Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання виробничої потужності підприємства


Дипломна
K-16056

Вступ
Розділ 1 теоретичні і методологічні основи підвищення організаційно – економічного забезпечення використання виробничої потужності
1.1 Суть виробничих потужностей підприємства та ефективності їх використання
1.2 Організація роботи по підвищенню ефективності виробництва
1.3 Методичні підходи до оцінки економічної ефективності використання виробничої потужності підприємства
Розділ 2 аналіз використання потужності підприємства ват „черкаський автобус”
2.1 Загальна характеристика підприємства ВАТ „Черкаський автобус” та його господарської діяльності
2.2 Аналіз виробничих потужностей підприємства
2.3 Ефективність використання виробничих потужностей на підприємстві ВАТ „Черкаський автобус”
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ват „черкаський автобус”
3.1 Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ВАТ «Черкаський автобус»
3.2 Проект по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства за рахунок їх реконструкції
Висновки
Список використаної літератури

Виробнича потужність є вихідним пунктом планування виробничої програми підприємства. Вона відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів щодо випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва.
ВАТ "Черкаський автобус" було створено на базi Черкаського авторемонтного заводу. Останнiй спецiалiзувався на виготовленнi вiйськової технiки та забезпечував капiтальнi ремонти росiйських автобусiв ПАЗ. 24 серпня 1994 року Черкаський авторемонтний завод був перетворений у ВАТ "ЧАРЗ", тут почалося виробництво фургонiв на базi рiзних авто, а за два роки це пiдприємство увiйшло до складу концерну "Укрпромiнвест". Згодом було налагоджено контакт з японською фiрмою "ISUZU", яка мала на метi розширення ринкiв збуту в Українi.
Підприємство займається випуском наступної продукції: грузовики "Isuzu" автобуси малого класу "Богдан А091" та "Богдан А092.
Вартість майна підприємства в 2006 році порівняно із попереднім роком значно зросла на 89142 тис.грн. або 162,53%, а в 2007 році збільшилась ще на 162157 тис.грн. або 112,62%. З нього вартість основних засобів збільшилась на 1565 тис.грн. або 9,94% в 2006 році і на 6402 тис.грн. або 36,98% в 2007 році, вартість оборотних фондів зросла в 2006 році на 89048 тис.грн. або 276,62% і в 2007 році на 154645 тис.грн. або 127,55%.
Сума власного капіталу підприємства виросла в 2006 році на 5900 тис.грн. або 101,71% і в 2007 році на 157498 тис.грн. Сума залучених коштів збільшилась в 2006 році на 83242 тис.грн. або 169,72% і в 2007 році на 4659 тис.грн. або 3,52%
Виручка від реалізації продукції підприємства (без ПДВ) зросла в 2006 році на 179478 тис.грн. або 298,68% і в 2007 році – на 171163 тис.грн. або 71,45%, собівартість реалізованої продукції збільшилась в 2006 році на 164831 тис.грн. або 298,68% і в 2007 році зросла на 158623 тис.грн. або 70,19%.
Середньорічна чисельність знизилась в 2006 році на 91 особу, але зросла 2007 році на 463 особи (45,75%), продуктивність праці збільшилась в 2006 році на 182,25 тис.грн. або 334,53% і в 2007 році зросла на 41,74 тис.грн. або 17,63%. Фонд заробітної плати збільшився в 2006 році на 4150 тис.грн. або 43,62% і збільшився в 2007 році на 12367 тис.грн. або 90,5%, середньорічна заробітна плата зросла в 2006 році на 4,88 тис.грн. або 56,55%, а в 2007 році виросла ще на 4,14 тис.грн. або 30,64%.
Відповідно, можна говорити про те, що в 2005 році підприємство спрацювало зі збитком в розмірі 4241 тис.грн., в 2006 році прибуток склав 5900 тис.грн., в 2007 році зріс на 98 тис.грн. (1,66%) і становив 5998 тис.грн.
Кількість фактично випущених підприємством мікоравтобусів «Богдан» на протязі 2005 – 2007 років збільшуєься – на 126 одиниць в 2006 році (6,97%) і на 473 одиниці в 2007 році (24,47%), при чому потужність по виробництву данного виду виробів також збільшується – на 155 одиниць (7,73%) в 2006 році і на 696 одиниць (32,22%) в 2007 році.
З них мікроавтобусів «Богдан АО91» в 2006 році випущено на 226 одиниць більше, ніж в 2005, а в 2007 році випущено на 97 одиниць менше, ніж в 2006, а мікроавтобусів «Богдан АО92» вироблено на 100 шт в 2006 році менше, ніж в попередньому і на 570 шт. більше в 2007, ніж в 2006.
