Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Матеріальне стимулювання персоналу та його вплив на ефективність використання трудових ресурсів


Дипломна
K-16043

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади матеріального стимулювання персоналу та його впливу на ефективність використання трудових ресурсів
1.1 Сутність та значення стимулювання персоналу
1.2 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання
1.3 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства і вплив на неї системи матеріального стимулювання підприємства
Розділ 2 практичні аспекти матеріального стимулювання персоналу підприємства та його вплив на ефективність використання трудових ресурсів
2.1 Організаційно – економічна характеристика фермерського господарства Бойко Олега Леонідовича
2.2 Аналіз системи оплати праці на підприємстві
2.3 Аналіз матеріального заохочення працівників підприємства
Розділ 3 шляхи покращення матеріального стимулювання працівників
3.1 Автоматизація аналізу заробітної плати і преміальних виплат
3.2 Дослідження передового досвіду стимулювання праці та можливості його застосування на підприємстві
3.3 Запровадження нових систем винагороди
Висновки
Список використаної літератури

Стимулювання праці - це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації. Стимулювання потрібне для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива.
В першій частині дипломної роботи було проаналізовано сутність симулювання праці, основні теорії стимулювання, програми стимулювання праці, види стимулів і дослідження процесу оцінки стимулювання персоналу на підприємстві.
В другій частині роботи було проаналізовано основні напрямки стимулювання праці персоналу на базовому підприємстві – фермерське господарство Бойко Олега Леонідовича. Аналіз фінансового стану підприємства показує, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників фінансової стійкості, хоча прибутковість підприємства і зменшується. Найближчим часом планується зробити значне капіталовкладення в основні фонди підприємства (за рахунок залучення інвесторів), закупити новітнє обладнання, що дозволить збільшити обсяги виробництва, та зменшити витрати часу.
На підприємстві категорія робітників змінювалась найсуттєвіше: у 2005 році порівняно з 2004 роком вона зросла на 13 осіб, а у 2006 році порівняно з 2005 роком зросла на 10 чоловік. Найменша категорія – це категорія керівників, інженерно – тезнічних працівників і адміністрації, яка за своєю чисельністю залишається незмінною протягом досліджуваного періоду
Якщо розглядати системи оплати праці, то можна сказати, що системою оплати праці робітників основного виробництва виступає погодинно-преміальна. У адміністративного персоналу та обслуговуючого персоналу оплата праці нараховується за простою почасовою системою.
В 2005 році фонд оплати праці на підприємстві підвищився порівняно з 2004 роком на 48,3 тис.грн., та знизився в 2006 році на 9,2 тис.грн. При цьому основна заробітна плата має аналогічну тенденцію, підвищившись в 2005 році на 48,3 тис.грн. і знизившись в 2006 році на 2,2 тис.грн. Середньорічна чисельність працівників зросла в 2005 році на 13 осіб, а в 2006 році – на 10 осіб. Загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками зросла на 0,9 тис.люд-год в 2005 році і на 1,6 тис. в 2006 році. Розрахункові показники показують наступні тенденції: середньорічна оплата праці робітника знижується в 2005 році на 0,05 тис.грн., потім в 2006 році ще на 0,7 тис.грн. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником в 2005 році знижується на 365 год, а в 2006 році ще на 174,06 год. Середньогодинна оплата за відпрацьований час збільшується в 2005 році на 0,58 грн., потім в 2006 році знизилась на 0,17 грн. Середній рівень додаткової заробітної плати знижується в 2005 році на 3,32% і на 2,64% в 2006 році.
Зниження продуктивності праці на фермерському господарстві Бойко Олега Леонідовича є невиправданим стосовно сталого показника середньорічної оплати праці, забезпечуючи цим збільшення собівартості продукції та додаткові внутрішньо-промислові накопичення не лише в періоді, який аналізується, але і в цілому за попередні роки.
