Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності виробничо - господарської діяльності підприємства


Дипломна
K-16057

Вступ
Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо - господарської діяльності підприємства
1.1 Інформаційно-нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження
1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово - економічного стану підприємства
1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємств
Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ват „ватутінський хлібокомбінат”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Ватутінський хлібокомбінат”
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Аналіз ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ват „ватутінський хлібокомбінат”
3.1 Автоматизація аналізу ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема економічної ефективності актуальна завжди, але в період переходу до ринкової економіки, за відсутності економічної стабільності та і просто виробничого досвіду ритмічної та ефективної роботи в перехідний період, ця тема суперактуальна. Навіть, якщо підприємство на перших порах буде лише відтворювати свій виробничий процес, тобто якщо прибуток його буде невеликим, це вагомий шанс на майбутній успіх, при умові, звичайно, що дане підприємство веде ефективно свої виробничі справи, що воно має дієву, обґрунтовану наукову стратегію, вивчає ринок, працює по-сучасному і дбає про свій імідж, про свою марку.
В першому розділі дипломної роботи було викладено основні засади управління економічною ефективністю підприємств: сутність, класифікація, види, нормативно – правове регулювання та показники, які характеризують ефективність.
В другому розділі роботи було розглянуто засади економічної ефективності діяльності підпиємства ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат».
Основним видом дiяльностi товариства є виробництво i реалiзацiя хлiбобулочних, кондитерських, макароннитх виробiв. Асортимент продукцiї ВАТ "Ватутiнехлiб" на протязi зiтнього перiоду складався: хлiбобулочнi вироби, макароннi вироби, печево, торти та iнше. ВАТ "Ватутiнехлiб".
Проанлізувавши основні показники діяльності підприємства, можна побачити, що чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2006 році порівняно із попереднім, і на 1863,5 тис.грн. або 28,51% в 2007 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 560 тис.грн. або 9,49% в 2006 році і знизилась на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2007 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 46 осіб в 2006 році і знизилась на 82 особи в 2007 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2006 році і зросла на 7,93 тис.грн. або 56,13% в 2007 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2006 році на 1231,3 тис.грн. або 55,83% і на 1079,3 тис.грн. або 31,41% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,14 тис.грн. або 40,46% в 2006 році і на 4,43 тис.грн. або 59,63% в 2007 році.
Середньорічна вартість основних фондів зросла в 2006 році на 1532,6 тис.грн. або 28,63% і в 2007 році на 751,9 тис.грн. або 10,92%; середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2006 році на 749,1 тис.грн. або 81,06% і на 6054,6 тис.грн. або 366,75% в 2007 році.
Валовий прибуток зріс в 2006 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і виріс в 2007 році на 1918,9 тис.грн. або 2702,68%. Чистий прибуток в 2007 році збільшився на 15,3 тис.грн. або 153%, а в 2005 році становив 0.
Загалом значення коефіцієнтів ліквідності свідчать про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань лише в 2007 році, у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не досить задовільним.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 0,5. У товариства коефіцієнт менший за норму в 2005-2006 роках, але в 2007 році становить 0,53. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості в 2007 році, хоча на протязі 2005-2006 років цей показник завжди залишався досить низьким. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2007 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зменшення коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,89 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства знизився цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим лише в 2007 році.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005-2007 роках невисоку величину, хоча він і є більшим за критичне значення 0, але знижується в 2007 році. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Показники рентабельності становлять позитивні величини лише в 2007 році. В 2006 році операційна рентабельність продаж є відємною, оскільки валовий прибуток підприємства був відємний, в 2005 році ситуація гірша, оскільки валовий прибуток становив відємну величину, а чистий був рівний 0.
Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2006 році на 0,17, що означає зниженя вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, але знову зростає в 2007 році на 0,15, хоча і не досягає показника 2005 року.
Показник фондоємності основних виробничих фондів, як показник обернений до фондовіддачі, збільшується на 0,16 в 2006 році і знижується на 0,15 в 2007 році.
Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2006 році на 2,03 та в 2007 році на 5,18, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника в 2005-2007, що є негативним, при чому в 2006 році цей показник знижується, але в 2007 показник зростає і є позитивною величиною.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,15 в 2005 році, знижується в 2006 році на 0,01 або 26,67% і зростає в 2007 році на 0,27 або 192,86%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2006 році порівняно з попереднім зростає на 36,4 дня або 65,27%, в 2007 році - на 242,6 дня або 263,21%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2005 році оборотні кошти підприємства обернулись 6,55 раз, в 2006 році 3,97 раз, тобто коефіцієнт знизився на 2,58 або 39,39%, а в 2007 році показник становить 1,1 тобто знизився на 2,87 або 72,29%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2005 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2005 році цей показник становив 0,16, в 2006 році зріс на 0,1 і становив 0,26, і в 2007 році знову показав зростання і становив 0,92 (зріс на 0,66).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємствасуттєво не змінюється, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також майже не змінились.
Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів, можна побачити, що за аналізований період відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2007 році збільшився порівняно з 2005 і 2006, загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2006 році порівняно з 2007 роком знижується на 82 тис. людино - годин), зростає середньогодинна оплата праці в 2007 році на 5,64 грн. (42,42%), продуктивність праці на протязі 2006-2007 рр. значно збільшується: в півтора рази в 2007 році порівняно з 2006 і 2005.
В цілому доход від реалізації продукції в 2006 році порівняно з 2005 роком збільшується на 685,2 тис.грн. або 9,57%, а в 2007 році – на 2235,8 тис.грн. або на 28,5%. Собівартість реалізованої продукції збільшується на 560 тис.грн. або 9,49% в 2006 році і знижується на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2007 році, таким чином зменшуючи чистий дохід. Валовий прибуток зростає в 2006 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і зростає в 2007 році на 1918,9 тис.грн. або 1702,68%.
Таким чином, фінансові результати до оподаткування зросли в 2006 році на 15 тис.грн. або 348,84% і в 2007 році на 16,7 тис.грн.або 86,53%.
Податок на прибуток підприємства зріс в 2006 році на 5 тис.грн. або 116,28% і в 2007 році на 1,4 тис.грн. або 15,06%.
За рахунок зниження чистої рентабельності продаж на 0,001 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,0006, за рахунок збільшення ресурсовіддачі на 0,0476 рентабельність власного капіталу зросла на 0,0002, за рахунок збільшення коефіцієнту фінансової залежності на 0,043 рентабельність власного капіталу зросла на 0,0001.
Показник валового прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2006 році зростає на 0,07 коп., і в 2007 році на 22,6 коп. Показник прибутку до оподаткування на 1 гривню реалізованої продукції в 2006 році зростає на 0,23 і в 2007 році – на 0,13 коп. Показник чистого прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2005 році рівний 0, а в 2007 році зростає на 0,15 коп. або в 2 рази порівняно із попереднім роком.
З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву сушок, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на 4,38 грн. на одну тону сушок і, таким чином, отримати додатковий прибуток у розмірі 1642,5 грн. (з урахуванням податку на прибуток, що складає 25%). Іншими словами можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництва сушок є ефективними.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємстваРис. 1.1 Методика розрахунку чистого прибутку підприємства
Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз необоротних активів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз оборотних активів підприємства
Таблиця 2.9 Ефективність використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.10 Структура персоналу
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз плану по випуску продукції, тис.грн.
Таблиця 2.15 Розрахунок виконання плану за асортиментом
Таблиця 2.16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.17 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.18 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.19 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Змінні поточні витрати
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Незмінні поточні витрати
Таблиця 3.5 Калькуляція бараночних виробів
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.