Виробнича потужність по випуску мікроавтобуса «Богдан АО91» в 2006 році зростає порівняно із попереднім роком на 344 (56,3%) в 2007 році зростає ще на 43 од. (4,5%), потужність по випуску «Богдана АО92» знижується на 189 од., в звязку з тим, що обладнання вибуває із строю, але збільшується в 2007 році на 653 од.
Випуск грузовиків «Isuzu» збільшується в 2006 році на 2 одиниці, а в 2007 році знижується на 107 одиниць. Потужність підприємства по випуску даного виду продукції в 2005-2007 році не змінюється і становить 355 одиниць.
Як видно з даних проведеного аналізу, на підприємстві в 2007 році спостерігається збільшення залишкової вартості виробничих потужностей порівняно з 2005 і 2006 роками.
В 2006 році вартість будинків і споруд зростає на 2741 тис.грн. або 33,15%, в 2007 році – ще на 1359 тис.грн. (12,34%), машин і обладнання – на 223 тис.грн. (7,23%) в 2006 році і на 3177 тис.грн. (96,07%) в 2007 році, транспортних засобів – вартість знижується в 2006 році на 1535 тис.грн. (42,42%) і зростає в 2007 році на 1918 тис.грн. (92,03%), інструментів, приладів і інвентарю – збільшується на 28 тис.грн. (164,71%) в 2006 році і знижується на 10 трис.грн. (22,22%) в 2007 році, інші основні фонди відсутні в 2006 і 2005 році, а в 2007 році їх вартість становить 13 тис.грн., вартість бібліотечних малоцінних необоротних матеріальних активів збільшилась в 2006 році на 118 тис.грн. (15,63%) і знизилась в 2007 році на 65 тис.грн. (7,45%).
Всього вартість виробничих потужностей зросла на 1565 тис.грн. (9,94%) в 2006 році і на 6402 тис.грн. (36,98%) в 2007 році.
зносу виробничих потужностей в 2006 році зростає на 0,02 і становить 0,3 в 2006-2007 рр., відповідно коефіцієнт придатності зменшується в 2006 році на 0,02 і становить 0,7. Коефіцієнт зносу є невеликим і можна говорити про те, що стан обладнання є прийнятним.
Коефіцієнт оновлення обладнання має бути завжди більше коефіцієнта вибуття, що і спостерігається в 2005 і 2006 роках, а в 2007 році коефіцієнти рівні.
На підприємстві спостерігається позитивна динаміка росту фондовіддачі, що є позитивним, оскільки виробляється більше продукції на 1 грн. виробничих потужностей, зокрема в 2006 році цей показник збільшується на 10,02, а в 2007 році – на 3,49. Фондоємність, як показник обернений до фндовіддачі, знижується в 2006 році на 0,19 і в 2007 році на 0,02%. Фондоозброєність має позитивну тенденцію зростання в 2006 році (на 2,83) і знижується в 2007 році на 1,03, що є негативним, оскільки означає меншу кількість виробленої продукції на 1 грн. потужності.
Рентабельність основних фондів є відємною в 2005 році, а в 2007 знижується порівняно з попереднім періодом на 8,79.
Таким чином, в 2007 році спостерігаємо такі негативні тенденції: зменшення коефіцієнту виробничої потужності на 0,01 по мікроавтобусам «Богдан» і грузовикам, в 2006 році по «Богдану АО91» і грузовикам "Isuzu" коефіцієнт потужності зріс, а по «Богдану АО91» знизився на 0,12. В цілому значення коефіцієнту виробничої потужності наближається до нормативного коефіцієнту 0,85 – 0,9.
Першою пропозицією, яка буде запропонована в дипломній роботі є пропозиція щодо збільшення ефективності використання потужностей підприємства завдяки перерозподілу використання робочого часу працівниками підприємства і більш ефективному використанню потужностей.
Можна говорити про те, що працівники основного виробництва перевантажені роботою, яку могли б виконати працівники додаткового виробництва. Завдяки обгрунтованому плануванню часу термін виробництва автобусів може скоротитись, а кількість автобусів, які можуть вироблятись на добу – збільшитись.
Пропонується переглянути посадові інструкції таких працівників і включити в них перелік робіт, які визначаються як «Втрати часу» працівників основного виробництва.
