Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка форм і систем оплати праці на підприємстві


Дипломна
K-16046

Вступ
Розділ 1 організаційно-методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві
1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати
1.2 Форми та системи оплати праці
1.3 Оцінка праці і заробітної плати
Розділ 2 оцінка форм і систем оплати праці на тов «меркурій»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фонду оплати праці ТОВ «Меркурій»
2.3 Дослідження форм і систем оплати праці на ТОВ “Меркурій”
Розділ 3 пропозиції щодо удосконалення форм і систем оплати праці на підприємстві
3.1 Застосування стимулюючої преміальної системи оплати праці
3.2 Запровадження участі у прибутках підприємства
3.3 Обгрунтування впровадження на ТОВ “Меркурій" нової системи тарифікації
Висновки
Список використаної літератури

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи виступало підприємство ТОВ “Меркурій”, на якому проводилося дослідження заробітної плати, її стимулюючої ролі, аналіз систем та форм заробітної плати, компенсаційних ат заохочувальних методів, а також розробка заходів із зменшення плинності кадрів на підприємстві. Необхідність реформування заробітної плати в різних сферах народного господарювання, в принципі, ні в кого не викликає сумніву. Намагання уряду регулювати оплату праці на засадах запровадження системи тарифних угод, поки що не дали позитивних результатів.
Система оплати праці повинна бути по можливості простою і прозорою, принципи її розрахунку обов’язково потрібно роз’яснити кожному співробітникові. Людини буде почувати себе впевненіше на своєму робочому місці, маючи можливість порівнювати свої зусилля з розміром винагороди.
В роботі було зроблено аналіз форм і систем оплати праці, які використовуються на підприємстві ТОВ «Меркурій».
Предметом діяльності Товариства є:
- виготовлення льодяникової карамелі ТМ „Рокс”;
- оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля;
- торгівельно-закупівельна діяльність.
Обсяг реалізації продукції підприємства в 2004-2006 роках має тенденцію до поступового зниження на 1190,8 тис.грн. або 19,5% в 2005 році та на 596 тис.грн. або 12,1%.Відповідно таку ж тенденцію має виручка від реалізації без ПДВ, яка знизилась на 1141,3 тис.грн. (21,7%) в 2005 році і на 418 тис.грн. або 10,2% в 2006 році.
Собівартість реалізованої продукції має тенденцію до зниження на 419,4 тис.грн. або 10,1% в 2005 році та на 497 тис.грн. або 13,3% в 2006 році. Зниження обсягів виробництва продукції було викликане зниженням чисельності працюючих на підприємстві на 169 осіб в 2005 році, хоча в 2006 році їх чисельність зросла на 11 осіб. Фонд оплати праці має теж тенденцію до зниження в 2005 році на 78,7 тис.грн. або 4,99 і зростає на 300 тис.грн. або 20,02% в 2006 році.
Продуктивність праці має тенденцію до зростання в 2005 році на 3,3 тис.грн. або 27,5% і зниження в 2006 році на 2,1 тис.грн. або 13,7%. Середньорічна оплата праці одного працюючого поступово збільшується на 1,97 тис.грн. або 54,57% в 2005 році і на 0,85 тис.грн. або 15,23% в 2006 році.
Вартість майна підприємства має тенденцію до зростання в 2005 році на 347,7 тис.грн. або 16,31% та на 184,3 тис.грн. або 7,431%. Вартість основних засобів в 2005 році збільшується на 1395,4 тис.грн. або 128,7%, але зменшується в 2006 році на 1193 тис.грн. або 48,1%. Вартість оборотних фондів зростає на 558,4 тис.грн або 69,02% в 2005 році і на 53,4 тис.грн. або 3,7% в 2006 році.
Негативною тенденцією є значне зниження прибутку в 2005 році на 165,4 тис.грн. або 86,9%, хоча він і зростає в 2006 році на 3,1 тис.грн. або 12,45%.
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності. Загальний негативний приріст за чотири роки становить 138 чоловік, тобто чисельність персоналу знизилась майже в 1,5 рази.
Головними тенденціями оцінки кадрів можна назвати наступні:
- кількість робітників на протязі років спочатку зменшується в 2005 році, а потім збільшується в 2006 році на 11 осіб або 4,1%, при чому питома вага робітників в загальній кількості персоналу поступово збільшується;
- кількість службовців скорочується в 2005 роком порівняно з 2004 на 8 осіб, але зростає в 2006 на 1 особу (7,1%), - кількість керівників залишається на протязі періоду сталою; кількість спеціалістів на протязі 2004-2006 рр. поступово скорочується, зокрема в 2006 році на 3 особи або 11,54%, кількість непромислового персоналу, яка становить достатньо значну частку в питомій вазі значно скорочується в 2005 році – на 121 особу, що пов’язано з реформуванням структури персоналу, але збільшується в 2006 році на 1 особу.
Фонд оплати праці на ТОВ “Меркурій” зменшуться в 2005 році порівняно з 2004 роком на 78,7 тис.грн., але зростає в 2006 році на 300 тис.грн. При цьому фонд оплати праці штатних працівників знижується в 2005 році знизився на 132 тис.грн. та зріс на 221,9 тис.грн. в 2006 році, з нього фонд основної заробітної плати знижується на 48,4 тис.грн. в 2005 році і зростає на 190,7 тис.грн. в 2006 році. Премії і винагороди знижуються в 2005 році на 28,3 тис.грн. і на 8 тис.грн. в 2006 році, виплати в порядку компенсації знижуються на 13,6 ти.грн. в 2005 році і зростають в 2006 році на 16,4 тис.грн. Заохочувальні і компенсаційні виплати знижуються в 2005 році на 41,7 тис.грн. і зростають в 2006 році на 22,8 тис.грн.
