Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка системи управління витратами на підприємстві


Дипломна
K-16026

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи
Управління витратами на торговельному підприємстві
1.1. Економічна сутність витрат торговельного
підприємства та їх класифікація
1.2. Фактори, які впливають на обсяг витрат торговельного підприємства
1.3. Стратегія управління витратами торговельного підприємства
1.4. Методика оцінки формування витрат на підприємстві
Розділ 2. Практичні аспекти оцінки системи управління витратами
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
Тов твп «україна»
2.2 Оцінка витрат на підприємстві ТОВ ТВП «Україна»
2.3 Аналіз ефективності формування системи управління витратами
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління
Витратами на тов твп «україна»
3.1. Основні напрями удосконалення управління витратами
3.2. Розробка практичних заходів щодо вдосконалення системи управління витратами на ТОВ ТВП «Україна»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Для здійснення своєї діяльності торгівельне підприємство використовує трудові матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торгівельно-технологічних процесах споживаються і трансформуються у витрати.
Витрати обігу у складі витрат торговельного підприємства посідають переважне місце. Управління процесом фінансування поточної діяльності торговельного підприємства передбачає облік не тільки експлуатаційних витрат щодо надання торгівельних послуг, а й витрат, пов’язаних з придбанням товарів.
За джерелами фінансування у складі поточних витрат торговельного підприємства виділяють:
- поточні витрати, що відносяться на собівартість продукції (витрати обігу);
- поточні витрати, що фінансуються за рахунок чистого прибутку підприємства.
Такий поділ витрат обумовлений не їх економічною природою, а існуючим підходом до визначення фінансових результатів поточної діяльності підприємства та прийнятим порядком оподаткування прибутку.
Перелік витрат, що згідно із законодавчою регламентацією відносяться на собівартість продукції (витрати обігу) підприємства для розрахунку величини оподаткованого прибутку, характеризує бухгалтерський підхід до їх формування. Цей підхід ґрунтується на захисті інтересів бюджету, розміри надходження в який не мають зменшуватись через безгосподарність, нераціональне використання ресурсів. Так, до складу витрат обігу не включаються втрати товарів понад норми природного убутку, відсотки за прострочений кредит, штрафи, що сплачуються сторонніми організаціями, витрати на утримання об’єктів невиробничої сфери і таке інше.
Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов’язані з поточною діяльністю підприємства. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов’язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу витрачати реальний фінансовий результат діяльності підприємства.
Об’єктом дослідження є Смілянське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельно-виробниче підприємство „Україна”», утворено відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та ін. законодавчих актів України та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р, основною діяльністю якого є :
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції, та їх реалізація;
- виробництво та реалізація високоякісних продуктів харчування;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами тощо.
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створюється Статутний фонд в розмірі 146 000 гривень.
ТОВ ТВП «Україна» здійснює виробничу діяльність, реалізуючи виготовлену продукцію під торговельною маркою «Медуниця» через власну роздрібну мережу, а також здійснюючи поставки продукції зі складу до роздрібної мережі міста.
До основних видів продукції, що виробляється підприємством, належать групи кондитерських виробів : торти, печиво, пряники, цукерки, мармелад тощо.
З метою збільшення обсягів реалізації працюють два підрозділи фірми:
- відділ маркетингу;
- відділ роздрібних продажів.
Відділ маркетингу відповідає за плідне проведення рекламних кампаній, наявність на торговому місці привабливих рекламних матеріалів, проведення досліджень купівельних переваг і інших властивих маркетинговому підрозділу заходів.
Цінова політика формується виходячи з аналізу купівельного попиту і сезонності.
Основну територіальну конкуренцію підприємству складають: Черкаський та Смілянський хлібзаводи, що спеціалізуються на виготовленні, відповідно, хлібо - булочної групи товарів; ТОВ «Меркурій», основною продукцією якого є цукерки та льодяники ТМ «Рокс», ТОВ «Мрія» з власною мережею кафетеріїв, основною продукцією якого є торти та інші кондитерські вироби. Крім того, на ринку міста представлена продукція ВКФ «Нивки» м. Запоріжжя : торти, кондитерські вироби, цукерки; ТОВ «МіК» м. Кривий Ріг з аналогічною групою товарів, а також дистриб’ютори таких відомих торговельних марок, як Київський завод «Рошен», концерн «АВК» тощо.
