Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз реалізації продукції та формування політики збуту на підприємстві


Дипломна
K-16003

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві
1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві
1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві
1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту
Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики збуту на ват «смілянський машзавод»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машзавод»
2.2 Формування політики збуту на підприємстві
2.3 Аналіз обсягів реалізації продукції ВАТ «Сміламаш»
Розділ 3 шляхи вдосконалення політики збуту ват «смілянський машзавод»
3.1 Автоматизація аналізу реалізації продукції на підприємстві
3.2 Шляхи збільшення обсягів реалізації продукції підприємства
3.3 Розрахунок економічної доцільності впровадження проекту купівлі нового обладнання
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Реалізація продукції як кінцевий результат підприємства, а також як економічна категорія належить до числа найскладніших. Поряд з такими категоріями як виробництво, витрати на виробництво, собівартість, вона є одним з головних елементів кожного підприємства.
Винятково важлива роль відіграє реалізація продукції в функціонуванні і діяльності кожного підприємства.
Реалізація продукції – це ланка зв’язку між виробником і споживачем. Від того як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Для цього на підприємствах складається виробнича програма. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановий період, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо, для виробництва і подальшої реалізації продукції.
В першому розділі дипломної роботи було зроблено аналіз нормативних і інформаційних джерел реалізації продукції та формування політики збуту на підприємстві, розглянуто основні характеристики збутової політики та методику її оцінки.
В другому розділі дипломної роботи зроблено аналіз формування політики збуту на підприємстві ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”. Смілянський машинобудівний завод являється одним із провідних підприємств у країнах СНД по виробництву обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу та харчової промисловості. Завод знаходиться у м.Сміла Черкаської області.
Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як стабільний, хоча в 2006 році спостерігається деяке зниження прибутковості і рентабельності підприємства, хоча і збільшуються обсяги реалізації продукції. Коефіцієнти фінансової стійкості дещо погіршуються в 2006 році порівняно з 2005 роком, хоча і знаходяться в межах рекомендованих значень. Аналіз ліквідності підприємства показав, що в цілому підприємство здатне розрахуватися по своїм зобов’язанням, рентабельність є позитивною, але знижується в 2006 році, аналіз ділової активності показав, що коефіцієнти обертання запасів, дебіторської заборгованості, активів збільшуються, а тривалість їх обертання, відповідно знижується, що є позитивним.
На підприємстві основними питаннями планування, організації і контролю збуту продукції займається служба маркетингу. Основна задача служби маркетингу: локальні задачі (планування продажів на місяць); маркетингові дослідження ринку на предмет можливого обсягу попиту і цін на нову продукцію; проведення виставок; реалізація продукції на експорт.
Обсяг реалізації продукції (без ПДВ) має поступову тенденцію до збільшення. При чому в 2004 році обсяг виробництва порівняно з 2003 роком збільшується на 579 тис.грн. або 5%, в 2005 році – на 6069 тис.грн. або 51%, в 2006 році – на 8626 тис.грн. або 14,2%, і обсяги реалізації по факту перевищують планові обсяги реалізації на 228 тис.грн. або 1,13%.
Таким чином, найбільшу питому вагу в обсязі реалізації продукції має хлібопекарна галузь – 78,24% в 2004 році, 73,88% - в 2005 році, 73% - в 2006 році. Значну питому вагу мають обсяги реалізації обладнання для цукрової промисловості (15,76% - в 2004 році, 21,49% – в 2005 році, 18,5% - в 2006 році). Незначну питому вагу займають – реалізація обладнання для олієжирової промисловості (0,25% в 2004 році, 0,42% в 2005 році, 0,52 – в 2006 році), консервної промисловості (0,6% в 2004 році, 1,06 в 2005 році, 1,36 в 2006 році), спиртової галузі (1,95% в 2004 році, 2,49% в 2005 році, 3,27% в 2006 році), разові замовлення (3,23% в 2004 році, 0,69% - в 2005 році, 3,4% в 2006 році).
Підприємство більшу частину продукції, яка призначена для реалізації експортує за кордон. При чому в 2004 році на експорт пішло 59,4% продукції, в 2005 році – 63,7%, в 2006 році – 55,6%. Найбільшу питому вагу серед країн – замовників продукції займають: Росія (65,66% – в 2004 році, 45,77% - в 2005 році, 41,91% в 2006 році), Білорусь (2,24% в 2004 році, 7,66% в 2005 році і 16,45% в 2006 році), Молдова (5,26% в 2004 році, 12,57% в 2005 році і 16,45% в 2006 році). Меншу питому вагу мають Казахстан (9,02% в 2004 році, 8,7% в 2005 році і 9,35% в 2006 році), Болгарія (13,32% в 2004 році, 9,23% в 2005 і 15,66% в 2006 році) і Литва (4,53% в 2004 році, 16,09% в 2005 році і 7,49% в 2006 році)
Найбільшу питому вагу в обсязі реалізації в Україні займає центральний регіон (його питома вага 60,84% в 2004 році, 64,24% в 2005 році, 60,33% в 2006 році). Інші регіони мають меншу питому вагу в обсягах реалізації – східний (10,97% в 2004 році, 10,41% в 2005 році, 8,16% в 2006 році), західний (6,49% в 2004 році, 6,44% в 2005 році, 6,59% в 2006 році), південний (10,66% в 2004 році, 11,43% в 2005 році, 11,58% в 2006 році) і північний (11,07% в 2004 році, 7,51% в 2005 році і 13,36% в 2006 році).
