Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка системи управління витратами підприємства


Дипломна
K-16048

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства
1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства
1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація
1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства
1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво
Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами на підприємстві тов «системи безпеки»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Оцінка системи управління витратами підприємства ТОВ «Системи безпеки»
Розділ 3 шляхи покращення системи управління витратами на тов «системи безпеки»
3.1 Основні напрями удосконалення управління витратами
3.2 Пропозиції щодо збільшення ефективності системи управління витратами та їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаної літератури

Відображаючи рівень витрат на виробництво, системи витрат комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є витрати продукції.
Зустрічається значна кількість класифікацій витрат на виробництво: прямі і непрямі, постійні і змінні, поточні і витрати майбутнього періоду, продуктивні і непродуктивні тощо. Основною є класифікація витрат за елементами, що включають: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати.
Управління витратами на підприємстві можна визначити як комплекс робіт, що прямо випливає на процес здійснення витрат під час господарської діяльності і спрямований на досягнення оптимального рівня витрат в усіх підсистемах підприємства
об’єктом роботи стало товариство з обмеженою відповідальністю, метою діяльності якого є реалізація послуг з встановлення сигналізації та металевих дверей і пластикових вікон.
Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Системи безпеки” ясно показав нам, що фінансовий стан фірми є дуже нестабільним, його можна назвати нестійким.
Найбільшу питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 51,14 в 2004 році, 61,23 в 2005 році і 41,7% в 2006 році. На другому місці – інші витрати, питома вага яких в 2006 році – 45,1, в 2005 – 35,96, в 2004 році – 46,12%, далі йдуть витрати на оплату праці – 1,86 та 1,91 в 2004 і 2005 році, 9,21% в 2006 році. Малу питому вагу мають відрахування на соціальні заходи – 0,7 в 2004, 0,73 в 2005 і 3,53% в 2006 році та амортизаційні відрахування – 0,21 та 0,2 в 2004 і 2005 роках, 0,32% - в 2006 році.
За останній рік сума витрат зменшилась на 294,5 тис.грн. або 48,3%, на що вплинули наступні фактори:
- зменшення матеріальних витрат на 242 тис.грн. або 64,82%
- збільшення витрат на оплату праці на 17,4 тис.грн. або 150%
- зменшення амортизаційних відрахувань на 0,2 тис.грн. або 16,66%
- збільшення відрахувань на соціальні заходи на 6,7 тис.грн. або 252,3%
- зменшення інших витрат на 294,5 тис.грн. або 48,3%.
Підприємство допустило перевитрати по матеріалам і сировині, зокрема перевитрати по сировині і основним матеріалам склали 28,15 тис.грн, по покупним напівфабрикатам економія склала – 35,7 тис.грн., по електроенергії на виробничі цілі перевитрата становить – 6,1 тис.грн. Таким чином, загальна сума економії в 2006 році становить 1,23 тис.грн., але є резервом для зменшення витрат коштів в майбутньому сума перевитрат по сировині і основним матеріалам – 28,15 і електроенергії на виробничі цілі 6,1тис.грн. – всього 34,25 тис.грн.
За аналізований період відбулися наступні зміни:
- фонд оплати праці в 2006 році зріс порівняно з 2005 роком на 17,4 тис.грн. або 150%
- загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до підвищення, оскільи зростає кількість робітників, що працюють безпосередньо на виробництві (в 2005 році порівняно з 2006 роком збільшується на 5460,4 людино – годин або 100,42%)
- підвищується середньорічна оплата праці в 2006 році на 0,97 тис.грн. (25,07%), хоча в 2005 році трохи була знижена
- середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником, в 2006 році зростає порівняно з 2005 роком на 3,73 год. або 0,21%
- середньогодинна оплата праці в 2006 році підвищилась достатньо значно на 0,53 грн. або 24,77%