Аналіз показує, що за рахунок зниження собівартості продукції і адміністративних витрат підприємству в 2006р. вдалося збільшити валовий дохід від реалізації, незважаючи навіть на падіння обсягів товарообороту.
Так, чистий дохід від реалізації продукції у 2005р. відносно 2004р. зріс на 6,7 тис. грн., або на 1,81%, тоді як у 2006 році зменшився на 2,5 тис. грн., що становить 0,66%.
У 2006р. відбулося зростання собівартості продукції на 6,2 тис. грн., або на 1,7%. Зниження собівартості продукції у 2006р. склало 3,1 тис. грн., тобто 0,84%.
Таким чином, загальний розмір прибутку від реалізації постійно зростав. Так, у 2005р. він зріс на 1,3 тис. грн. (52,00%) і склав 3,8 тис. грн., а у звітному 2006 році на 0,8 тис. грн., або на 21,05% і склав 4,6 тис. грн.
Збільшення доходу підприємства можна досягти за рахунок зниження собівартості продукції, тобто витрат, які несе підприємство на виробництво та реалізацію продукції.
Подальший аналіз свідчить про незначні коливання обсягів витрат на підприємстві. Так, якщо у 2004р. їх обсяг становив 368,3 тис. грн., то у 2005 – 373,7 тис. грн., тобто зріс на 5,4 тис. грн. (1,47%); протягом 2006р. відбулося падіння обсягів витрат на 3,3 тис. грн. (0,88 %). Зниження відбулося в основному за рахунок зменшення матеріальних витрат.
Стосовно структури елементів витрат, можна сказати, що основну питому вагу в структурі витрат займають матеріальні витрати. Так, в 2004р. їх питома вага становила 71,25% і протягом року майже не змінилась (зросла на 0,07%), а у 2006р. вона зросла ще на 0,04% до рівня 71,36%.
Друге місце в структурі витрат займають витрати на оплату праці. Так, у 2004р. вони становили 16,7% (61,5 тис. грн.) і протягом 2005-2006р. знизились до рівня 16,5% (61,1 тис. грн.).
Також слід зазначити, що загальний розмір матеріальних витрат протягом 2004р. зріс на 4,1 тис. грн.(1,56%), а протягом 2005 року зменшився на 2,2 тис. грн., що складає 0,83%.
Коефіцієнт відношення фонду заробітної плати до товарообороту в 2006р. склав 13,58% проти 13,66% в 2005 р., тобто зниження фонду заробітної плати відбувається більш прогресивними темпами, ніж падіння обсягів товарообороту. Це свідчить про жорстку мотиваційну залежність заробітної плати працівників від обсягу продукції, що виробляється.
Аналіз свідчить, що протягом періоду, що аналізується, показник витратомісткості постійно знижувався, що свідчить про зменшення долі витрат у продукції, що реалізується. Так, якщо у 2004р. витратомісткість становила 82,76%, то у 2005р. – 82,49, тобто знизилась на 0,33 п.п., з подальшим зниженням у 2006р. на 0,22 п.п. до рівня 82,31%.
Це стало можливим як за рахунок зниження витрат, так і за рахунок зростання товаробороту у 2006 р.
Подальший аналіз свідчить, що показники доходності витрат і прибутковості витрат постійно зростали, хоч і знаходяться на досить низькому рівні. Підприємство майже працює на межі беззбитковості.
Так, якщо доходність витрат у 2004р. становила 1,63%, то у 2005р. показник зріс на 19,91 п.п. до рівня 1,95 з подальшим зростанням у 2006р. до рівня 2,13 (на 9,18 п.п.).
Відповідно, якщо прибутковість витрат у 2004р. становила 0,68%, то у 2005р. показник зріс на 49,80 п.п. до рівня 1,02 з подальшим зростанням у 2006р. до рівня 1,24 (на 22,13 п.п.).
Зробивши комплексний аналіз витрат обігу на ТОВ ТВП «Україна» зазначимо, що стан управління витратами обігу на досліджуваному підприємстві є задовільним. Але необхідно звернути увагу на вдосконалення управління витратами обігу для покращення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому в дипломній роботі було запропоновано:
1. Підприємству явно не вистачає грошових коштів для задоволення власних потреб і підтримання товарообороту.