Обсяги реалізації продукції через дилерську мережу є досить значними і поступово збільшуються, зокрема в 2004 році збільшення склало 14,34 тис.грн., в 2005 році – 3085,98 тис.грн., в 2006 році – 1327,22 тис.грн. Питома вага реалізації продукції через дилерську мережу складає 49,9% в 2003 році, 47,7% в 2004 році, 50,3% в 2005 році, 50,5% в 2006 році.
Обсяг реалізації продукції в 2004 – 2006 роках перевищує надходження коштів на поточні рахунки і в касу, зокрема в 2004 році на 691,2 тис.грн., в 2005 році – на 1372,1 тис.грн., в 2006 році – на 571,3 тис.грн., що є негативним, оскільки збільшується дебіторська заборгованість.
Аналіз обсягів реалізації продукції в розрізі кварталів показав, що спостерігається деяка нерівномірність, зокрема в 2004 році в 1 кварталі було реалізовано найбільше продукції, в наступних кварталах обсяги реалізації скорочуються. В 2005 році спостерігається майже така ж тенденція, хоча в 3 кварталі реалізація трохи перевищує обсяг 2 кварталу. В 2005 році в 2 кварталі обсяг реалізацію був найбільший, в 3,4 кварталах він знижується.
Всі показники ефективності збутової політики мають однакову негативну тенденцію – збільшуються в 2005 році і зменшуються в 2006 році, зокрема обсяг реалізації на 1 грн. збутових витрат збільшився в 2005 році на 3,42 грн. і зменшився в 2006 році на 6,52 грн., не досягши тим самим значення 2004 року, валовий прибуток на 1 грн. збутових витрат збільшився в 2005 році на 0,91 грн. і знизився в 2006 році на 3,23 грн., чистий прибуток на 1 грн. збутових витрат зріс в 2005 році на 0,27 грн. і зменшився в 2006 році на 0,32 грн.
В третьому розділі дипломної роботи подано шляхи вдосконалення збутової політик на підприємстві. Це, зокрема:
- автоматизація аналітичних робіт з аналізу реалізації продукції
- впровадження на підприємстві нового обладнання. На сьогоднішні день на підприємстві використовуються: горизонтально-розточувальний верстат моделі 2620Е (1971 року виготовлення), радіально-свердлильний верстат моделі 2М55 (1979 року виготовлення), горизонтально-фрезерний верстат моделі 6Н83 (1955 року виготовлення), які можна було б замінити одним верстатом. На верстаті можна проводити три операції замість однієї, що знизить витрати часу, електроенергії, витрати на утримання та експлуатацію обладнання та загально виробничі витрати.
Ефективність впровадження даної пропозиції і її вплив на обсяг реалізації продукції розглянуто на прикладі виготовлення остова електродвигуна ЕД-141 на цьому верстаті. Остаточні підрахунки показали, що дана пропозиція збільшить обсяг реалізованої продукції на 216 тис.грн., собівартість зменшиться на 125,57 тис.грн., прибуток до оподаткування збільшиться на 341,57 тис.грн., а чистий прибуток – на 255,68 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Перелік літературних джерел з проблеми дослідження
Рис. 1.1 Етапи проведення стимулювання збуту
Рис. 1.2 Використання послуг оптової торгівлі
Рис. 1.3 Види роздрібної торгівлі
Таблиця 1.1 Принципи сегментації споживчих ринків
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис.грн)
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Обсяги реалізованої продукції в 2003-2006 роках
Рис. 2.1 Обсяги реалізованої продукції, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз виконання плану реалізації продукції
Таблиця 2.5 Реалізована продукція по основних галузях промисловості
Рис.2.2 Динаміка реалізації продукції по основним галузям
Таблиця 2.6 Структура експортних операцій підприємства в 2004 – 2006 роках
Рис. 2.3 Співвідношення обсягів реалізації на експорт і обсягу реалізації продукції в Україні
Таблиця 2.7 Динаміка обсягів реалізації продукції в розрізі країн – замовників
Рис. 2.4 Обсяги експортованої продукції в розрізі країн – замовників
Таблиця 2.8 Динаміка обсягів реалізації продукції по областям України
Рис. 2.5 Динаміка реалізації продукції по регіонам України
Таблиця 2.9 Частка реалізації продукції через дилерську мережу
Таблиця 2.10 Обсяги реалізації продукції по кварталам 2004 – 2006 років (тис.грн.)
Рис. 2.7 Обсяги реалізації продукції в розрізі кварталів
Таблиця 2.11 Структура реалізації продукції в розрізі кварталів в 2004 – 2006 роках
Таблиця 2.12 Склад збутових витрат підприємства (тис.грн)
Таблиця 2.13 Показники ефективності збутової політики
Таблиця 3.1 Експлуатаційні характеристики верстатів
Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування горизонтально-розточувального верстату (м. 2636ГФ2)
Таблиця 3.3 Витрати на електроенергію
Таблиця 3.4 Витрати на поточні ремонти верстатів
Таблиця 3.5 Вартість утримання та експлуатації одиниці обладнання
Таблиця 3.6 Погодинні тарифні ставки оплати праці робітників верстатників на ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”
Таблиця 3.7 Витрати на оплату праці при виготовленні остова електричної машини ЕД-141
Таблиця 3.8 Калькуляція на виготовлення остова електродвигуна ЕД-141 по заготівельно-котельнозварювальному цеху
Таблиця 3.9 Основні показники проекту
Таблиця 3.10 Розрахунки грошових потоків по роках
Таблиця 3.11 Розрахунок показників ефективності проекту
Таблиця 3.12 Розрахунок терміну окупності інвестицій по роках
Таблиця 3.13 Основні показники ВАТ „Смілянський машинобудівний завод”
До роботи є звіт з практики, додатки - звітність підприємства, доповідь та роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.