Впровадження даної пропозиції принесе підприємству додатковий прибуток в розмірі 25,2 тис.грн. в рік, знизить понаднормові втрати часу та підвищить ефективність використання потужності.
Опрацювання нового бізнес-проекту щодо випуску на ринок нового товару є економічно обґрунтованим і доцільним з точки зору підвищення ефективності та конкурентоспроможності досліджуваного підприємства.
В магістерській дипломній роботі пропонуєтьсмя створення нової моделі автобусу малого класу (А-093), яка відповідає вимогам ДСТУ UN/ECE R24-03 (стандарт EURU-3) на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та реконструкція існуючих виробничих приміщень та будівництво нових, введення в експлуатацію нового обладнання з метою створення потужностей для виробництва вказаної моделі автобусу.
В 2008 році підприємство лише планує розпочати випуск даного виду автомобілів і випустити лише 30 одиниць. В 2009 році уже в 1 кварталі буде випущено 150 одиниць таких автомобілів, в 2-му кварталі-250, в 3-4- му кварталі – по 400 одиниць продукції, в 2010 році планується випускати по 600 одиниць продукції в квартал.
Передбачаються значні капіталовкладення, які становлять 5342 тис.грн. в 2008 році, 5396 тис.грн. в 2009 році та 1986 тис.грн. в 2010 році. Кошти планується використати власні, тобто фінансування проекту буде здійснюватись за рахунок нерозподіленого прибутку.
Чистий прибуток за проектом – 10 703 тис. грн., термін окупності – 3,2 р., тобто впровадження проекту є доцільним.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація чинників
Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства.
Рис.2.1 Структурна схема ВАТ “Черкаський автобус”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ „Черкаський автобус”
Таблиця 2.6 Основні показники фінансового стану підприємства
Таблиця 2.7 Виробничі потужності підприємства (шт)
Рис.2.2 Розподіл площ на підприємстві (кв.м)
Таблиця 2.10 Динаміка виробничих потужностей за 2005 – 2007 роки
Рис.2.3 Динаміка виробничих потужностей за 2005 -2007 р.р.
Таблиця 2.11 Структура розподілу виробничих потужностей (активної частини)
підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка стану виробничих потужностей в 2005-2007 рр
Таблиця 2.13 Аналіз складу обладнання на підприємстві за 2007 рік
Таблиця 2.14 Аналіз ефективності використання активної частини обладнання
Таблиця 2.15 Аналіз коефіцієнту використання потужності підприємства
Таблиця 3.1 Вихідні дані по розрахунку використання робочого часу працівників складального цеху
Таблиця 3.2 Використання часу працівниками складального цеху
Таблиця 3.3 Економічна ефективність впровадження заходу перерозподілу робочого часу
Таблиця 3.4 Програма виробництва автобусів
Таблиця 3.5 Загальна вартість проекту по напрямках витрат
Рис.3.2 Етапи збуту продукції підприємства
Рис.3.3 Схема збуту продукції
Таблиця 3.15 Розрахунок суми капітальних вкладень, необхідних для запуску
в виробництво нової продукції та збільшення її випуску
Таблиця 3.17 Фінансовий план здійснення проекту в 2008 році
Таблиця 3.18 Фінансовий результат в 2009 році
Таблиця 3.19 Фінансовий результат в 2010 - 2012 р.
Таблиця 3.20 Прогноз руху грошових потоків на 2008 - 2012 р (тис. грн.)
Перелік додатків
Таблиця 2.3 Аналіз структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз джерел формування майна підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз потужностей цеху №1 і №2
Таблиця 2.8 Аналіз потужностей слюсарно – механічного цеху та механічної дільниці
Таблиця 2.9 Аналіз потужностей гальванічної дільниці
Таблиця 3.5 Основні технічні характеристики автобусів А-091 і А-093
Таблиця 3.7 Результати випробувань на димність відпрацьованих газів
таблиця 3.8 Кількість та структура парку автобусів в Україні за марками
Таблиця 3.9 Товарна пропозиція на ринку автобусів в Україні
Таблиця 3.10 Задоволення платоспроможного попиту держави та населення новими автобусами
Рис.3.1 Аналіз випуску автобусів
Таблиця 3.11 Реєстрація автобусів у 2006 році (Україна)
Таблиця 3.12 Структура реєстрацій автобусів у 2006 році за віком, %
Таблиця 3.13 Кількісне значення імпорту автобусів у торговому і неторговому обігу
Таблиця 3.14 Постачальники сировини, матеріалів та комплектуючих
Таблиця 3.16 Календарний план виконання робіт
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.