Як видно, в структурі витрат на матеріальне стимулювання працівників найбільшу питому вагу займають преміювання працівників – 54,83% в 2004 році, 61,73% в 2005 році і 53,64% в 2006 році. Значну питому вагу мають витрати на оздоровлення – 30,69% в 2004 році, 31,38% в 2005 році і 43,645 в 2006 році. Допомога при народженні і похованні має питому вагу 14,49% в 2004 році, 6,9 в 2005 році і 0,6% в 2006 році.
Витрати на оздоровлення в 2005 році порівняно з 2004 роком зростають на 0,2 тис.грн. або 2,25%, в 2006 році – на 0,5 або 5,5%. Преміювання працівників збільшується в 2005 році на 2 тис.грн. або 12,58% і знижується в 2006 році на 6,1 тис.грн. або 34,07%.
Допомога потерпілим від нещасних випадків на підприємстві не виплачувалась. Допомога при народженні і похованні знизилась в 2004 році на 1,4 тис.грн. або 52,38% і на 1,4 тис.грн. або 69,99%.
Таким чином, витрати в 2006 році в порівнянні з 2005 і 2004 роком знизились на 7 тис.грн. або 24,13%.
В третьому розділі дипломної роботи даються наступні пропозиції щодо покращення стимулювання праці персоналу: автоматизація аналізу праці і заробітної плати, застосування новітніх форм і систем і стимулювання праці та застосування системи Скенлона.
Для підвищення продуктивності на підприємстві пропонується застосувати систему розподілу прибутку Скенлона. Ця система є стратегією підвищення продуктивності праці. Вона включає три такі ключові елементи: співробітництво і кооперацію між рядовими працівниками, керівництвом і профспілками, залучення працівників до раціоналізаторства; розподіл прибутку в результаті підвищення продуктивності праці безпосередньо між працівниками підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Основні теорії стимулювання праці
Рис. 1.2. Класифікація методів мотивації
Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом [39]
Таблиця 1.1 Класифікація доплат до заробітної плати
Таблиця 1.2 Загальновживані показники преміювання робітників основного виробництва
Рис. 2.1 Структура управління фермерського господарства Бойко Олега Леонідовича
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналітична характеристика засобів (майна) фермерського господарства Бойко Олега Леонідовича
Таблиця 2.3 Оцінка власних та позичених коштів фермерського господарства Бойко Олега Леонідовича
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.5 Аналіз платоспроможності господарства
Рис.2.2 Співвідношення загальної суми активів і зобов’язань
Таблиця 2.6 Характеристика показників платоспроможності господарства
Таблиця 2.7 Оцінка ділової активності господарства
Таблиця 2.8 Структура персоналу господарства за 2004-2006 рр.
Рис. 2.2 Динаміка зміни чисельності персоналу підприємства
Таблиця 2.9 Структура форм оплати праці у 2004-2006 рр.
Рис. 2.3 Динаміка форм оплати праці на фермерському господарстві Бойко за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці в фермерському господарстві Бойко Олега Леонідовича
Таблиця 2.11 Аналіз виробітку працівників
Таблиця 2.12 Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньорічної оплати праці на фермерському господарстві Бойко Олега Леонідовича
Рис. 2.4 Співвідношення зростання середнього виробітку одного працівника і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.13 Вихідні дані для аналізу рівня трудомісткості продукції
Таблиця 2.14 Розміри нарахування оздоровчих
Таблиця 2.15 Одноразова допомога потерпілим від нещасних випадків на виробництві
Таблиця 2.16 Розмір преміювання в залежності від виконання норм виробітку.
Рис. 2.5 Залежність заробітної плати від перевиконання норм виробітку
Таблиця 2.17 Оцінка виконання норм виробітки виробниками відрядниками
Таблиця 2.18 Динаміка витрат на матеріальне заохочення працівників
Таблиця 2.19 Структура витрат на матеріальне заохочення працівників
Рис. 3.1 Схема інформаційного взаємозв'язку АРМ економіста з аналізу праці і заробітної плати.
Таблиця 3.1 Інформаційна база АРМ економіста з аналізу праці і заробітної плати.
Таблиця 3.2 Система бальної оцінки результатів праці робітників
Таблиця 3.3 Оцінка результатів праці робітників господарства
Таблиця 3.4 Розподіл премії між працівниками
Таблиця 3.3 Розрахунок суми премії за підсумками роботи підприємства за березень 2007 року
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.