Середня зарплата з року в рік досліджуваного періоду зростала в основному за рахунок росту мінімального розміру рівня зарплати- в 2005 році таке зростання склало 48,05%, в 2006 – 12,2%. За рішенням власників премія виплачується, ае в 2005 році вона збільшилась на 42,52%, але знизилась в 2006 році на 7,79%. Компенсаційні виплати змінились з 182,42 грн. у 2004 році до 91,44 грн. в 2005 році і 227,86 грн. у 2006 році згідно зі змінами норм в законодавстві.
Аналіз показав, що робітникам основного виробництва заробітна плата нараховується за відрядними розцінками. Адміністративному персоналу та обслуговуючому персоналу нараховується оплата праці у вигляді тарифних ставок, така заробітна плата відноситься до почасової форми оплати праці.
Найбільшу частку в структурі форм оплати праці займає відрядна, яка зростає з року в рік.
Розглянута система преміювання ТОВ “Меркурій” не виконує своїх функцій, оскільки не має чіткої, зрозумілої тенденції та залежності зростання норми прибутку та премій робітників.
Тому в третій частині дипломної роботи пропонується:
- запровадити всефакторну систему преміювання. При цій системі заробіток робітника по основних відрядних розцінках доповнюється спеціальними преміями. Вважається, що використання даної системи є доцільним для робітників цехів ТОВ “Меркурій”. Розмір премії звичайно встановлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками в залежності від особливостей виробництва і характеру виконуваної роботи;
- участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає в розподіленні певної їхньої частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути строковим (наприклад, щомісячні виплати) або відкладеним (на кілька місяців або навіть років), а також може набирати форми грошових виплат або передавання працівникам певної кількості акцій підприємства.
- для подолання великої плинності кадрів на ТОВ “Меркурій” пропонується використання Єдиної тарифної системи оплати праці, яка складається з двох тарифних сіток:
а) професійної тарифної сітки, яка включає професійний розряд і посилюючі коефіцієнти, які враховують результативність праці працівників;
б) вікової тарифної сітки оплати праці для визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно-правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України
Рис. 1.1 Форми і системи оплати праці
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ТОВ „Меркурій”
Таблиця 2.2 Динаміка коефіцієнтів ліквідності
Таблиця 2.3 Динаміка показників фінансової стійкості в 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.4 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка спискової чисельності персоналу ТОВ «Меркурій» за
2002-2006 рр.
Таблиця 2.6 Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури
Рис. 2.2 Динаміка чисельності персоналу
Таблиця 2.7 Аналіз структури фонду оплати праці на ТОВ “Меркурій” з 2004 по 2006 роки
Таблиця 2.8 Динаміка показників оплати праці ТОВ „Меркурій” за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.9 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ТОВ “Меркурій” за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці на підприємстві ТОВ «Меркурій»
Таблиця 2.11 Структура форм оплати праці на ТОВ “Меркурій” у 2004-2006 рр.
Рис. 2.3 Динаміка відрядної форми оплати праці на ТОВ “Меркурій” за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.12 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ТОВ “Меркурій”
Рис. 2.4 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ТОВ “Меркурій”
Таблиця 2.13 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ТОВ “Меркурій”
Рис. 2.5 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ТОВ “Меркурій”
Таблиця 2.14 Фактори впливу на премії робітників ТОВ „Меркурій”
Рис. 2.6 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування
Таблиця 3.1 Пропозиції з встановлення орієнтовної шкали преміювання ТОВ „Меркурій”
Таблиця 3.2 Встановлення нової системи преміювання
Таблиця 3.3 Порівняння заробітної плати середньостатистичного робітника ТОВ “Меркурій” за нової та діючої систем преміювання
Таблиця 3.4 Шкала участі у прибутках ТОВ “Меркурій” працівників основного виробництва
Таблиця 3.5 Професійна тарифна сітка оплати за результативність праці працівників
Таблиця 3.6 Вікова тарифна сітка працівників
Таблиця 3.7 Міжрозрядні співвідношення тарифних ставок вікової сітки ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.8 Розрахунок максимальних і мінімальних значень загальної оцінки результативності праці робітника ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.9 Вихідні дані для загальної бальної оцінки результативності праці робітників ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.10 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці робітників у сукупності всіх факторів ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.11 Розрахунок місячної заробітної плати робітників (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.12 Вихідні дані для загальної бальної оцінки трудового внеску службовців - технічних виконавців ТОВ «Меркурій»
Таблиця 3.13 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці службовців - технічних виконавців в сукупності всіх факторів
Таблиця 3.14 Розрахунок місячної заробітної плати службовців - технічних виконавців (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ТОВ «Меркурій»)
До роботи є звіт з практики, роздатковий матеріал, доповідь
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.