Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства


Дипломна
K-16053

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства
1.1 Сутність і нормативно-правова база дослідження основних фондів підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства
Розділ 2 практичні аспекти оцінки ефективності використання основних фондів на підприємстві стов «нива»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства СТОВ «Нива»
2.2 Оцінка стану, руху та структури основних фондів СТОВ «Нива»
2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання основних фондів підприємства
3.1 Вдосконалення амортизаційної політики підприємства
3.2 Обгрунтування проекту покращення ефективності використання основних фондів підприємства
3.3 Автоматизація аналізу основних фондів підприємства як один з шляхів поліпшення аналітичної роботи в цілому
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств займає центральне місце в період переходу економіки України до ринкових відносин. Від її вирішення залежить місце підприємства в народногосподарському комплексі, його фінансовий стан, конкурентноздатність на ринку. Маючи чітку інформацію про роль кожного елемента основних фондів у виробничому процесі, їх фізичний та моральний знос, про фактори, що впливають на використання основних фондів, можна виявити методи та напрями, за допомогою яких підвищується ефективність всієї діяльності підприємства, знижуються витрати та зростає продуктивність праці.
В першому розділі даної дипломної роботи було проаналізовано теоретичні засади сутності, нормативно – правового регулювання та оцінки використання основних фондів підприємства
В другому розділі роботи було проаналізовано основні аспекти використання основних фондів на підприємстві СТОВ «Нива».
Предметом діяльності СТОВ „Нива” є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
По всім статтям реалізованої продукції спостерігаються збільшення обсягів реалізованої продукції. Зокрема, обсяг реалізації зернових збільшився в 2006 році на 39,98%, ярих без кукурудзи на 34,3%, цукрового буряка на 11,3%, соняшнику на 343,6%, молока і м’яса – на 63,1 та 81,3% відповідно. Дохід від реалізації продукції має тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2006 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%. Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2006 році або 319%.
Таким чином, аналізуючи показники ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ліквідність в 2006 році вища за 2005 рік, і перевищує показники 2004 року.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2004-2006 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0, у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним. Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,8 до 37,95 в 2005 і 2006 роках відповідно. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно перевищує нормативного мінімуму (0,2…0,25), і становить 8, 182 в 2006 році хоча становило 0,114 в 2005.
У товариства коефіцієнт фінансової автономії становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2006 році порівняно з 2005 (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1). Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005 і 2006 роках додатню величину, хоча в 2006 році ситуація дещо погіршилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
При аналізі динаміки основних фондів, можемо констатувати наступне: знос основних фондів зростає в 2005 році на 3808 тис.грн. або 1018,2%, а в 2006 році – на 219 тис.грн. або 5,24%, первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2005 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2006 році, залишкова вартість основних фондів зростає на 763 тис.грн. або 34,47% в 2005 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2006 році.
Аналізуючи скла і структуру основних фондів можемо констатувати такі тенденції: капітальні витрати на поліпшення земель зросли на 6,1 тис.грн. або 18,6% в 2005 році і на 68,6 тис.грн. або 176,35% в 2006 році, вартість будинків, споруд і передавальних пристроїв збільшилась в 2005 році на 110 тис.грн. або 24,06% і на 123 тис.грн. або 21,69% в 2006 році, вартість машин і обладнання в 2005 році знизилась на 2,3 тис.грн. або 0,71% та зросла в 2006 році на 98,9 тис.грн. або 30,95%, вартість транспортних засобів збільшилась в 2005 році на 64,5 тис.грн. або 20,69% в 2005 році і на 68,4 тис.грн. або 118,18% в 2006 році, вартість інструментів, приладів і інвентарю зросла в 2005 році на 59,7 тис.грн. або 50,26% і нна 120 тис.грн. або 67,23% в 2006 році, робоча продуктивна худоба збільшилась на 228,8 тис.грн. або 31,38% та на 78,9 тис.грн. або 15,87% в 2006 році, багаторічні насадження зросли на 46,7 тис.грн. або 13,63% в 2005 році і на 87,4 тис.грн. або 22,44% в 2006 році, сума малоцінних необоротних активів зросла в 2005 році на 171,9 тис.грн. або 368,1% та знизилась в 2006 році на 98,8 тис.грн. або 45,19%, сума інших необоротних матеріальних активів знизилась в 2005 році на 31,6 тис.грн. або 23,45% та на 78,4 тис.грн. або 76,04% в 2006 році.
Вартість введених основних фондів в 2005 році порівняно з 2004 роком зростає на 787,5 тис.грн. або 35,82% і знижується на 2347,4 тис.грн. або 78,6%, вартість вибувших основних фондів знижується в 2005 році на 861.5 тис.грн. або 34,86% та на 1674,4 тис.грн. або 99,53% в 2006 році
Розрахункові показники свідчать про наступне: коефіцієнт придатності основних засобів в 2005 році зростає на 0,04 та в 2006 році на 0,03, що є позитивним, оскільки основні фонди поступово оновлюються, коефіцієнт зносу основних фондів відповідно знижується на 0,04 в 2005 році і на 0,03 в 2006 році що є позитивним, хоча загальна питома вага зносу є досить значною величиною, коефіцієнт оновлення в 2005 році зріс на 0,05 але значно знизився в 2006 році – на 0,33; коефіцієнт вибуття має тенденцію до поступового зниження – на 0,19 в 2005 році і на 0,23 в 2006 році. Коефіцієнт приросту в 2004 році є від’ємною величиною, що є негативним, оскільки на підприємстві вибуває основних фондів більше ніж надходить, в 2005 – 2006 роках цей коефіцієнт є позитивним, хоча і прослідковується його тенденція до зниження.
Спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,1 в 2005 році, але вже в 2006 році збільшується на 0,48, щ є позитивним, відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2006 році порівняно з 2005 і 2004 роком на 0,1, фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2005 році і на 4,03 в 2006 році, рентабельність або прибутковість основних засобів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних засобів (в відсотках) знижується в 2005 році на 8,23, але потім збільшується, що є позитивним, на 56,73%
В третьому розділі даної дипломної роботи проаналізовано шляхи збільшення ефективності використання основних фондів підприємства: автоматизація аналізу ефективності використання основних фондів, зміна методів нарахування амортизації на підприємстві та закупівля нового обладнання на підприємство з метою вирощування огірків – корнішонів.
Всі ці пропозиції дозволять ефективніше використовувати основні фонди та отримувати прибуток
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація основних фондів
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних засобів
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура СТОВ „Нива”.
Таблиця 2.1 Аналіз виконання динаміки випуску і реалізації продукції СТОВ “Нива“ за 2004-2006 рік
Таблиця 2.2 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 2.3 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.5 Показники ділової активності
Таблиця 2.6 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.7 Склад основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Оцінка складу основних засобів
Рис. 2.3 Динаміка основних фондів
Таблиця 2.9 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.14 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Таблиця 3.1 Розрахунок зносу основних засобів виробничого обладнання СТОВ «Нива»
Таблиця 3.2 Прогноз обсягів продажу продукції в 2008 році
Таблиця 3.3 Прогноз продажу 2009 року
Таблиця 3.4 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.5 Потреба в матеріалах та умови їх придбання
Таблиця 3.6 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2008 році
Таблиця 3.7 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2009 р.
Таблиця 3.8 Календарний графік втілення проекту
Таблиця 3.9 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2008 році
Таблиця 3.10 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2009 році
Таблиця 3.11 Прогноз обсягів виробництва на 2008 рік
Таблиця 3.12 Розподіл продукції у 2008 році
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.14 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.15 Графік погашення заборгованості в 2008 році
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.