2. Зростання товарно – матеріальних запасів відбулося не за рахунок довгострокових зобов’язань, а за рахунок додаткового капіталу та накопичення заборгованості по заробітній платі та деяких інших платежах.
3. Можливо, значно вигіднішим для підприємства було б отримання банківського кредиту, проте фінансування закупівлі товарно-матеріальних запасів та зростання дебіторської заборгованості за рахунок залучення додаткового капіталу можливо було спричинене внутрішніми переконаннями керівництва фірми.
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства показав, що на ТОВ ТВП «Україна» є резерви зменшення витрат обігу. Основними заходами, що можуть суттєво зменшити витрати обігу, є:
- удосконалення політики залучення позикових коштів, за рахунок впровадження внутрішнього займу, вартість якого менше вартості банківського кредиту;
- оптимізація транспортних витрат шляхом логістичного підходу до розрахунку маршрутів завезення товарів з оптової бази до магазинів роздрібної торгівлі. Дана пропозиція дозволить зменшити витрати на день на 11,04 грн., що складає за рік 4113,55 тис.грн.;
- удосконалення системи обліку витрат шляхом заміни існуючої системи обліку на основі повної собівартості на прогресивну систему директ-костинг. Система директ-костінг загострює увагу керівництва підприємством на зміні маржинального доходу як по підприємству в цілому, так і за різними виробами. За рахунок скорочення статей витрат спрощується їх нормування, облік, контроль і, до того ж, поліпшується облік і контроль умовно-постійних, накладних витрат, оскільки їх сума за даний конкретний період показується у звіті про доходи окремим рядком, що наочно демонструє їх вплив на величину прибутку підприємства.
Головна перевага системи обліку покриття в тому, що на основі одержаної з неї інформації можна приймати різноманітні оперативні рішення щодо управління підприємством. Першочергово це стосується можливості проведення ефективної політики цін. На сучасному етапі більшу популярність мають підходи до ціноутворення, які перш за все враховують фактори, що причетні до попиту, а не до пропозиції. Тобто превалює оцінка того, скільки покупець може й захоче платити за пропонований йому товар. Після того як встановлено рівноважну ціну, підприємство має проаналізувати всі свої витрати і спробувати скоротити їх.
З обліком за системою директ-костінг також пов'язана можливість проведення демпінгової політики, розрахунку та вибору коливання цін на товари й обсяги їх реалізації.
Використавши розроблені пропозиції в практичній діяльності, ТОВ ТВП «Україна» може покращити ефективність фінансово-господарської діяльності і підвищити свою конкурентоспроможність.
Перелік графічного матеріалу
1.1 Ознаки класифікації витрат обігу торговельного підприємства
Рис. 1.2 Загальні фактори, що впливають на поточні витрати
Рис. 1.3 Схема здійснення витрат
Рис. 1.4 Загальна схема функціонального аспекту системи управління витратами на підприємстві
Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки витрат ТОВ ТВП "Україна" за елементами
Таблиця 2.4 Аналіз структури елементів витрат ТОВ ТВП "Україна"
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки матеріальних витрат ТОВ ТВП "Україна"
Таблиця 2.6 Аналіз структури інших витрат ТОВ ТВП "Україна"
Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.8 Аналіз витратомісткості продукції, що виробляється на ТОВ ТВП "Україна"
Таблиця 2.9 Аналіз матеріаломісткості продукції за 2004 - 2006 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 2.11 Аналіз собівартості печива за статтями калькуляції
Таблиця 2.12 Аналіз показників ефективності витрат продукції, що виробляється на ТОВ ТВП "Україна"
Рис. 3.1 Схема розташування магазинів та заводу по місту
Таблиця 3.1 Обсяги щоденного постачання продукції в магазини
Рис. 3.2 Схема першого маршруту розвезення по магазинам продуктів від заводу
Рис. 3.3 Схема другого маршруту розвезення продуктів від оптової бази
Таблиця 3.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозиції
Рис. 3.4 Функціональний і територіальний аспекти формування центрів відповідальності
до роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.