників. Для завантаження вільних виробничих потуж¬ностей керівництво підприємства вирішило розглянути дві пропозиції. Перша стосується виготовлення комплектів вітрил власними силами. Можливі витрати на виробництво одного комплекту вітрил становитимуть, грн: парусина — 100, пряма зарплата — 80, постійні виробничі накладні витрати — 120. Друга пропозиція пов’язана з можливістю передачі в оренду вільного обладнання. В цьому разі річна сума орендної плати, яку отримає підприємство «Моряк», становитиме 80 000 грн.
Яке рішення має прийняти керівництво підприємства «Моряк»? Обґрунтуйте Вашу відповідь необхідними розрахунками.
Завдання 12.
Підприємство встановлює ціну продажу нового продукту «X». Обліковий відділ надав такі дані:
Показник На одиницю, грн
Прямі матеріали 2
Пряма заробітна плата 4
Змінні накладні виробничі витрати 1
Постійні накладні виробничі витрати (300 000 грн / 100 000 од.) 3
Змінні витрати на збут 2
Постійні адміністративні витрати (400 000 грн / 100 000 од.) 4
На підставі наведених даних визначити:
а) ціну продажу, якщо націнку встановлено на рівні 110 % до повних витрат підприємства;
б) відсоток націнки для збереження ціни, визначеної в п. а), якщо він розраховується на основі змінних виробничих витрат.
Завдання 13.
Фірма «Побутмаш» виготовляє та реалізує два види продукції — барометри і термометри, використовуючи всі вироб¬ничі потужності:
Показник Барометр Термометр
Ціна, грн 25 18
Змінні витрати на одиницю, грн 15 12
Час виготовлення, год 4 2
Попит на обидва види продукції перевищує його пропонування з боку виробників. Для виготовлення одного барометра необхідно витратити вдвічі більше годин праці, ніж для виробництва одного термометра. Загальний час роботи персоналу обмежений 80 000 год на місяць, а постійні витрати становлять 120 000 грн.
На підставі наведених даних визначте оптимальну виробничу програму. Обґрунтуйте відповідь розрахунками.
Завдання 14. Ситуація “Прикрий випадок"
Сонячним весняним ранком ви розпочали свою діяльність в компанії, яка швидко розвивається та зростає. Першим дорученням вам було завершити аналіз одного з продуктів компанії для засідання Ради директорів, яке відбудеться сьогодні. Після завершення аналізу ви відклали свій “паркер” і з задоволенням потягнулися. На своє нещастя при цьому ви зачепили склянку з водою, яка впала на папери з розрахунками. Внаслідок цього значна частина ваших записів була знищена. Залишилися лише такі дані:
Завдання 15.
Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20 виробництво яких планується розпочати у 20ХХ році. Заплановані обсяг і ціни продажу цих виробів наведено нижче.
Виріб Ціна за м2, грн Запланований обсяг продажу, м2
ПС-17 15 30 000
ПС-20 20 12 500
На кінець 20ХХ року запас готової продукції планується в розмірі 20% про¬дажу за цей рік. Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізацією нової продукції.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.