- продуктивність праці на протязі 2005-2006 рр. значно знизилась: майже в 6 разів в 2006 році порівняно з 2005 (на 167,5 тис.грн)
сума перевитрат фонду оплати праці в 2006 році склала 24,88 тис.грн.,що також є резервом для зниження собівартості.
сума витрат на обслуговування виробництва на підприємстві порівняно з 2005 роком знизилась. Це є позитивним явищем, хоча по деяким статтям і були допущені перевитрати,зокрема:
-сума амортизації обладнання, порівняно з 2005 роком зросла на 20,6 тис.грн.(питома вага її також збільшилась з 19,6 до 44,7), що не можна назвати негативним явищем, так як таке зростання сталось внаслідок покупки нового обладнання
Підприємство виявило економію по таким статтям як витрати на експлуатацію обладнання, на поточні і капітальні ремонти, на внутрішньозаводське переміщення вантажів, знос МШП та по іншим витратам.
Такий якісний показник, як витрати на 1 гривню реалізованої продукції має поступову тенденцію до підвищення на 1,26 коп. в 2005 році порівняно з 2004 роком і на 45,58 коп. в 2006 році.
Критичний обсяг реалізації продукції може бути розрахований: Кп = 171,8 / 0,8= 214.75 тис. грн.
В третьому розділі дипломної роботи надано наступні пропозиції:
- Створення центрів витрат за побудови управління витратами на підприємстві на засадах персональної відповідальності
- проект відкриття торгового відділу в будівельному магазині, який дозволить збільшити прибуток на 9900 грн. на рік
Перелік графічного матеріалу
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “Системи безпеки”
Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ТОВ «Системи безпеки»
Рис. 2.2 Динаміка валюти балансу ТОВ «Системи безпеки»
Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів підприємства «Системи безпеки»
з 2004 по 2006 роки
Таблиця 2.3 Аналіз джерел фінансування активів ТОВ «Системи безпеки» з 2004 по 2006 роки
Таблиця 2.4 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.5 Динаміка отримання прибутку ТОВ «Системи безпеки»
(2004-2006 рр.)
Таблиця 2.6 Характеристика показників ефективності діяльності ТОВ «Системи безпеки» у 2005-2006 р.р.
Таблиця 2.7 Аналіз обсягів виробництва ТОВ «Системи безпеки»
Таблиця 2.8 Основні відносні показники фінансової стійкості ТОВ «Системи безпеки» за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.9 Показники ділової активності ТОВ “Системи безпеки”
Рис.2.3 Статті калькуляції витрат виготовленої продукції на підприємстві ТОВ “Системи безпеки”.
Таблиця 2.10 Аналіз витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.4 Структура витрат на виробництво і реалізацію продукції в 2006 році.
Рис. 2.5 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.11 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції.
Таблиця 2.12 Вплив факторів на зміну матеріальних витрат.
Таблиця 2.13 Аналіз фонду оплати праці.
Таблиця 2.14 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці.
Рис.2.6 Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.15 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.16 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.17 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції.
Рис. 2.7 Критичний обсяг реалізації ТОВ «Системи безпеки»
Рис. 3.1 Функціональний і територіальний аспекти формування центрів відповідальності
Таблиця 3.1 Витрати допоміжних виробництв
Таблиця 3.2 Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих виробництв методом прямого розподілу
Таблиця 3.3 Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих виробництв методом взаємних послуг
Таблиця 3.4 Витрати на організацію магазина
Таблиця 3.5 Склад постійних витрат роботи магазину
Таблиця 3.6 Дохід та чистий прибуток з роботи магазину
Таблиця 3.7 Склад та обов'язки працівників магазину
Таблиця 3.8 Склад постійних витрат роботи торгового відділу
Таблиця 3.9 Дохід та чистий прибуток з роботи торгового відділу
Таблиця 3.10 Витрати та дохід від роботи різних форм організації роздрібної торгівлі
Таблиця 3.11 Очікувані фінансові потоки
до роботи є звіт з пркатики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.